П'ятниця, 18.10.2019
Педагогіка
Меню сайта
Наше опитування
Ваше ставлення до кредитно-модульної системи
Всього відповідей: 2216
Адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст матеріалів, розміщених у каталозі.

Життя без конфлікту
Мета:
Навчальна:
• розширити і поглибити суть понять «суперечка», «конфлікт», «конфліктна ситуація»; учні повинні засвоїти правила попередження конфліктів;
Розвивальна:
• розвиток умінь аналізувати конфліктні ситуації та вирішувати конфлікти;
Виховна:
• виховати звичку в учнів уважно ставитися до товаришів, вміння бачити хиби у своїй поведінці і виправляти їх.
Форма проведення: година спілкування.
Обладнання: Методика К.У. Томаса, 5 бланків для проведення тестування, дошка, капелюх, картки.
Хід проведення
І. Вступна частина (2-3хвилини)
Слово вчителя: Один філософ сказав: „той, хто вміє впоратись с конфліктами шляхом їх визнання та регуляції, бере під свій контроль ритм історії...” (Р.Дарендорф)
Тема нашого уроку - „Життя без конфліктів...”, а чи можливо це? Напевно ні, адже наше життя проходить поміж інших людей, яких ми намагаємось зрозуміти…
Сьогодні ми познайомимося з сутністю конфлікту, причинами їх виникнення.
Тема сьогоднішнього заняття актуальна тому, що в 10-15 років виникає
• посилене прагнення до незалежності, самостійності,
• гостре бажання будь-що проявити себе
• притаманна необ’єктивна оцінка своїх можливостей і здібностей, що нерідко приводить до непорозуміння як серед оточуючих, так і з самим собою...

Подивіться на ці фігури (трикутник, коло, квадрат) намалюйте, як ви це бачите......

а тепер намалюйте, як це бачу я ...

(на дошці ці 2 малюнки)
Отже, ми з вами бачимо одні й ті ж самі речі по-іншому, іноді це і стає причиною непорозумінь і конфліктів...
ІІ. Основна частина
Що ж таке „конфлікт”? Як визначити чи є людина конфліктною?
Американський психолог К.У. Томас розробив систему класифікації поведінки індивіда в умовах конфлікту. Згідно його системи є 5 основних стилів поведінки людини в конфлікті: уникнення, прилаштування, компроміс, співпраця та суперництво. Найбільш активним і ефективним способом в сенсі визначення сходу конфлікту є співпраця. Найбільш конфліктним та активним є суперництво. Уникнення та прилаштування характеризуються пасивною формою поведінки. Компроміс-так би мовити проміжна стадія, він суміщає активну та пасивну форми поведінки. Є навіть тест «Опис поведінки Томаса-Кілмена». Часто-густо з ним можна зустрітись на співбесідах при прийомі на роботу. І особисто для себе цікаво пройти.
Взагалі, гарно адаптована в соціальному середовищі людина зазвичай використовує всі вищеописані стилі поведінки в залежності від конкретного змісту конфлікту. В професійному середовищі найбільш ефективними є співпраця та суперництво, в сімейному житті-компроміс в поєднанні зі співпрацею.
А тепер ми перевіримо наскільки конфліктні ви, за допомогою цього тесту, який розробив американський психолог К.У. Томас. (триває 12 хвилин)
Виберіть будь ласка те твердження, яке здається Вам найбільш підходящим до вашої поведінки з опитувальника Томаса… (див. Додаток 1). (Вчитель пояснює завдання учням, вони записують відповідь в бланки, які були роздані заздалегідь (див. Додаток 2).
1. Бесіда. Обговорення питань (10 хвилин)
Чи доводилося вам потрапляти в конфліктну ситуацію?
З якими людьми ви найчастіше конфліктуєте? Чому?
Що найчастіше є для вас причиною конфлікту?
Пояснення вчителя:
У чому схожість понять «суперечка» і «конфлікт»? У чому їхня відмінність?
Суперечка — це словесне змагання, обговорення чого-небудь, у якому кожен відстоює свою думку. У людей існують суперечності в поглядах, переконаннях, відношенні до інформації, знань, умінь, способах досягнення мети й інше.
Ми з’ясували що таке суперечка, тож що таке конфлікт?
2. Вправа „Словник конфлікту”
Учні висловлюються , починаючи фразою „Конфлікт – це ...”
• Конфлікт – зіткнення протилежних інтересів, поглядів, цілей...
• Конфлікт – стан , який виникає , коли сторони мають несумісні прагнення
• Конфлікт – це прояв неузгодженості інтересів, незгода між сторонами, коли кожна прагне зробити так, щоб було прийнято саме їх позицію.
Доповнення вчителя : Конфлікт – одне з найважливіших явищ в сучасному житті. Життя людини в суспільстві досить складне та сповнене протиріч, крім того всі ми різні, маємо різні наміри, інтереси, цілі та розуміння як саме треба досягати власних цілей. В процесі життя ми взаємодіємо, виходячи зі, знов таки різних, уявлень про те як треба взаємодіяти, тобто маємо зіткнення інтересів як окремих людей так і груп людей. Таким чином, ми вийшли на загальне визначення терміну «Конфлікт» – це зіткнення сторін, думок, сил, інтересів. Основою конфліктів є відмінність у світорозумінні, уявленнях про добро і зло, небажання поставити себе на місце іншої людини, подолавши свій егоцентризм…
Ще цікаво, що конфлікти мало хто схвалює, але всі тим чи іншим чином приймають в них участь. Якщо спитати, наприклад, пересічну людину, вас чи мене, чи любить він конфліктувати, як ставиться до конфліктів, чи приймає в них участь, то відповіді будуть заперечні. Але, один елементарний приклад того, що ми всі є активними учасниками конфліктів - щоранковий штурм громадського транспорту. Навіть, якщо він відбувається в абсолютній тиші.
Конфлікт — процес різкого загострення суперечності та боротьби сторін у вирішенні проблеми, що має особисту значущість для кожного з учасників.
3. Робота з наочним зображенням. (3 хвилини)
Конфлікт можна уявити у вигляді айсберга, у якого видно тільки надводну частину, а все, що під водою – сховано…

На другому малюнку ми бачимо, що вміння співпрацювати, позитивно сприймати особистість, вміння ефективно спілкуватись полегшує розв’язання конфліктної ситуації.

Мозковий штурм «Чому виникають конфлікти?» ( 3-4 хвилини)
КОНФЛІКТИ
• пов’язані з бажаннями, прагненнями , потребами
• викликані відмінністю інтересів
• в основі лежить суперництво, нетерпимість, ворожість
• викликані невідповідністю вираження емоцій, невмінням спілкуватись
• через нестачу матеріальних ресурсів
• у зв’язку з розподілом влади
• з приводу найважливіших ідей та життєвих установок
«Які конфлікти бувають?»
Конфлікти бувають: міжособистісні, між особистістю і групою, всередині групи, міжнаціональні, міждержавні.
Пояснення вчителя. ( 10 хвилин)
(Розглянемо стадії конфлікту).
1. Зростання напруженості у стосунках;
2. Відкрите протиборство;
3. Вирішення конфлікту;
4. Завершення відкритого протиборства;
Нас сьогодні більше цікавлять міжособистісні конфлікти.
Вони можуть протікати у формі:
• суперництва – намагання до домінування
• суперечки – розбіжностей з приводу знаходження найкращого варіанта вирішення спільних проблем
• дискусії – обговорення спірного питання
Види розв’язання міжособистісних конфліктів:
• відхід від конфлікту, ніби одна із сторін ніби не помічає суперечностей, що виникли
• згладжування суперечностей, коли одна із сторін погоджується з пред’явленими їй претензіями або ж намагається виправдати себе
• домовленість – взаємні поступки обох сторін
• наростання напруги і переростання конфлікту в загальне протистояння
• силовий варіант рішення конфлікту, коли силою примушують прийняти той чи інший варіант завершення суперечки.
Які мотиви конфлікту, як конфлікти розвиваються та вирішуються?
Як ми вже казали вище всі люди різні, тому уявляють одне й теж по різному, мають різні потреби та інтереси. Мотиви це прагнення, спонукання до дій, спрямовані на реалізацію настанов та потреб індивіда. Мотивація визначає процес, який, ми психологи, називаємо формуванням мети. Мета виступає уявним результатом, який індивід прагне досягти в кожній ситуації. Коли людина формує недосяжну мету або декілька несумісних цілей в неї виникають внутрішні конфлікти. Коли у людей уявлення про якусь ситуацію вступають в протиріччя, виникають суперечки з приводу важливих питань, мотиви їх відповідно теж розходяться. У людей виникає зона непорозуміння, вони починають поводитись так, що їх дії стикаються. Дії кожної сторони заважають іншій досягти своєї мети. Тому, протилежна сторона оцінює їх як ворожі та починає протидіяти. Так розвивається конфлікт.
Хочу додати, що кожний конфлікт існує доти, доки люди витрачають енергію на підтримку його існування, віддають йому час, душевні сили, здоров`я, а іноді й все життя. Чим більше вони це роблять, тим вища енергетика конфлікту, його накал, тим довше він живе.
Насправді припинити будь-який конфлікт просто потрібно лише припинити їм займатись. Однак це неможливо, коли в зоні непорозуміння знаходяться життєво важливі для людини цінності. Як то не сумно, існують конфлікти, на які люди витратили значно більше енергії, ніж заслуговувала суть ситуації. Є конфлікти, які взагалі можна було б не починати.
Вирішити конфлікти можна різними шляхами, наприклад:
Психологи рекомендують «шість сходинок подолання конфлікту»:
1. Слід розпізнати конфлікт (для нього характерні певні психологічні та фізичні реакції – стрес, підвищення голосу, серцебиття, прискорене дихання, збліднення тощо).
2. Необхідно проаналізувати свої почуття, емоції. Якщо ми краще розберемося у своїх почуттях, зможемо зрозуміти і почуття інших, зуміємо поважно поставитись до інших учасників конфлікту.
3. Не допускати переходу на особистості в конфлікті.
4. Діяти за принципом «тут і тепер», тобто вирішувати проблеми, що безпосередньо стали причиною конфлікту, а не згадувати колишні події та образи.
5. Віднаходити такі ідеї, рішення, у яких обидва учасники конфлікту могли б одержати те, чого вони прагнуть . У багатьох конфліктах може здатися, що проблема не має взаємоприйнятного розв’язання. Але, визначаючи за допомогою мозкового штурму перелік рішень, можемо вирватися з кола звичних способів мислення і знайти неординарне, прийнятне для усіх рішення.
6. Останньою сходинкою на шляху до розв’язання конфлікту є спільний вивір рішення , яке б задовольнило обох учасників, і реалізація цього рішення.
Сюди можна ще додати такі сходинки, як:
7. Зміна позиції однієї зі сторін;
8. Усунення об’єкту конфлікту;
9. Заміна одного об’єкта іншим, тощо.
ІІІ. Учитель підбиває підсумки заняття (2-3хвлини)

Використана література:
1. Жук А. Й. Давайте жит дружно! // Позакласний час. – 2006. - № 17 – 18 – С. 63 – 65.
2. Малега А. Конфлікт – краще уникнути // Позакласний час. – 2006.- № 21 - 22 – С. 59 – 62.
3. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Система работы психолога с детьми разного возраста. — М., 2003.

Хронометраж виховної години
І Вступна частина 3 хвилини
ІІ Основна частина: Виконання тесту К.У. Томаса 12 хвилин
Бесіда 10 хвилин
Робота з наочним зображенням 3 хвилини
Мозковий штурм 4 хвилини
Пояснення вчителя 10 хвилин
ІІІ Підбиття підсумків заняття 3 хвилини

ДОДАТКИ
Додаток № 1 Опитувальник Томаса
Виберіть будь-ласка те твердження, яке здається Вам найбільш підходящим для вашої поведінки.
1.
А. Інколи я дозволяю іншим брати на себе відповідальність за вирішення спірного питання
Б. Чим обговорювати те, в чому ми розходимося, я намагаюсь звернути увагу на те, з чим ми обидва згодні.
2.
А. Я намагаюся знайти компромісне рішення
Б. Я намагаюся владнати справу з урахуванням інтересів іншого
3.
А. Зазвичай я наполегливо намагаюся добитися свого
Б. Я стараюся заспокоїти іншого і, головним чином, зберегти наші відносини
4.
А. Я намагаюся знайти компромісне рішення
Б. Інколи я поступаюся своїми власними інтересами заради інтересів іншого
5.
А. Під час в ладнання спірної ситуації, я постійно намагаюся знайти підтримку у іншого
Б. Я намагаюся зробити у се, щоб уникнути непотрібної напруги
6.
А. Я намагаюся уникнути виникнення неприємностей для себе
Б. Я намагаюся добитися успіху
7.
А. Я намагаюся відкласти вирішення спірного питання, щоб з часом вирішити його повністю
Б. Я вважаю можливим в чомусь поступитися, щоб в іншому добитися свого
8.
А. Зазвичай я наполегливо намагаюся досягти свого
Б. Я першим стараюся визначити те, в чому полягають усі інтереси і питання
9.
А. Я думаю, що не завжди потрібно хвилюватися через якісь непорозуміння
Б. Я докладаю зусиль, щоб добитися свого
10.
А. Я твердо прагну досягти свого
Б. Я намагаюся знайти компромісне рішення
11.
А. Насамперед я намагаюся чітко визначити, в чому полягають усі інтереси
Б. Я намагаюся заспокоїти іншого і, головним чином, зберегти наші відносини
12.
А. Часто я уникаю позиції, яка може викликати суперечки
Б. Я даю можливість іншому в чомусь залишитись при своїй думці, якщо він також йде мені на зустріч
13.
А. Я пропоную середню позицію
Б. Я наполягаю, щоб було зроблено по-моєму
14.
А. Я повідомляю іншому свою точку зору і запитую про його погляди
Б. Я намагаюся показати іншому логіку і перевагу моїх поглядів
15.
А. Я намагаюся заспокоїти іншого і, головним чином зберегти наші відносини
Б. Я намагаюся зробити все необхідне, щоб уникнути напруги
16.
А. Я прагну не зачіпати почуття іншого
Б. Я стараюсь переконати іншого в перевагах моєї позиції

17.
А. Я твердо прагну досягти свого
Б. Я прагну зробити усе, щоб уникнути непотрібної напруги
18.
А. Якщо це зробить іншого щасливим, я дам йому можливість настояти на своєму
Б. Я даю іншому можливість в чомусь залишитись при своїй думці, якщо він також іде мені на зустріч
19.
А. Насамперед я намагаюсь чітко визначити, в чому полягають усі затронуті питання і інтереси
Б. Я прагну відкласти вирішення спірного питання, щоб з часом вирішити його остаточно
20.
А. Я намагаюся одразу вирішити наші непорозуміння
Б. Я намагаюся знайти краще співвідношення переваг і втрат для нас обох
21.
А. Під час проведення переговорів, я намагаюся бути уважним до бажань іншого
Б. Я зажди схиляюсь до прямого обговорення проблеми
22.
А. Я намагаюся знайти позицію, яка знаходиться посередині між моєю позицією і точкою зору іншої людини
Б. Я відстою свої бажання
23.
А. Як правило, я піклуюся про те, щоб задовольнити бажання кожного з нас
Б. Інколи я надаю можливість іншим взяти на себе відповідальність за вирішення спірного питання
24.
А. Якщо позиція іншого здається йому дуже важливою, я намагаюся піти на зустріч його бажанням
Б. Я прагну переконати іншого прийти до компромісу
25.
А. Я намагаюся показати іншому логіку і переваги моїх поглядів
Б. Під час переговорів я намагаюся бути уважним до бажань іншого
26.
А. Я пропоную середню позицію
Б. Я майже завжди піклуюся про те, щоб задовольнити бажання кожного з нас
27.
А. Часто я уникаю займати позицію, яка може викликати суперечки
Б. Якщо це зробить іншого щасливим, я дам йому можливість настояти на своєму
28.
А. Зазвичай я наполегливо прагну досягти свого
Б. Під час в ладнання ситуації, я зазвичай намагаюся знайти підтримку у іншого
29.
А. Я пропоную середню позицію
Б. Думаю, що не завжди варто хвилюватися через якісь непорозуміння

30.
А. Я прагну не зачіпати почуття іншого
Б. Я завжди займаю таку позицію в спірному питанні, щоб ми разом з іншою зацікавленою особою могли досягти успіху

Додаток №2 Бланк відповідей до методики К. Томаса

Прізвище та ім’я ___________________________, Років _________
Клас_____, дата _________________ 2011рік


твердження Типи поведінки в конфліктних ситуаціях
Суперництво Співробітництво Компроміс Уникання Пристосування
1 А Б
2 Б А
3 А Б
4 А Б
5 А Б
6 Б А
7 Б А
8 А Б
9 Б А
10 А Б
11 А Б
12 Б А
13 Б А
14 Б А
15 Б А
16 Б А
17 А Б
18 Б А
19 А Б
20 А Б
21 Б А
22 Б А
23 А Б
24 Б А
25 А Б
26 Б А
27 А Б
28 А Б
29 А Б
30 Б А
підрахунок


Суперництво (конкуренція) – характеризується відкритою боротьбою за свої інтереси. Передбачає переможця і переможеного. В цьому випадку люди задовольняють свої інтереси на шкоду інтересам інших змушуючи приймати самих своє рішення.
Співробітництво – найпродуктивніша стратегія. Спрямована на пошук рішення, яке б задовольняло інтереси обох сторін. Дотримуючись цієї позиції, індивід бере активну участь у розв’язанні конфлікту і захищає свої інтереси, але прагне при цьому співпрацювати з протилежною стороною.
Компроміс – проблема врегульовується шляхом взаємних поступок: обидві сторони поступаються чимось, що забезпечує спільне розв’язання проблеми.
Уникання – супроводжується униканням, втечею, намаганням людини вийти з конфліктної ситуації, не розв’язуючи її, не поступаючись своїм, але не і не наполягаючи на ньому.
Пристосування – стратегія згладжування суперечностей. Супроводжується поступками інтересів однієї зі сторін: людина не намагається відстоювати свої інтереси і погоджується робити те, що хоче інший.

Категорія: Розробки виховних годин | Добавил: inchuc (22.03.2011) | Автор: Коврига Таня
Переглядів: 17547 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 4.6/5 |
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Логін:
Пароль:
Пошук
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Copyright Стеценко Н.М. © 2019
Сайт управляється системою uCoz