Субота, 11.07.2020
Педагогіка
Шановні форумчани! Просимо створювати інформативні та змістовні повідомлення. Кожне повідомлення, яке не відповідає тематиці, містить лише смайл або два-три слова, розцінюється як флуд (пустослів'я) і підлягає видаленню. Недотримання цих правил і правил форуму та ігнорування зауважень адміністрації може призвести до бану, який передбачає заборону учаснику спілкуватись на форумі.
[ Нові повідомлення · Учасники · Пошук · RSS ]
 • Сторінка 1 з 2
 • 1
 • 2
 • »
Форум » Веб-семінари » Вища освіта України і Болонський процес » Кредитно-модульна система
Кредитно-модульна система
adminДата: Неділя, 28.04.2013, 20:56 | Повідомлення # 1
Генералісімус
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1319
Репутація: 42
Статус: Offline
Кредитно-модульна система (КМС) – це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні двох складових: кредитів (залікових освітніх одиниць) та модульної технології навчання і охоплює зміст, форми та засоби навчального процесу, форми контролю навчальної діяльності студента в процесі аудиторної і самостійної роботи та якості його знань і умінь.

Як, на Вашу думку, пов'язана кредитно-модульна система організації навчання з європейською кредитно-трансферною системою? Суть цих понять однакова чи різна?
Чому, на Вашу думку, МОН України скасувало своїм наказом кредитно-модульну систему організації навчання?


Критика системи підготовки лікаря читайте у статті


Пункт 1. Аdmin завжди правий!
Пункт 2. Якщо admin не правий, див. п.1!
 
monsssterДата: Вівторок, 07.04.2015, 15:31 | Повідомлення # 2
Рядовий
Група: Користувачі
Повідомлень: 6
Репутація: 0
Статус: Offline
На думку науковців і практиків, для переходу на кредитно-модульну систему організації навчально-виховного процесу і підготовки фахівців у ВНЗ потрібно реалізувати такі заходи: порівняти навчальні плани вищих закладів освіти України з навчальними планами країн Болонського процесу й узгодити їх інваріантні частини (до 70%); централізовано затвердити єдині терміни аудиторного навчання у вищих навчальних закладах протягом 36 тижнів щорічно: І семестр – з 1.09 по 29.12 (17 тижнів), II семестр – з 25.01 по 6.06 (19 тижнів); використовуючи можливості дидактичної інтеграції, зменшити кількість різних навчальних дисциплін до п’яти для кожного курсу й розмежувати поняття навчального предмета і дисципліни: дисципліна складається з окремих автономних предметів; централізовано для кожного напряму підготовки затвердити інваріантну частину навчальних планів і програм, а також концепцію формування навчальними закладами варіативної частини програми; уніфікувати поняття дидактичного кредиту, виходячи з європейських вимог (1 кредит = 24 год.); конкретизувати державний стандарт вищої освіти, визначивши структуру елементів знань для повного засвоєння навчального предмета, дисципліни, курсу і ступеня підготовки; організувати конкурси з написання інтегрованих навчальних підручників за модульним принципом та структурованими знаннями, а також матеріалів для контрольних зрізів; укласти перехідні структурно-логічні схеми – викладання навчальних дисциплін у кредитних вимірах, за модульним принципом; узгодити зміст освіти у середній та вищій школах, враховуючи перевантаження навчальних планів, програм та підручників, що негативно позначається на психічному здоров’ї суб’єктів навчального процесу; узгодити критерії оцінювання досягнень студентів у процесі поточного контролю; розширити співпрацю із закордонними навчальними закладами в галузі навчання і наукових досліджень [4]. Використання ECTS є добровільним і базується на взаємній довірі та переконанні щодо якості навчальної роботи освітні х закладів-партнерів.Основними вимогами до застосування норм і механізмів ECTS є: призначення координатора ECTS від навчального закладу; призначення координаторів ECTS з числа працівників кафедр (факультетів) за дисциплінами на всіх факультетах, що мають намір користуватися ECTS; призначення кредитів ECTS для елементів навчального плану; випуск інформаційного пакета щодо всіх навчальних предметів/дисциплін, у яких ECTS буде використовуватися рідною мовою та однією з мов країн ЄС; використання форм заяв для студентів, перелік оцінок дисциплін і навчальних контрактів [2, с. 4]. Досвід роботи окремих вищих навальних закладів показав, що система ECTS забезпечує прозорість через такі засоби: 1) кредити ECTS, які є числовим еквівалентом оцінки, що призначається елементам навчального плану, щоб окреслити обсяг навчального навантаження студентів, необхідний для завершення навчання ; 2) інформаційний пакет, який дає письмову інформацію студентам і працівникам про навчальні заклади, факультети, організації і структуру навчання та елементи навчального плану; 3) перелік оцінок з предметів, який показує здобутки студентів у навчанні , що є всебічним і загальнозрозумілим і може легко передаватися від одного навчального закладу до іншого; 4) навчальний контракт навчальної програми, за якою будуть навчатися, і кредитів ECTS, які будуть присвоюватися за успішне її закінчення, є обов’язковим як для місцевого і закордонного закладів, так і для студентів [4, с. 9].
   За будь-яких принципів організації навчального процесу саме системі оцінювання знань належить важлива роль у забезпеченні високої якості освіти та формуванні конкурентоспроможних фахівців. Головне завдання – як досягти найбільш об’єктивного оцінювання, як зробити, щоб оцінювання виконувало властиві йому функції і насамперед дві головні – контролюючу й мотивуючу. На практиці немає ідеальних систем оцінювання, а кожна з тих, що використовується, має свої сильні і слабкі сторони. Особливості використання системи ECTS полягають в тому, що оцінка результатів роботи студента розглядається як системний процес: збору достатніх, об’єктивних і надійних доказів знань студента, його розуміння, продемонстрованих навичок і професіоналізму щодо виконання завдань , обов’язків і відповідальності; винесення висновку про те, що доказ співвідноситься з критеріями, зазначеними у Стандарті вищої освіти.Метою оцінки якості є забезпечення незалежної оцінки ефективності заходів для забезпечення Стандартів вищої освіти на всіх рівнях навчання, підготовки, проведення іспитів і оцінки. Виникає складна проблема уніфікації не лише шкали оцінювання, а й визначення єдиних критеріїв оцінювання. Шкала оцінювання ECTS не базується на припущенні про будь-який розподіл студентських оцінок, вона базується на визначенні досконалості. Визначення системою ECTS досконалості та остаточної оцінки створено для полегшення перезарахування, але не для заміни та створення плутанини в оцінках, виставлених у закладі, де навчається студент [5].Важливим, на наш погляд, є розподіл балів для виставлення оцінок. Розподіл балів курсу може змінюватися щороку, також можуть бути відмінності між кількісним та якісним ступенем занять. Чим більше наближення закладу до єдиного критерію між своїми балами та шкалою оцінювання системи ECTS, тим легше відбудеться процес оцінювання;
 
bilokinДата: Вівторок, 14.04.2015, 19:13 | Повідомлення # 3
Рядовий
Група: Користувачі
Повідомлень: 5
Репутація: 0
Статус: Offline
Кредитно-модульна система організації навчального процесу (далі КМСОНП) є основою Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ECTS).  Впровадження системи ECTS – один з ключових напрямків інтеграції вищої освіти України до загальноєвропейського освітнього простору.
Метою ECTS є підвищення можливостей студентської мобільності, досягнення сумісності програм підготовки та кваліфікацій, забезпечення навчання студентів за індивідуальною варіативною частиною освітньо-професійних програм, підвищення якості підготовки фахівців та їх конкурентоспроможності,  забезпечення доступу до ринків праці, посилення престижу вищої освіти України.  
Вважається, що при введенні ECTS полегшується академічне визнання дипломів і кваліфікацій, стають прозорими освітні програми і навчальні плани. ECTS-система має зробити  вищу освіту України більш привабливою для студентів з різних країн
 
marianna_hДата: П'ятниця, 17.04.2015, 10:23 | Повідомлення # 4
Рядовий
Група: Користувачі
Повідомлень: 4
Репутація: 0
Статус: Offline
Кредитно-модульна система  (КМС) організації навчального процесу— це форма організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій та використання залікових одиниць — залікових кредитів. Поширеною є кредитна система, яка ґрунтується на принципах Європейської кредитно-трансферної системи —ECTS. Кредитно-модульна система організації навчального процесу передбачає можливість складання індивідукальних навчальних планів для окремих студентів.
ЄКТС є кредитною системою вищої освіти, що використовується в Європейському просторівищої освіти, включаючи усі країни, що входять до Болонського процесу. ЄКТС є одним з
наріжних каменів Болонського процесу. Однією з цілей Болонського процесу є створення системи кредитів як відповідного засобу для
сприяння якомога ширшій мобільності студентів
 
80680188545Дата: П'ятниця, 17.04.2015, 11:13 | Повідомлення # 5
Рядовий
Група: Користувачі
Повідомлень: 1
Репутація: 0
Статус: Offline
На думку науковців і практиків, для переходу на кредитно-модульну систему організації навчально-виховного процесу і підготовки фахівців у ВНЗ потрібно реалізувати такі заходи: порівняти навчальні плани вищих закладів освіти України з навчальними планами країн Болонського процесу й узгодити їх інваріантні частини (до 70%); централізовано затвердити єдині терміни аудиторного навчання у вищих навчальних закладах протягом 36 тижнів щорічно: І семестр – з 1.09 по 29.12 (17 тижнів), II семестр – з 25.01 по 6.06 (19 тижнів); використовуючи можливості дидактичної інтеграції, зменшити кількість різних навчальних дисциплін до п’яти для кожного курсу й розмежувати поняття навчального предмета і дисципліни: дисципліна складається з окремих автономних предметів; централізовано для кожного напряму підготовки затвердити інваріантну частину навчальних планів і програм, а також концепцію формування навчальними закладами варіативної частини програми; уніфікувати поняття дидактичного кредиту, виходячи з європейських вимог (1 кредит = 24 год.); конкретизувати державний стандарт вищої освіти, визначивши структуру елементів знань для повного засвоєння навчального предмета, дисципліни, курсу і ступеня підготовки; організувати конкурси з написання інтегрованих навчальних підручників за модульним принципом та структурованими знаннями, а також матеріалів для контрольних зрізів; укласти перехідні структурно-логічні схеми – викладання навчальних дисциплін у кредитних вимірах, за модульним принципом; узгодити зміст освіти у середній та вищій школах, враховуючи перевантаження навчальних планів, програм та підручників, що негативно позначається на психічному здоров’ї суб’єктів навчального процесу; узгодити критерії оцінювання досягнень студентів у процесі поточного контролю; розширити співпрацю із закордонними навчальними закладами в галузі навчання і наукових досліджень. Використання ECTS є добровільним і базується на взаємній довірі та переконанні щодо якості навчальної роботи освітні х закладів-партнерів.
 
jekatjДата: П'ятниця, 17.04.2015, 16:36 | Повідомлення # 6
Рядовий
Група: Користувачі
Повідомлень: 6
Репутація: 0
Статус: Offline
Кредитно-модульна система організації навчального процесу є основою Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ECTS).  Впровадження системи ECTS – один з ключових напрямків інтеграції вищої освіти України до загальноєвропейського освітнього простору. Система ECTS базується на врахуванні загальній трудомісткості   роботи  студента  при засвоєнні певного кредитного модуля програми підготовки та результатів цієї роботи.  Європейська  кредитно-трансферна  система  як  технологія  організації  навчання  сприяє  підвищенню мотивації  студентів  до  успішного  навчання,  організації  індивідуально-орієнтованого  навчального  процесу  (за  рахунок модульної  технології  навчання,  накопичувальної  системи  кредитів,  бально-рейтингової  системи  оцінювання  знань, 
індивідуальних  форм  навчання,  спеціальним  способом  організованої  самостійної  роботи  студентів),  формуванню стійких знань і умінь в предметних областях його професійної діяльності і, як наслідок, якості професійної підготовки майбутніх фахівців, а також інтеграції освіти в загальноєвропейський освітній простір.
ЄКТС як інноваційна технологія організації навчання не обмежується вдосконаленням окремих аспектів  перебігу навчального  процесу,  а  передбачає  докорінну  зміну  завдань,  змісту  і  характеру  принципів  навчання  та  забезпечує індивідуалізацію навчання, безперервну активність викладача і студентів, враховує індивідуальні особливості та запити кожного студента, стимулює розумовий, соціальний і національно-духовний потенціал майбутніх фахівців.
 
kurtovДата: Субота, 18.04.2015, 11:44 | Повідомлення # 7
Рядовий
Група: Користувачі
Повідомлень: 5
Репутація: 0
Статус: Offline
Кредитно-модульна система організації навчального процесу - модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєд­нанні модульних технологій навчання та залікових освітніх оди­ниць (залікових кредитів).
        Кредит (лат. credit - він вірить) - це числова міра повного навчального навантаження студента з конкретної дисципліни (1 кредит — 24 год. ), яка спонукає студентів до вільного вибору навчальних дисциплін та якісного їх засвоєння і є одним із критеріїв порівняння навчальних систем вищих навчальних закладів. Час, відведений для проведення підсумкового контролю, не входить в кредит. Заліковий кредит є одиницею виміру навчального наван­таження, необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів. Змістовий модуль — це система навчальних елементів, поєднана за ознакою відповідності певному навчальному об'єктові.
       Впровадження КМСОНП сприятиме розв'язанню важ­ливих завдань вищої освіти:
- адаптація ідей ЕСТS (Європейська кредитно-тран­сферна та акумулююча система) до системи вищої освіти України з метою забезпечення мобільності студентів у про­цесі навчання та гнучкості підготовки фахівців з огляду на швидкозмінні вимоги національного та міжнародного ринків праці;
-  забезпечення студентам можливості навчання за індивідуальною інваріантною частиною освітньо-профе­сійної програми, сформованої за вимогами замовників та побажаннями студентів, що сприятиме їх саморозвитку і підготовці до життя у вільному демократичному су­спільстві;
-  стимулювання учасників навчального процесу з ме­тою досягнення високої якості вищої освіти;
-  унормування порядку надання студенту можливості отримання професійних кваліфікацій відповідно до ринку праці.
 
3366209569Дата: Субота, 18.04.2015, 12:48 | Повідомлення # 8
Рядовий
Група: Користувачі
Повідомлень: 5
Репутація: 0
Статус: Offline
Кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП) — це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів). Для впровадження КМСОНП вищий навчальний заклад повинен мати такі основні елементи ECTS:інформаційний пакет (загальна інформація про університет, назва напрямів, спеціальностей, спеціалізацій спеціальностей, анотації (змістові модулі) із зазначенням обов'язкових та вибіркових курсів, методики й технології викладання, залікові кредити, форми та умови проведення контрольних заходів, система оцінювання якості освіти тощо), договір про навчання між студентом і вищим навчальним закладом (напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень, порядок і джерела фінансування, порядок розрахунків),академічну довідку оцінювання знань, що засвідчує досягнення студента в системі кредитів і за шкалою успішності на національному рівні та за системою ECTS.
Європейська кредитно-трансферна система (ЕCTS) – це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання. Вона розроблена для забезпечення мобільності студентів, спрощує розуміння і порівняння навчальних програм та досягнень студентів як між вітчизняними, так і іноземними навчальними закладами.
Система ЕCTS заснована на оцінюванні всих видів роботи студента, необхідних для досягнення цілей, зазначених у навчальній програмі.
ECTS базується на тому принципі, що студент стаціонару за навчальний рік повинен отримати 60 кредитів. Кредити у даній системі можна отримати лише при успішному виконанні роботи, передбаченої навчальним планом. Робоче навантаження студента у системі ECTS складається із відвідування лекцій, семінарів, самостійних та індивідуальних занять, підготовки власних проектів, сдачі іспитів тощо.
На думку науковців і практиків, для переходу на кредитно-модульну систему організації навчально-виховного процесу і підготовки фахівців у ВНЗ потрібно реалізувати такі заходи: порівняти навчальні плани вищих закладів освіти України з навчальними планами країн Болонського процесу й узгодити їх інваріантні частини!


тусічка

Повідомлення відредагував 3366209569 - Субота, 18.04.2015, 12:52
 
nukkyДата: Понеділок, 20.04.2015, 10:48 | Повідомлення # 9
Рядовий
Група: Користувачі
Повідомлень: 5
Репутація: 0
Статус: Offline
Кредитно-модульна система організації навчального процесу (далі — КМСОНП) — це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів). Заліковий кредит — це одиниця виміру навчального навантаження, необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів. Модуль — це задокументована завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується відповідними формами навчального процесу. Змістовий модуль — це система навчальних елементів, поєднаних за ознакою відповідності певному навчальному об'єктові.
Метою впровадження КМСОНП є підвищення якості вищої освіти фахівців і забезпечення на цій основі конкурентоспроможності випускників та престижу української вищої освіти у світовому освітньому просторі.Для впровадження КМСОНП вищий навчальний заклад повинен мати такі основні елементи ECTS: інформаційний пакет (загальна інформація про університет, назва напрямів, спеціальностей, спеціалізацій спеціальностей, анотації (змістові модулі) із зазначенням обов'язкових та вибіркових курсів, методики й технології викладання, залікові кредити, форми та умови проведення контрольних заходів, система оцінювання якості освіти тощо),договір про навчання між студентом і вищим навчальним закладом (напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень, порядок і джерела фінансування, порядок розрахунків), академічну довідку оцінювання знань, що засвідчує досягнення студента в системі кредитів і за шкалою успішності на національному рівні та за системою ECTS.Формування індивідуального навчального плану студента здійснюється на підставі переліку змістових модулів (блоків змістових модулів навчальних дисциплін), сформованих на основі освітньо-професійної програми підготовки і структурно-логічної схеми підготовки фахівців. Реалізація індивідуального навчального плану студента здійснюється протягом часу, який не перевищує граничного терміну навчання. Нормативний термін навчання визначається на підставі галузевих стандартів вищої освіти. Граничний термін може перевищувати нормативний на 1 рік. Різниця між граничним і нормативним термінами не фінансується з державного бюджету.Індивідуальний навчальний план студента включає нормативні та вибіркові змістові модулі, що можуть поєднуватися в певні навчальні дисципліни.Нормативні змістові модулі необхідні для виконання вимог нормативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики. Вибіркові змістові модулізабезпечують підготовку до виконання вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, у тому числі відповідність обсягові підготовки, передбаченому нормативним терміном навчання. Вони дають можливість здійснювати підготовку за спеціалізацією певної спеціальності та сприяють академічній мобільності й поглибленій підготовці в напрямах, визначених характером майбутньої діяльності. Сукупність нормативних змістових модулів визначає нормативну (обов'язкову) складову індивідуального навчального плану студента. Змістові модулі соціально-гуманітарних та фундаментальних нормативних навчальних дисциплін на споріднених напрямах мають бути уніфіковані в установленому порядку. Індивідуальний навчальний план студента за певним напрямом формується особисто студентом під керівництвом куратора в КМСОНП.
При формуванні індивідуального навчального плану студента на наступний навчальний рік враховується фактичне виконання студентом індивідуальних навчальних планів поточного та попередніх навчальних років. Формування індивідуального навчального плану студента за певним напрямом передбачаєможливість індивідуального вибору змістових модулів (дисциплін) із дотриманням послідовності їх вивчення відповідно до структурно-логічної схеми підготовки фахівців. При цьому сума обсягів обов'язкових та вибіркових змістових модулів, передбачених для вивчення протягом навчального року, повинна становити не більше 44 кредитів (не менше 60 залікових кредитів).
Система дає змогу здійснювати перехід студента в межах споріднених напрямів підготовки (певної галузі знань). Спорідненість напрямів підготовки визначається спільністю переліку змістових модулів, які належать до нормативної складової індивідуального навчального плану студента цих напрямів підготовки, коли різниця між обсягами необхідних змістових модулів може бути засвоєна студентом у межах граничного терміну підготовки.
Зарахування змістових модулів (дисциплін), включених до індивідуального навчального плану, здійснюється за результатами певного виду контролю якості освіти студента протягом навчального року, зазвичай без організації екзаменаційних сесій. Система оцінювання якості освіти студента (зарахування залікових кредитів) має бути стандартизованою та формалізованою.Для впровадження КМСОНП слід дотримуватися таких принципів:
• Порівняльної трудомісткості кредитів, яка полягає в досягненні кожним студентом встановлених ECTS норм, що забезпечують академічну мобільність студентів, державне та міжнародне визнання результатів освіти на конкретних етапах виконання студентом індивідуального навчального плану.
• Кредитності — суть її у декомпозиції змісту освіти та навчання на відносно єдині та самостійні за навчальним навантаженням студентів частки, які забезпечують:
а) на рівні індивідуального навчального плану — набір (акумулювання) заданої трудомісткості кількості кредитів, які відповідають розрахунковій нормі виконання студентом навчального навантаження в умовах КМОНП;
б) на рівні вивчення навчальної дисципліни — набір (акумуляція) заданої для даної дисципліни кількості кредитів, що включають у себе виконання необхідних видів діяльності, передбачених програмою вивчення навчальної дисципліни.
• Модульності — визначає підхід до організації оволодіння студентом змістовими модулями та проявляється через специфічну для модульного навчання організацію методів і прийомів навчально-виховних заходів, основним змістом яких є активна самостійно-творча пізнавальна діяльність студента.
• Методичного консультування — полягає в науковому та інформаційно-методичному забезпеченні діяльності учасників освітнього процесу.
• Організаційної динамічності — суть її в забезпеченні можливостей зміни змісту навчання з урахуванням динаміки соціального замовлення і потреб ринку праці.
• Гнучкості та партнерства — у побудові системи освіти таким чином, щоб зміст навчання й шляхи досягнення цілей освіти та професійної підготовки відповідали індивідуальним потребам і можливостям студента.
• Пріоритетності змістової та організаційної самостійності й зворотного зв'язку — полягає у створенні умов організації навчання, що вимірюється та оцінюється результатами самостійної пізнавальної діяльності студентів.
• Науковості та прогностичності — визначається побудовою (встановленням) стійких зв'язків змісту освіти з науковими дослідженнями.
• Технологічності та інноваційності — суть її у використанні ефективних педагогічних та інформаційних технологій, що сприяє якісній підготовці фахівців з вищою освітою та входженню до єдиного інформаційного та освітнього простору.
• Усвідомленої перспективи — полягає в забезпеченні умов для глибокого розуміння студентом цілей освіти та професійної підготовки, а також можливості їх успішного досягнення.
• Діагностичності — забезпечується можливістю оцінювання рівня досягнення та ефективності сформульованих і реалізованих у системі цілей освіти та професійної підготовки.


Повідомлення відредагував nukky - Понеділок, 20.04.2015, 10:48
 
ser_kingДата: Вівторок, 21.04.2015, 22:42 | Повідомлення # 10
Рядовий
Група: Користувачі
Повідомлень: 16
Репутація: 0
Статус: Offline
Кредитно-модульна система організації навчання та європейська кредитно-трансферна система це два різні поняття.
          Кредитно-модульна система організації навчання — це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів). 
         Європейська кредитно-трансферна система  - це система, що створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання. Вона розроблена для забезпечення мобільності студентів, спрощує розуміння і порівняння навчальних програм та навчальних досягнень студентів як між вітчизняними, так і між іноземними навчальними закладами.
         Кредитно-модульна система організації навчального процесу (далі КМСОНП) є основою Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ECTS).  Впровадження системи ECTS – один з ключових напрямків інтеграції вищої освіти України до загальноєвропейського освітнього простору.
         Метою ECTS є підвищення можливостей студентської мобільності, досягнення сумісності програм підготовки та кваліфікацій, забезпечення навчання студентів за індивідуальною варіативною частиною освітньо-професійних програм, підвищення якості підготовки фахівців та їх конкурентоспроможності,  забезпечення доступу до ринків праці, посилення престижу вищої освіти України.
         Вважається, що при введенні ECTS полегшується академічне визнання дипломів і кваліфікацій, стають прозорими освітні програми і навчальні плани. ECTS-система має зробити  вищу освіту України більш привабливою для студентів з різних країн.
 
alina@grigorevnaДата: Середа, 22.04.2015, 08:58 | Повідомлення # 11
Рядовий
Група: Користувачі
Повідомлень: 6
Репутація: 0
Статус: Offline
Кредитно-модульнасистема  організації навчального процесу—це така форма організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні
модульних технологій та використання залікових одиниць — залікових кредитів.
Поширеною є кредитна система, яка ґрунтується на принципах Європейської
кредитно-трансферної системи — ECTS.Кредитно-модульна система організації навчального процесу передбачає можливість
складання індивідуальних навчальних планів для окремих студентів.  ЄКТСє кредитною системою вищої освіти, що використовується в Європейському просторі
вищої освіти, включаючи усі країни, що входять до Болонського процесу. Однією з
цілей Болонського процесу є створення системи кредитів як відповідного засобу
для сприяння якомога ширшій мобільності студентів
 
alla_balanyukДата: Середа, 22.04.2015, 14:35 | Повідомлення # 12
Рядовий
Група: Користувачі
Повідомлень: 6
Репутація: 0
Статус: Offline
Кредитно-трансферна система організації навчального процесу (КТСОНП) - модель організації навчального процесу, яка грунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів).
Важливими завданнями підготовки фахівців в умовах кредитно-трансферної технології навчання є забезпечення якісної ступеневої освіти, її особистісної орієнтації, створення умов для оновлення змісту і форм організації навчально-виховного процесу, запровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій, формування системного педагогічного мислення, професійної самосвідомості.В умовах кредитно-трансферної технології навчання змінюється функція викладача в організації навчальної діяльності студентів. Його основне завдання полягає в управлінні самостійною роботою студентів, формуванні спонукальних мотивів учіння, визначенні цілей і завдань навчальної діяльності, її організації, контролі за результатами процесу навчання. Кредитно-трансферна технологія ставить перед викладачем нову вимогу - поєднувати функції консультанта і менеджера: використовувати інформаційно-освітнє середовище, уміти викладати навчальний матеріал так, щоб забезпечити ефективну самостійну роботу студентів; активно послуговуватись комунікативними можливостями комп'ютерних програм і мереж для організації ефективної навчально-пізнавальної діяльності; здійснювати постійний контроль результатів навчання.
 
3392113562Дата: Середа, 22.04.2015, 22:42 | Повідомлення # 13
Рядовий
Група: Користувачі
Повідомлень: 6
Репутація: 0
Статус: Offline
Я переконана, що система освіти, яка є панівною всучасному освітньому просторі, є дуже зручною та прозорою для студентів. Вимоги
та задачі, поставлені викладачем цілком реальні у виконанні, тому кожен старанний, здібний та розумний студент може досягти успіху у здачі іспиту чи заліку, набравши відповідну кількість балів. Звичайно ж, що ці поняття не є ідентичними,тому що кожен із них має свою цій і поняття про зміст та структуру навчання. Креди́тно-мо́дульнасисте́ма (КМС)організації навчального процесу — це форма організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій та використання залікових одиниць — залікових кредитів. Кредитно-модульна система організації навчального процесу передбачає можливість складання індивідуальних навчальних планів для окремих студентів. Поширеною є кредитна система, яка ґрунтується на принципах Європейської кредитно-трансферної системи(ECTS).Європейська кредитно-трансферна система (ECTS- European Credіt Transfer System) -забезпечує прозорість системи підготовки фахівців з вищою освітою і сприяє накопичення та трансферу (перезарахуванню)кредитів.


Повідомлення відредагував 3392113562 - Середа, 22.04.2015, 22:43
 
SergiuzДата: П'ятниця, 24.04.2015, 12:48 | Повідомлення # 14
Рядовий
Група: Користувачі
Повідомлень: 5
Репутація: 0
Статус: Offline
На мою думку КМС та ЄКТС прислідують одну й ту ж самуціль, але при цьому використвують різні методи, методології. ЄКТС є більш
розширеною версією оцінювання знаннь, а також вона надає змогу порівнювати
оцінювати не лише локальну, внутрі ВНЗ, а й Європейских ВНЗ.  Також МОН України замінило застарілу систему
оцюнювання КМС на ЄКТС  в звязку з
євроінтеграцією України, а навчати майбутніх спеціалістів за Європеськеми
мірками більш продуктивно і доцільно.
 
tanyamykola11Дата: Субота, 25.04.2015, 17:26 | Повідомлення # 15
Рядовий
Група: Користувачі
Повідомлень: 5
Репутація: 0
Статус: Offline
Ці 2 поняття дещо відрізняються. Креди́тно-мо́дульнасисте́ма (КМС) організації навчального процессу — це форма організації
навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій та
використання залікових одиниць — залікових кредитів. Поширеною єкредитна система, яка ґрунтується на принципах Європейської
кредитно-трансферної системи — ECTS.Кредитно-модульна система організації навчального процесупередбачає можливість складання індивідуальних навчальних планів для окремих
студентів.Європейськакредитно-трансферна система (з англ. European Credit Transfer System - ЕCTS) -
це система, що створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й
порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього
академічного визнання.В індивідуальному навчальному плані зазначаються дисципліни,які студент обирає згідно з затвердженими навчальним
планом нормативами для вивчення у наступному навчальному році.


У зв'язку з набранням чинності Закону України «Про вищу освіту» та з метою забезпечення академічної автономії вищих навчальних закладів наказом Міністерства освіти і науки України від 17.09.2014 скасовано наказ Міністерства освіти і науки України від 30.12.2005  «Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу»


Zinchyk
 
Форум » Веб-семінари » Вища освіта України і Болонський процес » Кредитно-модульна система
 • Сторінка 1 з 2
 • 1
 • 2
 • »
Пошук:

Найактивніші користувачі форуму:
 • admin
 • savradim
 • Провідник
 • red
 • galanet
 • zagadkova_dysha_liruka
 • lena
 • MASK
 • Vladyka
 • Tiagai_Ivan
 • Сьогодні на форумі були:
  Copyright Стеценко Н.М. © 2020
  Сайт управляється системою uCoz