Неділя, 22.09.2019
Педагогіка
Шановні форумчани! Просимо створювати інформативні та змістовні повідомлення. Кожне повідомлення, яке не відповідає тематиці, містить лише смайл або два-три слова, розцінюється як флуд (пустослів'я) і підлягає видаленню. Недотримання цих правил і правил форуму та ігнорування зауважень адміністрації може призвести до бану, який передбачає заборону учаснику спілкуватись на форумі.
[ Нові повідомлення · Учасники · Пошук · RSS ]
 • Сторінка 2 з 2
 • «
 • 1
 • 2
Форум » Веб-семінари » Вища освіта України і Болонський процес » Кредитно-модульна система
Кредитно-модульна система
hordash_andriyДата: Понеділок, 27.04.2015, 16:03 | Повідомлення # 16
Рядовий
Група: Користувачі
Повідомлень: 3
Репутація: 0
Статус: Offline
Мета впровадження кредитно-модульної системи:■ досягнення відповідності стандартам європейської системи освіти, яка відштовхується від знань, умінь і навичок, що є надбанням випускника;■ затребування українських освітянських кваліфікацій європейським ринком праці;■ затвердження загальноприйнятої та порівняльної системи освітньо-кваліфікаційних ступенів;• упровадження стандартизованого додатка до диплома, модель якого розроблено Європейською системою і який містить докладну інформацію про результати навчання випускника;• стимулювання викладачів і студентів вищих навчальних закладів до вдосконалення системи об'єктивної оцінки якості знань;■ забезпечення прозорості системи вищої освіти та академічного професійного визнання кваліфікацій (дипломів, ступенів, посвідчень та ін.). Кредитно-модульна система як невід'ємний атрибут Болонської декларації має дві основні функції. 
Враховуючи мету впровадження кредитно-модульної системи робимо висновок, що вона пов"язана з кредитно-трансферною системою
 
RuslanKhДата: Четвер, 30.04.2015, 11:02 | Повідомлення # 17
Рядовий
Група: Користувачі
Повідомлень: 1
Репутація: 0
Статус: Offline
Завдяки кредитно-модульній системі ми безперечно робимо крок вперед, вона дозволяє більш прозоро та раціонально підходити до організації навчання, а також дає можливість налагодити дистанційне навчання, а також перейти із курсової на предметну організацію навчального процесу, за якого кожен міг бе продовжувати своє навчання не обмежуючи жорсткими рамками як в часі, так і в виборі предметів. Якщо говорити про переспективу, то вона безперечно присутня, за умови що Україна разом з іншими країниами зможе налагодити єдину кредитну систему, за якої кожен студент мав бе можливість подорожувати та пробувати себе в нових університетах, збагачуючи цим самим і себе і цілком можливо загальне освітнє середовище. Коли б ми могли конкурувати із визнаними світовими "брендами" в галузі освіти, та проводити обмін студентами без зайвих незручностей із кількістю предеметів, їх змістом та навантаженням. Загалом я позитивно ставлю до цієї системи, і хочеться щоб цей крок "вперед" не претворився на "два кроки назад", і маю віру в те що з часом все прийде до норми, та ми ввійдемо в єдину світову систему освіти, потрібно лише запастись терпінням та плідно попрацювати в цьому напрямку.
 
3443108505Дата: Понеділок, 04.05.2015, 15:43 | Повідомлення # 18
Рядовий
Група: Користувачі
Повідомлень: 6
Репутація: 0
Статус: Offline
Загальна характеристика кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП). Ця система передбачає відхід від традиційної схеми «навчальний се­местр — навчальний рік, навчальний курс»; раціональ­ний поділ навчального матеріалу дисципліни на модулі (логічно завершені частини теоретичних знань і практич­них умінь з певної навчальної дисципліни) і перевірку якості засвоєння теоретичного і практичного матеріалу кожного модуля; перевірку якості підготовки студентів до кожного лабораторного, практичного чи семінарського за­няття; використання широкої шкали оцінювання знань; вирішальний вплив суми балів, одержаних протягом се­местру, на підсумкову оцінку з навчальної дисципліни; стимулювання систематичної самостійної роботи студен­тів протягом усього семестру і підвищення якості їх знань; підвищення об'єктивності оцінювання знань сту­дентів; запровадження здорової конкуренції в навчанні; виявлення та розвиток творчих здібностей студентів.
Така система є не просто визнаним у Болоньї стан­дартом, обов'язковим для впровадження у всіх вищих на­вчальних закладах України. Це насамперед можливість об'єктивного оцінювання навчальних досягнень студента, можливість у разі необхідності переривати навчання і про­довжити його з урахуванням набраних кредитів.
На мою думку, наші студенти не звикли до самостійної роботи, тому їм важко накопичувати бали за цією кредитно-модульнлю системою,тому її хочуть перестати використовувати.

Alina Bamburiak
 
tatyana_chornaДата: П'ятниця, 08.05.2015, 19:13 | Повідомлення # 19
Рядовий
Група: Користувачі
Повідомлень: 6
Репутація: 0
Статус: Offline
Для сучасного стану розвитку національної вищої освіти характерні модернізація і реформування, спрямовані на приєднання до Болонського процесу з метою входження в європейський освітній і науковий простір.
Болонський процес - це здійснення структурного реформування вищої освіти, зміна освітніх програм, форм і методів навчання, контролю й оцінювання навчальних досягнень студента для підвищення якості освіти, спроможності випускників вищих навчальних закладів працевлаштуватися на європейському ринку праці.
Болонська декларація висуває завдання домогтися, щоб учені ступені відповідали європейському ринку праці, а отже, були свідоцтвом кваліфікації під час 
Креди́тно-мо́дульна систе́ма (КМС) організації навчального процессу — це форма організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій та використання залікових одиниць — залікових кредитів. Поширеною є кредитна система, яка ґрунтується на принципах Європейської кредитно-трансферної системи —ECTS.
Кредитно-модульна система організації навчального процесу передбачає можливість складання індивідуальних навчальних планів для окремих студентів.
Мета впровадження кредитно-модульної системи:
■ досягнення відповідності стандартам європейської системи освіти, яка відштовхується від знань, умінь і навичок, що є надбанням випускника;
■ затребування українських освітянських кваліфікацій європейським ринком праці;
■ затвердження загальноприйнятої та порівняльної системи освітньо-кваліфікаційних ступенів;
• упровадження стандартизованого додатка до диплома, модель якого розроблено Європейською системою і який містить докладну інформацію про результати навчання випускника;
• стимулювання викладачів і студентів вищих навчальних закладів до вдосконалення системи об'єктивної оцінки якості знань;
■ забезпечення прозорості системи вищої освіти та академічного професійного визнання кваліфікацій (дипломів, ступенів, посвідчень та ін.). Кредитно-модульна система як невід'ємний атрибут Болонської декларації має дві основні функції.
Перша - сприяння мобільності студентів і викладачів та спрощення переходу з одного університету до іншого.
Друга - акумулююча, чітке визначення обсягів проведеної студентом роботи з урахуванням усіх видів навчальної та наукової діяльності. Сума кредитів засвідчує, на що здатний студент, який навчається за тією чи іншою програмою.
Однак для студента - майбутнього фахівця - важливо не лише осмислити й засвоїти інформацію, а й оволодіти способами її практичного застосування і прийняття рішень. За таких умов зменшується частка прямого, ззовні заданого інформування, і розширюється застосування інтерактивних форм і методів роботи студентів під керівництвом викладача (тьютора) та повноцінної самостійної роботи в лабораторіях, читальних залах, на об'єктах майбутньої професійної діяльності, що особливо важливо для системи дистанційного навчання.
Щоб окреслити термін "тьюторське заняття", пояснимо слово "тьютор", тлумачення якого подано в педагогічному словнику. Тьютор (з. англ. tutor - спостерігаю, піклуюся) -педагог-наставник, якого призначають з числа досвідчених викладачів; у навчальний час ці педагоги викладають предмет за своєю спеціальністю, після занять ведуть виховну роботу з 5 - 10 або 15 студентами. Під їхнім керівництвом студенти самостійно працюють над певними темами.
Особливо широко "тьюторіальну систему" застосовують в англійських педагогічних коледжах, а також в Оксфордському й Кембриджському університетах, де вона виникла ще в XIV ст.
Тьюторське заняття - такий вид організації навчальної діяльності студентів, у якому процес учіння побудовано в основному на самостійній роботі студентів, а процес викладання полягає у здійсненні контролю за рівнем виконаних завдань, а також у наданні проміжної консультативної допомоги.
Ефективність тьюторських занять у тому, що вони містять різні види навчальної роботи: письмове опитування, дискусію за змістом опрацьованих джерел, аналіз ситуацій, розв'язок педагогічних задач, ділові ігри тощо.
Упровадження кредитно-модульної системи навчання передбачає реорганізацію традиційної схеми "навчальний семестр - навчальний рік - навчальний курс", раціональний поділ навчального матеріалу дисципліни на модулі й перевірку якості засвоєння теоретичного і практичного матеріалу кожного модуля, використання ширшої шкали оцінювання знань, вирішальний вплив суми балів, одержаних упродовж семестру, на підсумкову оцінку.
Кредитно-модульна організація навчання за своєю суттю є гуманістичною. Вона базується на засадах суб'єктно-суб'єктної, толерантної, партнерської педагогіки. Траєкторію свого навчання, індивідуальну програму своєї освіти визначає студент з допомогою викладача-тьютора (опікуна). Навчання має рівномірно розподілений, рівномірно напружений характер упродовж усього терміну перебування студента у вищому навчальному закладі. І найголовніше, ця система гарантує високу якість підготовки, а значить, убезпечує студента від професійної непридатності після завершення навчання.
Модернізація навчального процесу в руслі вимог Болонської декларації передбачає значне збільшення обсягів самостійної роботи студента (до 50 - 60 %), індивідуалізацію навчання, що, відповідно, потребує належного науково-методичного забезпечення навчального процесу, відповідної матеріальної бази, поліпшення фінансово-побутового стану студента.
Усі ці зміни вимагають від науково-педагогічних працівників ВНЗ ґрунтовних знань, умінь і компетентності в організації своєї діяльності на новій методичній і технологічній базі — кредитно-модульній трансферній накопичувальній системі навчання (ЕСТБ).
А. В. Фурман вважає, що суть модульного навчання в тому, що студент більш самостійно' або повністю самостійно може працювати із запропонованою йому індивідуальною навчальною програмою, яка містить цільовий план дій, банк інформації і методичне керівництво з досягнення висунутих дидактичних цілей. Функції педагога можуть коливатися від інформаційно-контролюючої до консультативно-координуючої.
Взаємодія педагога та студента в навчальному процесі відбувається на принципово новій основі: за допомогою модулів ті, хто навчається, усвідомлено й самостійно досягають певного рівня попередньої підготовленості. Успішність модульного навчання залежить від дотримання паритетних взаємин між педагогом і студентами.
Кредитно-трансферна система організації навчанняОднією з передумов входження України до єдиної Європейської зони вищої освіти є реалізація ідей Болонського процесу. Його учасниками є 48 країн (2010). Болонський процес спрямований на зближення і гармонізацію освітніх систем країн Європи з метою створення єдиного європейського простору вищої освіти, на підвищення конкурентоспроможності і привабливості європейської вищої освіти, сприяння мобільності студентів, полегшення їх працевлаштування, забезпечення високої якості навчання. Однією з умов приєднання до нього є впровадження кредитно-трансферної (кредитно-модульної) системи організації навчального процесу (КТСОНП).
Кредитно-трансферна система організації навчального процесу (КТСОНП) - модель організації навчального процесу, яка грунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів).
Важливими завданнями підготовки фахівців в умовах кредитно-трансферної технології навчання є забезпечення якісної ступеневої освіти, її особистісної орієнтації, створення умов для оновлення змісту і форм організації навчально-виховного процесу, запровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій, формування системного педагогічного мислення, професійної самосвідомості.
Ефективність кредитно-трансферної технології полягає у забезпеченні модульного структурування змісту навчальних дисциплін, виокремлення генеральних ідей навчального курсу і професійної діяльності, використання інноваційних методів, розроблення структури дидактичного комплексу інформаційного забезпечення дисциплін, обґрунтування адекватних діагностичних методик для оцінювання навчальних досягнень студентів.
 
3320116944Дата: Неділя, 10.05.2015, 15:20 | Повідомлення # 20
Рядовий
Група: Користувачі
Повідомлень: 3
Репутація: 0
Статус: Offline
Підписання Україною Болонської конвенції передбачає впровадження в практику роботи вищих навчальних закладів кредитно-модульної системи організації навчального процесу.Мета впровадження кредитно-модульної системи:■ досягнення відповідності стандартам європейської системи освіти, яка відштовхується від знань, умінь і навичок, що є надбанням випускника;■ затребування українських освітянських кваліфікацій європейським ринком праці;■ затвердження загальноприйнятої та порівняльної системи освітньо-кваліфікаційних ступенів;• упровадження стандартизованого додатка до диплома, модель якого розроблено Європейською системою і який містить докладну інформацію про результати навчання випускника;• стимулювання викладачів і студентів вищих навчальних закладів до вдосконалення системи об'єктивної оцінки якості знань;■ забезпечення прозорості системи вищої освіти та академічного професійного визнання кваліфікацій (дипломів, ступенів, посвідчень та ін.). Кредитно-модульна система як невід'ємний атрибут Болонської декларації.

qqqqq
 
NastenaДата: Неділя, 17.05.2015, 11:58 | Повідомлення # 21
Рядовий
Група: Користувачі
Повідомлень: 1
Репутація: 0
Статус: Offline
-Як, на Вашу думку, пов'язана кредитно-модульна системаорганізації навчання з європейською кредитно-трансферною системою?Сутьцих понять однакова чи різна? 
Кредитно-модульна системаорганізації навчання та європейська кредитно-трансферна система це два різні
поняття. 
         Кредитно-модульна система організації навчання —це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні
модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових
кредитів).  
        Європейськакредитно-трансферна система  -це система, що створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й
порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього
академічного визнання. Вона розроблена для забезпечення мобільності студентів,
спрощує розуміння і порівняння навчальних програм та навчальних досягнень
студентів як між вітчизняними, так і між іноземними навчальними закладами. 
        Кредитно-модульна система організації навчального
процесу є основою Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи
(ECTS).  Впровадження системи ECTS – один з ключових напрямків інтеграції
вищої освіти України до загальноєвропейського освітнього простору. 
        Метою ECTS є підвищення можливостей студентської
мобільності, досягнення сумісності програм підготовки та кваліфікацій,
забезпечення навчання студентів за індивідуальною варіативною частиною
освітньо-професійних програм, підвищення якості підготовки фахівців та їх
конкурентоспроможності,  забезпечення доступу до ринків праці, посилення
престижу вищої освіти України. 
        Вважається, що при введенні ECTS полегшується
академічне визнання дипломів і кваліфікацій, стають прозорими освітні програми
і навчальні плани. ECTS-система має зробити  вищу освіту України більш
привабливою для студентів з різних країн.
 
- Чому,на Вашу думку, МОН України скасувало своїм наказом кредитно-модульну систему
організації навчання? 
Зокрема, в освітньомувідомстві зазначають, що протягом останніх років у нормативно-правовому
забезпеченні організації навчального процесу склалася ситуація, коли одночасно
діяли три нормативні документи, які безпосередньо стосувалися питань,
пов’язаних із організацією навчального процесу у вищих навчальних закладах.
Прицьому, як зазначають у Міносвіти, ціла низка ключових елементів нормативних
актів, обов’язкових для виконання, не повністю узгоджувалися між собою та
викликали колізії при їх практичному запровадженні.
"Необґрунтованозавищені вимоги щодо документального оформлення супроводу навчального процесу,
наприклад, щодо структури та ведення індивідуального навчального плану
студента, необхідності оформлення результатів атестації одночасно за трьома
шкалами тощо викликали незадоволення науково-педагогічних працівників", -
йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначають,що необґрунтованою також є практика виставляння підсумкових оцінок, особливо з
дисциплін, що завершуються екзаменом, лише на основі арифметичної суми
результатів поточного контролю без проведення екзаменаційного контролю під час
запланованої сесії.
"Це не лишеприводить до зниження якості підготовки фахівців, але й прямо суперечить
рекомендаціям основних документів Європейського простору вищої освіти", -
наголошують у Міносвіти.
 
Форум » Веб-семінари » Вища освіта України і Болонський процес » Кредитно-модульна система
 • Сторінка 2 з 2
 • «
 • 1
 • 2
Пошук:

Найактивніші користувачі форуму:
 • admin
 • savradim
 • Провідник
 • red
 • galanet
 • zagadkova_dysha_liruka
 • lena
 • MASK
 • Vladyka
 • Tiagai_Ivan
 • Сьогодні на форумі були:
  Copyright Стеценко Н.М. © 2019
  Сайт управляється системою uCoz