Понеділок, 25.09.2023
Педагогіка
Меню сайта
Наше опитування
Ваше ставлення до кредитно-модульної системи
Всього відповідей: 2225
Адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст матеріалів, розміщених у каталозі.

Що? Де? Коли?
10.03.2011р.
Тема: «Що? Де? Коли?»
Статую прикрашає вигляд,
а людину – діяння її.
Піфагор

Мета. Сприяти подальшому розвитку пізнавальних здібностей учнів; розвивати інтуїцію , кмітливість, ерудицію учнів; учити учнів робити висновки; викликати математичну допитливість та ініціативу; сприяти розвитку навичок міжособистісного спілкування; виховувати стійкий інтерес до математики, культуру математичного мислення.
Обладнання: для журі – стіл, папір, ручки; для учасників гри - сигнальні картки, картки для роботи в ІІІ та IV турі, секундомір.
І тур. Далі-далі.
Правила.
Кожна команда отримує впродовж 2 хв. 14 запитань. Відповідати слід негайно, або пропускати - казати «далі». За правильну відповідь - 1 бал.
1-ша команда
(Алгебрята)
1. Дія, обернена до дії додавання.
(Віднімання)
2. Дійсні числа, які не є раціональними.
(Ірраціональні)
3. Розшифруйте скорочений запис « НСД»
(Найбільший спільний дільник)
4. Дія, що полягає в обчисленні добутку п однакових множників.
(Піднесення до степеня)
5. Дріб, у якого чисельник менший від знаменника.
(Правильний)
6. Два дійсних числа, сума яких дорівнює нулю.
(Протилежні числа)
7. Найпростіший пристрій для виконання арифметичних обчислень.
(Рахівниця)
18. Скільки у кімнаті кішок, якщо в кожному кутку по кішці, і напроти кожної кішки по три кішки?
(4 кішки)
9. Давньогрецький математик VI ст. до н.е., іменем якого названо знамениту теорему.
(Піфагор)
10. Чи є діагоналі паралелограма взаємно перпендикулярними?
(Ні)
11. Послідовність чітко визначених правил для розв'язування задачі за визначену кількість кроків
(Алгоритм)
12. Третій місяць шкільних літніх канікул,
(Серпень)
13. Частина прямої, обмежена з одного боку.
(Промінь)
14. Чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а дві інші — ні.
(Трапеція)
2-га команда
(Цифра)
1. Сторони, які утворюють прямий кут у трикутнику.
(Катети)
2. Дріб, у якого чисельник більший від знаменника.
(Неправильний)
3. Математичний знак, що позначає операцію добування кореня.
(Радикал)
4. 1% від 1000 гривень.
(10 гривень)
5. Чому дорівнює добуток всіх чисел від - 5 до 5?
(Нулю)
6. Сучасні знаки для позначення чисел.
(Цифри)
7. Одиниця вимірювання швидкості корабля.
(Вузол)
8. Який знак потрібно поставити між двійкою та трійкою, щоб отримати число, більше від двох і менше від трьох?
(Кому)
9. Частина кола.
(Дуга)
10. Паралелограм, у якого всі кути прямі.
(Прямокутник)
11. Як називається число х, якщо х= ?
(Середнє арифметичне)
12. 5 у квадраті - 25, 3 у квадраті - 9, 12 у квадраті - 144. А чому дорівнює кут у квадраті?
(90°)
13. Скільки кінців у трьох з половиною палок?
(8)
14. Чому дорівнює сума суміжних кутів?
(180°)

II тур. Продовжити ряд.
Правила.
Цей тур письмовий. Кожна команда отримує 10 завдань на аркуші паперу. До кожної з наведених послідовностей слів необхідно дописати ще одне, яке підходить за змістом. Увага! Це слово не завжди однозначне! Час на виконання — 2 хв. Відповіді здаються журі. За кожну правильну відповідь — 1 бал.
1. Арифметика, інформатика, алгебра,... геометрія.
2. Доба, година, хвилина, ... секунда.
3. Квадрат, трапеція, прямокутник,... ромб, паралелограм.
4. 25,36,49,… 64.
5. Раціональні, цілі, дійсні, ... ірраціональні, натуральні.
6. Тонна, кілограм, грам,... центнер, міліграм, фут.
7. Гострий, тупий, прямий, ... розгорнутий.
8. Лінійка, косинець, циркуль, ... транспортир.
9. Діаметр, радіус, дотична,... хорда, січна.
10. Фунт, унція, карат, ... пуд.

IІІ тур. Анаграми.
Правила.
Учасникам пропонуються аркуші паперу, на яких записано деякі слова або послідовності букв. Необхідно переставити букви так, щоб отримати слово, пов'язане з інформатикою і комп'ютерами або з математикою. Відповідь дає команда, яка першою піднімає сигнальну картку.
1. Велікд — (Евклід).
2. Корсет - (Сектор).
3. Форігап - (Піфагор).
4. Ретамід — (Діаметр).

ІV тур. Тест.
Правила.
Учасникам ставиться запитання і пропонується три картки з відповідями. На обдумування 10 с. Учасник піднімає картку з тим варіантом відповіді, яку вважає правильною.
Примітка. Тут правильну відповідь позначено зірочкою (*).
1. Що таке натуральні числа?
1. Числа, що використовуються для вимірювання розміру.
2.* Числа, що використовуються для лічби предметів.
3. Числа, які не використовуються для лічби.
2. Що грецькою мовою означає слово «математика»?
1.* Наука. 2. Розум. 3. Цариця.
3. Хто з перелічених осіб був одночасно і математиком і поетом?
1.* Ломоносов. 2. Лєрмонтов. 3. Лейбніц.
4. Діячі якої науки не нагороджуються Нобелівською премією?
1.* Математики. 2. Хімії. 3. Фізики.
5. Який математик жив у бочці?
1.Діофант. 2. Декарт. 3.* Діоген.
6. Чому дорівнює 11 у квадраті?
1.22. 2.* 121. 3.111.
7. Ці природні кристали мають форму куба і є в кожному домі.
1. Цукор. 2. Перець. 3.* Сіль.
8. Звідки прийшли до нас знаки «+» та «—»?
1.* З Арабського сходу. 2. З Греції. 3. З Росії.
9. Які числа в минулому вважалися абсурдними, фіктивними, числами від диявола?
1. Прості. 2* Від'ємні. 3. Дробові.
10. «Математику вже тому вчити потрібно, що вона розум до ладу приводить». Хто це сказав?
1.*Ломоносов. 2. Лобачевський. 3. Суворов.
11. Хто з письменників був також автором книжки з математики?
1 .* Лев Толстой. 2. Тарас Шевченко. 3. Іван Франко.
12. Який з цих математиків був переможцем Олімпійських ігор?
1. Лобачевський. 2. Ньютон. 3.* Піфагор.
13. Місто, в якому жив давньогрецький учений Архімед.
1. Афіни. 2. Олімпія. 3.* Сіракузи.
14. Найбільша одиниця вимірювання площі поля.
1. 1 м2. 2. 1 дм2. 3.* 1га.
15. «У людей, які засвоїли великі принципи математики, одним органом чуття більше». Хто це сказав?
1. Пушкін. 2.* Дарвін. 3. Лейбніц.

V тур. Брейн-ринг.
Правила.
Команди отримують запитання. На обговорення 1 хв. Відповідає команда, яка першою піднімає сигнальну картку. За правильну відповідь — З бали.
1. На столі стоять шість склянок. Три з них порожні, а три наповнені водою. Зробіть так, щоб порожні і повні склянки чергувалися. Брати в руки можна тільки одну склянку.
(Перелити воду з однієї склянки.)

2. Виписали підряд всі числа від 1 до 99. Скільки разів написали цифру
5?
(20.)
3. Як можна розрізати головку сира трьома прямими розрізами на 8 рівних частин? Продемонструвати це на малюнку.
Відповідь

4. Торт оздобили сімома цукерками. Як трьома прямими розрізами поділити торт на 7 частин, щоб на кожній частині було по одній цукерці? Продемонструвати це на малюнку.
Відповідь

5. Скільки на малюнку трикутників?

(50.)
VI тур. Ерудит
Правила.
Піфагор та його учні вважали, що все можна виразити числами, що число можна побачити в усіх заняттях людини., у мистецтві, ремеслах і в музиці. Вони вважали, наприклад, що 5 символізує колір, 6- холод, 7- розум, здоров'я та світло, 8 любов та дружби тощо. До математичних наук вони відносили і музику. Піфагор відкрив важливий закон музики, за яким висота тону струни обернено пропорційна до й довжини, та створив першу математичну теорії музики. Скільки музичних творів написано за всю історію людства! А всі вони не що інше, як чергування семи нот.
Нехай як музика звучать правильні відповіді на наші запитання.
1. З давніх—давен щасливим вважалося число 7. У багатьох народів це число увійшло до легенд, прислів'ю та приказок. Усі чули про 7 чудес світу .Хто може їх назвати?
Відповіді:
І. Висячі сади Семиреміди у Вавилоні.
2. Піраміди в Єгипті.
3. Храм Артеміди в Ефесі.
4. Статуя Зевса в Олімпії.
5. Гелікарнаський мавзолей.
б. Статуя Бога Сонця на о. Родос.
7. Александрійський маяк.
2. У середні віки кожна освічена людина вивчала 7 вільних мистецтв. Це предмети, які вивчали у середніх школах. Назвіть їх:
1. граматика
2. риторика
З. Діалектика
4. арифметика
5. геометрія
6. астрономія
7. музика
3. За легендами, багато міст збудовано на 7 пагорбах, у тому числі й Рим.
А як багато прислів’їв та приказок, у яких зустрічається 7. Назвіть 7 з них.
1. 7 раз відмір ,а раз відріж.
2. Один з сошкою, а семеро з ложкою.
З.Сім п'ятниць на тижні.
4.Сім верст до небес та все пішки.
5. Краще 1 раз побачити ніж 7 раз почути.
б. Семеро 1 не ждуть.
7. 7 баб-7 рад, а дитя безпутне.
З давніх часів люди спостерігали за небом, їхню увагу притягувало сузір'я Великого Воза, в якому вони бачили 7 зірок. Спостерігаючи, як змінюється форма місяця люди помітили, що через 7 днів після молодика на небі з'являлася половина місяця і т. д.
Ми вважаємо, що у веселці 7 кольорів. Назвіть їх. Коли хтось почуває себе щасливим, то він на 7-му небі.
1. Червоний.
2. Оранжевий.
3. Жовтий.
4. Зелений.
5. Голобий.
6. Синій.
7. Фіолетовий.

VII.Конкурс уболівальників.
Показ номерів художньої самодіяльності,підготованих уболівальниками команд.
Уболівальники демонструють свою майстерність і фантазію у той час, коли підраховуються бали кожної з команд.

VIІІ. Оголошення підсумків гри.
Слово надається членам журі для нагородження команди-переможниці й учасників гри.

Список використаних джерел
1. Позакласна робота з математики. – Н.І.Салтановська – Випуск 2. – 2004.
2. Журнал «Все для вчителя». №22-23. – 2003.
3. Позакласні заходи з математики. 5-8 класи/ Упор. В.Морачова, І.Соколовська. – 2-ге вид., стереотипнее. – К.: Ред. загальнопедагогічна газета, 2005. – 128с. – (Бібліотека «Шкільний світ»).
4. М.В.Підручна, Г.М.Янченко Позакласна робота з математики у неповній середній школі (І частина). – Тернопіль: Підручники і посібники, 1997. – 63с.
5. Відкритий урок. Математика. – К.: Плеяда, 2004. – 120с.

Категорія: Розробки уроків | Добавил: Ilonaostapchuk (14.03.2011)
Переглядів: 4409 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 5.0/5 |
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Логін:
Пароль:
Пошук
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Copyright Стеценко Н.М. © 2023
Сайт управляється системою uCoz