Субота, 11.07.2020
Педагогіка
Шановні форумчани! Просимо створювати інформативні та змістовні повідомлення. Кожне повідомлення, яке не відповідає тематиці, містить лише смайл або два-три слова, розцінюється як флуд (пустослів'я) і підлягає видаленню. Недотримання цих правил і правил форуму та ігнорування зауважень адміністрації може призвести до бану, який передбачає заборону учаснику спілкуватись на форумі.
[ Нові повідомлення · Учасники · Пошук · RSS ]
 • Сторінка 1 з 1
 • 1
Форум » Веб-семінари » Вища освіта України і Болонський процес » Болонський процес
Болонський процес
jekatjДата: П'ятниця, 17.04.2015, 15:51 | Повідомлення # 1
Рядовий
Група: Користувачі
Повідомлень: 6
Репутація: 0
Статус: Offline
Що здобуває Україна,приєднавшись до Болонського процесу, і які перспективи відкриваються перед
освітянською громадою й суспільством?
 
alina@grigorevnaДата: Середа, 22.04.2015, 09:16 | Повідомлення # 2
Рядовий
Група: Користувачі
Повідомлень: 6
Репутація: 0
Статус: Offline
Розкрити позитивні та негативні аспекти впровадженняБолонського процесу в Україні
 
alla_balanyukДата: Середа, 22.04.2015, 14:42 | Повідомлення # 3
Рядовий
Група: Користувачі
Повідомлень: 6
Репутація: 0
Статус: Offline
По-перше, соціально-економічні й політичні зрушення в українському суспільстві на тлі глобалізаційних викликів часу детермінують необхідність вчасної модернізації системи вищої освіти. Євроінтеграційні прагнення України зумовлюють необхідність глибинного реформування національної освітньої системи задля її розпізнавання у європейському просторі.

По-друге, Болонський процес відкриває можливості розбудови інноваційної моделі вищої освіти, яка була б здатна не тільки адекватно реагувати на виклики часу, а й працювати на перспективу, закладаючи підвалини для соціального поступу. Входження України до європейського освітнього простору прискорює перехід від освітньої моделі індустріального суспільства до моделі освіти суспільства інформаційного.

По-третє, прийняття зручної та зрозумілої градації дипломів, ступенів і кваліфікацій, запровадження двоступеневої структури вищої освіти, використання єдиної системи кредитних одиниць (ECTS) розширюють можливості випускників вузів самореалізуватися в професійній галузі в будь-якій з європейських країн.

По-четверте, важлива якісна перевага долучення до європейського освітнього простору – активна академічна взаємодія людей, вищих навчальних закладів та держав, що забезпечує мобільність студентів, викладачів, дослідників та адміністративного персоналу.

По-п’яте, «болонізація» навчального процесу в українських ВНЗ має сприяти студентському самовиявленню, що здебільшого забезпечується золотою тріадою – мобільністю, привабливістю, працевлаштуванням. Працевлаштування випускників – це головне питання для вищих закладів у всій Європі; це стратегічна мета й індикатор успіхів Болонського процесу загалом.
 
3392113562Дата: Середа, 22.04.2015, 21:40 | Повідомлення # 4
Рядовий
Група: Користувачі
Повідомлень: 6
Репутація: 0
Статус: Offline
Болонський процес це є своєрідне реформування української вищої школи на сьогоднішній день. Він представляється модернізацією за європейським зразком, і його задача - приведення вищої освіти в європейських країнах до єдиних стандартів і критеріїв.Болонськийпроцес включає в себе таке: 1. Чітка уніфікація студентських документів; 2. Дворівнева система вищої освіти; 3. Установа кредитної системи по Європейській кредитно-трансферній системі (ECTS). 4. Посилення мобільності студентів, викладачів, адміністрації вузів; 5. Створення порівнянних критеріїв та загальної методології для вузів всіх європейських країн; 6. Приведення вищого освіти різних країнах до єдиних стандартів; 7. Впровадження в життя концепції безперервного (довічного) навчання; 8. Партнерство студентських організацій та офіційних освітніх інститутів; 9. Підвищення привабливості (промоція) та конкурентоспроможності вищої освіти; 10. Працевлаштування випускників.Тому Болонський процес єгарантом забезпечення суворого контролю якості освіти, особливо це стосується
ліцензування та акредитації.
 
tanyamykola11Дата: Субота, 25.04.2015, 17:47 | Повідомлення # 5
Рядовий
Група: Користувачі
Повідомлень: 5
Репутація: 0
Статус: Offline
Болонський процес започаткований 19 червня 1999 року представниками 29 країн. Він втілює стратегічний напрямок розвитку Європи з метою створення загальноєвропейського простору вищої освіти. Приєднавшись до участі в Болонському процесі 19 травня 2005 року в Норвегії, Україна зобов'язалася внести відповідні зміни в національну систему освіти та приєднатися до роботи над визначенням пріоритетів у процесі створення єдиного європейського простору вищої освіти. Нині до Болонського процесу приєдналися 47 країн Європи.

ЯКЩO РOЗІБРAТИСЯ

Базові засади Болонської декларації:

♦ Трирівнева система вищої освіти (бакалавр, магістр і доктор наук - на відміну від сьогоднішньої системи бакалавра, спеціаліста, магістра, кандидата наук і доктора наук);

♦ застосування академічних перевідних кредитів ЄСТS;

♦ європейський додаток до диплома;

♦ сприяння мобільності студентів, викладачів і науковців;

♦ створення єдиного європейського дослідницького простору;

♦ контроль за якістю вищої освіти тощо.

Запровадження Болонської системи передбачає реалізацію низки стратегічних завдань:

♦ досягнення високого інтелектуального та духовного рівня самореалізації особистості;

♦ масштабна підготовка висококваліфікованої робочої сили;

♦ ефективний розвиток людського капіталу;

♦ забезпечення високої конкурентоспроможності країни та формування інноваційної моделі економічного розвитку, що повинно забезпечити європейський рівень добробуту та соціального захисту громадян.

Проблеми української вищої освіти в контексті Болонського процесу:

♦ велика кількість вишів, надлишкова кількість напрямів і спеціальностей - у системах вищої освіти провідних країн їх у 4-5 разів менше;

♦ тенденція до погіршення якості вищої освіти;

♦ недостатня співпраця між сферою освіти і ринком праці;

♦ рівень автономії вітчизняних вишів значно нижчий від європейського;

♦ проблема хабарництва у вишах - недостатньо викоренено продаж оцінок, коли іспити приймає викладач, який навчав студентів упродовж семестру;

♦ відсутність мобільності студентів - у більшості з них немає можливості вчитися за кордоном, хоча понад чверть наших студентів мали б здобувати знання в інших країнах;

♦ в європейських країнах молодь бере активну участь в освітніх процесах, проте українські студенти скаржаться, що з ними фактично ніхто не радиться;

♦ викладачі вишів зазвичай працюють з невстигаючими студентами, а натомість мають приділяти більше уваги молодим людям, які прагнуть знань.


Zinchyk
 
VictoriiaДата: Субота, 25.04.2015, 20:28 | Повідомлення # 6
Рядовий
Група: Користувачі
Повідомлень: 6
Репутація: 0
Статус: Offline
Болонський процес – це процес структурногореформування національних систем вищої освіти країн Європи, зміни освітніх
програм і потрібних інституційних перетворень у вищих навчальних закладах
Європи. Його метою є створення до 2010 року європейського наукового та
освітнього простору задля підвищення спроможності випускників, підвищення
мобільності громадян на європейському ринку праці, підняття
конкурентоспроможності європейської вищої школи. Для досягнення цієї мети було
запропоновано прийняти зручні та зрозумілі градації дипломів, ступенів і
кваліфікацій; увести в своїй основі двоступеневу структуру вищої освіти; увести
взаємовизнаний на європейському просторі вчений ступінь доктора філософії;
використати єдину систему кредитних одиниць (систему ECTS – European Community
Course Credit Transfer System), яку ще називають системою кредитних одиниць,
системою кредитних заліків, системою кредитних рівнів, системою залікових
одиниць, кредитною системою взаємовизнання тощо; увести уніфіковані і взаємно
визнані на європейському просторі додатки до диплома; напрацьовувати,
підтримувати і розвивати європейські стандарти якості із застосуванням
порівняльних критеріїв, механізмів і методів їх оцінки відповідно до вимог
ENQA; усунути наявні перепони для розширення мобільності студентів, викладачів,
дослідників і управлінців вищої школи.

Додано (25.04.2015, 20:28)
---------------------------------------------
Але не слід ідеалізувати Болонський процес. Віннерівномірний, суперечливий, складний. Його цілі ще дуже гіпотетичні. Як
приєднання до цього процесу, так і неприєднання мають свої переваги та ризики.
Втім, з урахуванням усіх «за» і «проти» для країн, які прагнуть до економічного
і суспільного розвитку і, зрештою, вступ до Європейського Союзу (ЄС),
альтернативи Болонському процесові немає. Ми вже значно спізнюємося щодо цього

 
Ira94Дата: Неділя, 26.04.2015, 17:41 | Повідомлення # 7
Рядовий
Група: Користувачі
Повідомлень: 1
Репутація: 0
Статус: Offline
Приєднавшись до Болонського процесу наша країна вступає на новий рівень освіти. Але при цьому ця система має як позитивні  так і негативні аспекти.
Позитивні:- встановлення системи зрозумілих та подібних науковихступенів;- встановлення системи, заснованої на двох основнихциклах: студентському та післядипломному;- введення системи кредитів (ECTS);- сприяння мобільності шляхом подолання перешкод длязабезпечення руху студентів, вчителів, дослідників, адміністративного складу;- сприяння європейській співпраці щодо забезпечення якості;- сприяння необхідним європейським вимірам у вищій  освіті.Негативні:
• по-перше, визначеннявитрат навчального часу студента певного актуального рівня розвитку на
адекватне вивчення навчального матеріалу в об’ємі модуля, тобто ув’язування
навчального модуля з кредитами;• по-друге, розробкаметодики розрахунку педагогічного навантаження викладачів вищої школи в умовах
кредитно-модульної системи організації навчального процесу та навчального
навантаження студента, а також взаємозв’язок між ними.
     Отже можна з • по-перше, визначеннявитрат навчального часу студента певного актуального рівня розвитку на адекватне
вивчення навчального матеріалу в об’ємі модуля, тобто ув’язування навчального
модуля з кредитами;
• по-друге, розробкаметодики розрахунку педагогічного навантаження викладачів вищої школи в умовах
кредитно-модульної системи організації навчального процесу та навчального
навантаження студента, а також взаємозв’язок між ними.
 
      Отже можна з упевнінестю сказати що ця система оцінювання потребує доопрацювання.
Кононенко Ірина 43 група
 
hordash_andriyДата: Понеділок, 27.04.2015, 15:34 | Повідомлення # 8
Рядовий
Група: Користувачі
Повідомлень: 3
Репутація: 0
Статус: Offline
Однією з найважливіших сфер розвитку євроінтеграції є сфера вищої освіти, де вона набула форм Болонського процесу. На сьогодні 46 європейських країн, включно з Україною, є його учасниками. Крім того, значна кількість міжнародних організації підтримують ідеї процесу та сприяють його реалізації.Болонський процес - це процес європейських реформ, що спрямований на створення спільної Зони європейської вищої освіти до 2010 року. Болонський процес офіційно розпочався у 1999 році з підписання Болонської декларації. Передумовою її створення стало підписання Великої Хартії європейських університетів.Слід зазначити, що Болонський процес не передбачає створення повністю ідентичних систем освіти у різних країнах, він призначений лише для зміцнення взаємозв'язків та покращення взаєморозуміння між різними освітніми системами.19 травня 2005 року у норвезькому місті Берген на Конференції міністрів країн Європи Україна приєдналася до Болонського процесу, зобов'язавшись внести відповідні зміни у національну систему освіти та приєднатися до роботи над визначенням пріоритетів у процесі створення єдиного європейського простору вищої освіти до 2010 року.
 
InnaGavrilenkoДата: Понеділок, 27.04.2015, 15:38 | Повідомлення # 9
Рядовий
Група: Користувачі
Повідомлень: 3
Репутація: 0
Статус: Offline
Болонський процес (БП) — це процес європейських реформ, що спрямований на створення спільної Зони європейської вищої освіти до 2010 року. Болонський процес офіційно розпочався у 1999 році з підписання Болонської декларації. Представники 29 європейських країн зібралися в італійському місті Болонья на святкування 900-річчя найстаршого університету в Європі і підписали декларацію про побудову так званої «Зони європейської вищої освіти». Передумовою її створення стало підписання Великої Хартії європейських університетів (Magna Charta Universitatum).Згідно з цілями БП до 2010 року освітні системи країн-учасниць Болонського процесу повинні бути змінені, щоб сприяти:
 • полегшеному переїзду громадян з метою подальшого навчання чи працевлаштування у Зоні європейської вищої освіти;
 • зростанню привабливості європейської вищої освіти;
 • розширенню Європи та забезпеченню її подальшого розвитку як стабільного, мирного, толерантного суспільства.


З огляду на стан української системи вищого освіти, головним напрямом Болонського процесу для нас стане лібералізація вищої школи, навчання студентів принципів свободи й одночасно відповідальності за свій вибір. Адже тільки внутрішньо вільна людина, котра опанувала мистецтво прийняття рішень і відповідальності за них, може бути по-справжньому свідомим громадянином, а також конкурентоспроможним, мобільним професіоналом. Західна практика показує: студент, який вибрав курс на основі особистого інтересу, і навчається зовсім інакше.На сьогодні 45 європейських країн, включно з Україною, є його учасниками. Крім того, значна кількість міжнародних організації підтримують ідеї процесу та сприяють його реалізації.
 
sergei05_92Дата: Середа, 06.05.2015, 14:05 | Повідомлення # 10
Рядовий
Група: Користувачі
Повідомлень: 4
Репутація: 0
Статус: Offline
Серед позитивів Болонського процесу можна відзначити:1) автономність університетів;2) мобільність студентів та викладацького складу;3) запровадження модульної системи оцінки знань;4) створення системи кредитів європейської системи взаємозаліків;5) запровадження додатка до диплому;6) запровадження двох навчальних циклів: до дипломного (бакалавр – не менше 3-х років, прирівнюється до кваліфікації) і післядипломного (магістр – два роки), а згодом додано третій цикл – здобуття ступеня доктора наук;7) ліквідація вченого ступеня «кандидат наук» і запровадження «доктора філософії»;8) уніфікація систем освіти; навчання щонайменше один семестр у будь-якому університеті іншої країни;9) забезпечення соціальних умов реалізації права на освіту.
 
RaZoZДата: Четвер, 14.05.2015, 23:55 | Повідомлення # 11
Рядовий
Група: Користувачі
Повідомлень: 13
Репутація: 0
Статус: Offline
Приєднанню України до Болонської декларації та інтеграції вищої освіти України у Європу Знань на думку більшості фахівців немає альтернативи. Входження у Болонський простір є для українського суспільства важливим та необхідним через потребу вирішити проблеми визнання українських дипломів за кордоном, підвищення ефективності та якості освіти і відповідно конкурентноздатності українських вузів та їхніх випускників на європейському й світовому ринку праці. Адже Болонський процес вийшов за межі Європейського Союзу та Європи і стає частиною процесу глобалізації вищої освіти та глобального ринку праці.
 
Форум » Веб-семінари » Вища освіта України і Болонський процес » Болонський процес
 • Сторінка 1 з 1
 • 1
Пошук:

Найактивніші користувачі форуму:
 • admin
 • savradim
 • Провідник
 • red
 • galanet
 • zagadkova_dysha_liruka
 • lena
 • MASK
 • Vladyka
 • Tiagai_Ivan
 • Сьогодні на форумі були:
  Copyright Стеценко Н.М. © 2020
  Сайт управляється системою uCoz