Неділя, 21.07.2024
Педагогіка
Шановні форумчани! Просимо створювати інформативні та змістовні повідомлення. Кожне повідомлення, яке не відповідає тематиці, містить лише смайл або два-три слова, розцінюється як флуд (пустослів'я) і підлягає видаленню. Недотримання цих правил і правил форуму та ігнорування зауважень адміністрації може призвести до бану, який передбачає заборону учаснику спілкуватись на форумі.
[ Нові повідомлення · Учасники · Пошук · RSS ]
 • Сторінка 1 з 1
 • 1
Учасники конференції
adminДата: Четвер, 19.05.2011, 08:37 | Повідомлення # 1
Генералісімус
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1319
Репутація: 42
Статус: Offline
УЧАСНИКИ НАУКОВОЇ ІНТЕРНЕТ-КОФЕРЕНЦІЇ
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ»

Авчіннікова Галина Дмитрівна - аспірант Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Тема доповіді: ПРОФІЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ ЗА КОРДОНОМ ТА В УКРАЇНІ
E-mail:

Барнінець Олена Володимирівна - аспірантка Бердянського державного педагогічного університету
Тема доповіді: КЛАСИФІКАЦІЯ ІГРОВИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ З ПОГЛЯДУ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
E-mail: barninetc@rambler.ru

Безлюдна Наталія Валентинівна - канд. пед. н., доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Тема доповіді: ІДЕЇ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПЕДАГОГА-ГУМАНІСТА В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ
E-mail:

Берикханова Айман Еженхановна
- кандидат педагогических наук, доцент Казахского национального педагогического университета имени Абая.
Бейкитова Альбина Нурахмятовна - gреподаватель Казахского национального педагогического университета имени Абая.
Тема доклада: ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
E-mail: aiman10@rambler.ru

Бойко Андріана Тиберіївна - аспірант кафедри психології факультету суспільних дисциплін Державного вищого навчального закладу “Ужгородський національний університет”
Тема доповіді: ВПЛИВ ЛЬВІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ УЧИТЕЛЬСЬКОЇ СЕМІНАРІЇ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ КОСТЯНТИНИ МАЛИЦЬКОЇ
E-mail: sabatn69@gmail.com

Бондаренко Тетяна Євгеніївна
- кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології та методик викладання Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка
Тема доповіді: ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЯК НАЙВИЩОГО ПОКАЗНИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ
E-mail: gena777tanya@mail.ru

Борисенко Надія Анатоліївна - аспірантка Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
Тема доповіді: МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНИХ УМІНЬ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
E-mail: NadejdaBorisenko@yandex.ru

Булгаков Володимир Михайлович - д. т. н, професор, академік Національної академії аграрних наук України, професор кафедри механіки, опору матеріалів та будівництва Національного університету біоресурсів і природокористування України
Шостак Анатолій Вікторович - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка Національного університету біоресурсів і природокористування України
Тема доповіді: ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ДОСЛІДНИЦЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Е-mail: anatoliy_shostak@voliacable.com

Гагарін Микола Іванович - канд. пед. н., доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Тема доповіді: ПРОБЛЕМА ПРОФІЛАКТИКИ ТА ПОДОЛАННЯ СИНДРОМУ ПРОФЕСІЙНОГО ЗГОРАННЯ ВЧИТЕЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ
E-mail: nikua08@rambler.ru

Грицай Наталія Богданівна - к. пед. н., доцент, завідувач кафедри біології Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука
Тема доповіді: ЛЕКЦІЇ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО МЕТОДИЧНОГО СТИЛЮ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
E-mail: grynat1104@ukr.net

Демченко Олександр Миколайович - аспірантЧеркаського національногоуніверситету імені Богдана Хмельницького
Тема доповіді: НАУКОВИЙ ТЕЗАУРУС БАЗОВИХ ПОНЯТЬ САМООРГАНІЗАЦІЇ ВЧИТЕЛЯ УПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
E-mail: pmo.65@mail.ru

Демчук Оксана Андріївна - викладач кафедри психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Тема доповіді: СТАВЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ ДО ПРОБЛЕМ НЕЗАДОВОЛЕНОСТІ СВОЄЮ ПРОФЕСІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
E-mail:

Добридень Алла - к.п.н., старший викладач кафедри виховних технологій та педагогічної творчості Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Тема доповіді: АКТУАЛЬНІСТЬ ПОГЛЯДІВ А.С. МАКАРЕНКА НА ПРОБЛЕМУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНІКИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ
E-mail:

Долинський Євген Володимирович - викладач кафедри перекладу Хмельницького національного університету
Тема доповіді: КОМПОНЕНТИ, КРИТЕРІЇ, ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ
E-mail: Forget-me-not-18@mail.ru

Жигульова Евеліна Олександрівна - кандидат біологічних наук, доцент кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та фізичної реабілітації Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Тема доповіді: АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, СПОРТУ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Е-mail: evelina-kpdy@mail.ru

Жиляєва Юлія Миколаївна - здобувач кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені І. Франка
Тема доповіді: ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Е-mail: yulia_zhyl@yahoo.com

Зінченко Анна Володимирівна - аспірант Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
Тема доповіді: МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ УНІВЕРСИТЕТІВ У ПРОЦЕСІ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ
E-mail: pmo.65@mail.ru

Зінченко Альбіна Валеріївна - аспірантка Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка
Тема доповіді: ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ У СПІЛЬНІЙ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІЙ РОБОТІ З ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ
E-mail: alberiys@rambler.ru

Зінчук Наталія Анатоліївна - кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи ДВНЗ „Університет менеджменту освіти” НАПН України
Тема доповіді: ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ВНЗ
E-mail: znawork@ukr.net

Зубченко Олена Сергіївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практики та методики навчання англійської мови Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченко
Тема доповіді: ПРОБЛЕМИ ПЕРВИННОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
E-mail: helensoboleva@rambler.ru

Ибрагимова Гульнар Тейфиковна - кандидат химических наук, доцент кафедры общей химии Республиканского высшего учебного заведения “Крымский инженерно-педагогический университет”
Тема доклада: ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ
E-mail: tairasp@mail.ru

Ибрагимов Таир Шукриевич - кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры профессиональной педагогики Республиканского высшего учебного заведения “Крымский инженерно-педагогический университет”
Тема доклада: О ДИДАКТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА-ЗАОЧНИКА
E-mail: tairasp@mail.ru

Коростелев Александр Алексеевич - доктор педагогических наук, профессор кафедры «Экономическая и управленческая подготовка» Тольяттинского государственного университета, Тольятти (Россия)
Тема доклада: ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ В УСЛОВИЯХ ЭКВИФИНАЛЬНОСТИ АНАЛИТИЧЕСКИХ ВЫВОДОВ
E-mail: kaa1612@yandex.ru

Mgr Kościelniak Monika - nauczyciel akademicki: asystent; Instytut Nauk Edukacyjnych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
Е-mail: monika.koscielniak@pwsz.edu.pl
mgr Przewłocka Katarzyna - nauczyciel akademicki: asystent; Instytut Nauk Edukacyjnych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
Е-mail: katarzyna.przewlocka@gmail.com
Zbiory tematyczne: METODA PROJEKTU EDUKACYJNEGO JAKO SPOSÓB KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI

Лазаренко Олена Василівна - здобувач Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, асистент кафедри сучасних європейських мов Буковинської державної фінансової академії, м. Чернівці
Тема доповіді: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ ЯК СКЛАДОВОГО КОМПОНЕНТУ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ КІНЦЯ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОРІЧЧЯ ”
E-mail: helen_lazarenko@mail.ru

Ломницький Ярослав - викладач кафедри машинознавства та комп’ютерної інженерії Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка
Андрій Ярема - дипломант кафедри машинознавства та комп’ютерної інженерії Тернопільського національного педагогічного університету
ім. Володимира Гнатюка
Тема доповіді: ЗАСТОСУВАННЯМ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ У ФОРМОТВОРЕННІ ТА ОЗДОБЛЕННІ ШКАТУЛКИ
E-mail: lomnitskij@mail.ru

Малишевський Олег Володимирович - к. пед. н., доцент кафедри інформатики та інформаційно-телекомунікаційних технологій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Тема доповіді: ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІКТ
E-mail:

Матрос Ольга Олександрівна - лаборант кафедри соціальної педагогіки та історії педагогіки Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Тема доповіді: ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ ЛУЧИЦЬКИЙ – ПЕДАГОГ, ПРОСВІТНИК І ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ
E-mail:

Мусаєв Кязім Фаікович - канд. тех. н., доцент, завідувач кафедри технологічної освіти Республіканського вищого навчального закладу «Кримський інженерно-педагогічний університет»
Тема доповіді: МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
E-mail: musaev.k@mail.ru

Опанасенко Наталія Іванівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, теорії та методики початкової освіти ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди”
Тема доповіді: ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ
E-mail: NataliOpanasenko@gmail.com

Орєхова Лариса Іванівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальних дисциплін та мовної підготовки іноземних громадян Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського
Тема доповіді: РОЗВИТОК ЛІНГВОДИДАКТИЧНИХ ІДЕЙ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ
E-mail: larisa29_11@mail.ru

Пащенко Дмитро Іванович - д. пед. н., професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Тема доповіді: У ВИТОКІВ ПЕДАГОГІКИ СПІВРОБІТНИЦТВА
E-mail:

Пащенко Майя Іванівна - к. пед. н., доц. кафедри виховних технологій та педагогічної творчості Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Тема доповіді: МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ
E-mail:

Перепелюк Тетяна Дмитрівна - к. псих. н., доцент кафедри психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Тема доповіді: ПРОФЕСІЙНА ГОТОВНІСТЬ ПЕДАГОГІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ПО ЗДІЙСНЕННЮ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
E-mail:

Пригодій Микола Анатолійович - к.п.н., доцент кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.
Тема доповіді: ВИКОРИСТАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ
Е – mail: ipf_dek@mail.ru

Проценко Ірина Іванівна - аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
Тема доповіді: ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТВОРЧИХ УМІНЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
E-mail: zelenirina@yahoo.com

Прядко Наталья Александровна
- кандидат педагогических наук, старший преподаватель Ставропольского государственного университета
Тема доклада: ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ В СИСТЕМЕ КОМПЕТЕНТНОГО ПОХОДА
E-mail: n1705@yandex.ru

Радченко Ігор Анатолійович - канд. пед. н., доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Тема доповіді: ДЕЯКІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗРОБКИ І ОРГАНІЗАЦІЇ ВІЗУАЛЬНОГО ЕДУКАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА
E-mail:

Савченко Наталія Володимирівна - здобувач кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Теми доповіді: ІМІДЖ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ: АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НАУКОВИХ РОЗВІДОК
Е-mail: nat_savchenko81@mail.ru

Савченко Світлана Василівна - викладач кафедри психології Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки
Тема доповіді: СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ДІАГНОСТИКО-КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
Е-mail: savchenko_s_83@mail.ru

Семина Инна Сергеевна - кандидат психологических наук, доцент Ставропольского государственного университета
Тема доклада: ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
E-mail: semais@rambler.ru

Сиволобова Нелли Александровна
- кандидат педагогических наук, доцент Ставропольского государственного университета
Тема доклада: РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФАНДРАЙЗИНГА В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ
Е –mail:nsivolobova@mail.ru

Совгіра Світлана Василівна
- док. пед. н., доцент кафедри хімії та екології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Тема доповіді: ЕФЕКТИВНІ ФОРМИ ПРИРОДООХОРОННОЇ РОБОТИ
Е –mail:

Сірик Людмила Миколаївна - аспірантка Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
Тема доповіді: СОКРАТІВСЬКИЙ МЕТОД ТА ЙОГО МОДЕРНІЗАЦІЯ В ЕВРИСТИЧНІЙ ОСВІТІ США
E-mail: milalady7@gmail.com

Стеценко Надія Миколаївна
- к. пед. н., доц. кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Тема доповіді: ПРОБЛЕМА ВІДБОРУ АБІТУРІЄНТІВ ДО НАВЧАННЯ У ПЕДАГОГІЧНІ ЗАКЛАДИ
E-mail:stecenko-nm@rambler.ru

Суховірський Олег Васильович - д. пед. н., доцент кафедри фізико-математичних дисциплін Хмельницької гуманітарно-педагогічна академії
Тема доповіді: ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ В ПРОЦЕСІ ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПЕДАГОГІКИ
E-mail: algerd@gmail.com

Тарантей Лариса Михайловна - преподаватель кафедры педагогики и психологии детства УО «Гродненский государственный университет им. Я.Купалы», г. Гродно, Республика Беларусь
Тема доклада: ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ОБЛАСТИ ОПТИМИЗАЦИИ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ
Е-mail: larisa.tarantej@yandex.ru

Тадеєв Петро Олександрович - кандидат фізико-математичних наук, доцент, докторант кафедри педагогіки Київського національного університету імені Т.Шевченка
Тема доповіді: СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА США У ГАЛУЗІ ОБДАРОВАНИХ ШКОЛЯРІВ
E-mail: ptadeyev@online.ua

Тімець Оксана Володимирівна - к. пед. н., доцент, докторант Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Тема доповіді: РЕТРОСПЕКТИВА СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ (кінець ХІХ ст.)
Е-mail:

Фурман Олена Андріївна - кандидат педагогічних наук, старший викладач Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка
Тема доповіді: ПРОБЛЕМА АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
E-mail: RAMSKAOA@meta.ua

Хоменко Сергій Володимирович - аспірант Полтавського національного педагогічного університету
імені В.Г.Короленка
Тема доповіді: КРИТЕРІЇ І РІВНІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
E-mail: xomik2008sergei@rambler.ru

Шамрай Ірина Юріївна
- викладач кафедри іноземних мов Подільського державного аграрно-технічного університету, аспірант кафедри педагогіки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Тема доповіді: АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В КОНТЕКСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
E-mail: ira1185@rambler.ru

Ярошинська Олена Олександрівна - к. пед. н., доц. кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Тема доповіді: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИЩІЙ ШКОЛІ: РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННІ ІДЕЙ
Е-mail: olenayar@mail.ru

Ярыгин Олег Николаевич - кандидат педагогических наук, доцент Тольяттинского государственного университета, Тольятти (Россия)
Тема доклада: МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТИ КАК МЕТОДА
E-mail: onyx2602@rambler.ru


Пункт 1. Аdmin завжди правий!
Пункт 2. Якщо admin не правий, див. п.1!
 
 • Сторінка 1 з 1
 • 1
Пошук:

Найактивніші користувачі форуму:
 • admin
 • savradim
 • Провідник
 • red
 • galanet
 • zagadkova_dysha_liruka
 • lena
 • MASK
 • Vladyka
 • Tiagai_Ivan
 • Сьогодні на форумі були:
  Copyright Стеценко Н.М. © 2024
  Сайт управляється системою uCoz