Понеділок, 25.09.2023
Педагогіка
Меню сайта
Наше опитування
Ваше ставлення до кредитно-модульної системи
Всього відповідей: 2225
Адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст матеріалів, розміщених у каталозі.

Микола Петрович Гузик
Сформувати покоління всебічно розвинутих, свідомих громадян, котрі будуватимуть прийдешнє суспільство і житимуть у ньому – почесне завдання освіти. Вирішальна роль у виконанні цього завдання належить вчителю. Від його самовідданої праці, творчого натхнення та майстерності залежить успіх справи.
Саме таким вчителем є Гузик Микола Петрович – директор Авторської школи М.П.Гузика міста Южного, відомий в Україні і за її межами.
Вчитель-новатор, кандидат педагогічних наук, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, Заслужений працівник освіти України, нагороджений орденом Знак Пошани та багатьма вищими нагородами Міністерства освіти України.
Народився Микола Петрович 02.11.1941 року в с. Гірське Миколаївського району Львівської області. Шлях учителя почався з навчання в Мелітопольському державному педагогічному інституті на природничому факультеті (1963-1967).
В 1968-1970 роках- заступник директора з виховної роботи, вчитель хімії Байтальської СШ Ананьївського району Одеської області, з 1970 по 1983 рр. – директор школи, вчитель хімії Ананьївської СШ № 2, в 1983 – 1989 рр. – директор школи, вчитель хімії Южненської СШ №1.
Рух авторських шкіл приходиться на початок 80-х років. В цей час радянська школа переживала кризу, в зв’язку з тим, що стара система освіти вступила в протиріччя з завданнями, які ставило життя. Микола Петрович один з організаторів Першої Творчої спілки вчителів СРСР(1987 ). Початок був важким, адже в той час були недопустимі якісь типи і види шкіл, крім офіційно установлених. Авторські школи виникли в кінці 80-х років.
Перша в Україні авторська школа була створена саме в місті Южному зусиллями Миколи Петровича Гузика.Тепер він міг реалізувати на практиці особливу дидактично-методичну систему та оригінальну модель школи-комплексу, в основі яких особистісно-орієнтована система шкільної освіти ( Комбінована система організації навчально-виховного процесу М. П. Гузика; 1977-1989 ).
Авторська М.П.Гузика експериментальна спеціалізована І-ІІІ ступенів загальноосвітня школа-комплекс міста Южного Одеської області.
Авторська школа М.П.Гузика міста Южного Одеської області (скорочена назва школи) була заснована у 1988 році, згідно з рішенням Колегії Державного комітету СРСР з народної освіти (Протокол № 15/2 від 2.06.88р.), рішенням Колегії міністерства народної освіти України від 29.06.88р.; № 5/39 та рішенням Одеського облвиконкому від 17.07.88р.; № 236.
Це перша на теренах колишнього СРСР та УРСР загальноосвітня школа, яка отримала офіційний статус "Авторська школа”. Заснуванню її передувала перемога її автора Гузика Миколи Петровича – вчителя-новатора на Всеукраїнському конкурсі на кращий проект загальноосвітньої школи СРСР, який організували Державний комітет з народної освіти СРСР разом з Академією педагогічний наук СРСР. Саме 1988 року Авторська школа М.П.Гузика стала експериментальною школою Всеукраїнського рівня з проблем організації диференційованого особистісно орієнтованого навчання, розвитку та виховання школярів.
З 1994 року вона набула статус експериментальної школи АПН України, а з 1999 року – експериментальної школи Міністерства освіти України Всеукраїнського рівня (Наказ № 257 від 12.05.99р. "Про створення експериментальних майданчиків по апробації моделі Авторської М.П.Гузика школи-комплексу”).
Згідно з цим наказом на теренах України було засновано 10 експери-ментальних педагогічних майданчиків, в яких розпочався широкомасштабний науковий експеримент по апробації та впровадженню в практику нової моделі школи-комплексу та Комбінованої системи організації навчально-виховного процесу М.П.Гузика, які разом забезпечують персоніфіковану освіту учня за умов планової наповненості класних угрупувань учнів.
До цих шкіл належать:
середні школи №№ 1, 5, 7 м. Енергодара Запорізької області;
середні школи №№ 2, 4, 7 м. Іллічівська та середня школа № 2 м.Ананьєва Одеської області;
середня школа № 1 міста Краснодона Луганської області;
середня школа № 5 міста Ківерці Волинської області;
середня школа-гімназія № 7 м.Одеси.
У наш час ці школи стали центрами передового педагогічного досвіду в своїх регіонах. На їх базі проводяться обласні та Всеукраїнські семінари з питань запровадження особистісно орієнтованих педагогічних технологій.
Авторська школа-комплекс М.П.Гузика у 1994 році була визнана ЮНЕСКО однією з найкращих шкіл у Європі.
2006 рік - переможець Всеукраїнського конкурсу «Сто кращих шкіл України».
2006 рік - переможець Всеукраїнського конкурсу літніх оздоровчих таборів для школярів молодшого віку.
2007 рік - переможець Всеукраїнського конкурсу літніх оздоровчих таборів для обдарованої молоді.
2007 рік - переможець І відбіркового туру конкурсу благодійних проектів «Добро починається з тебе» Міжнародного благодійного Фонду «Україна 3000».
Авторська школа М.П.Гузика є навчально-виховним комплексом, зорієнтованим на реалізацію та розвиток притаманного кожній окремій дитині власного таланту. Тому навчально-виховний процес в ній, на відміну від загальновживаних підходів, є персоніфікованим.
Отже, персоніфікація навчання, розвитку та виховання кожної особистості в Авторській школі М.П.Гузика є системотвірним принципом, за яким вибудовуються всі інші складові даного освітнього закладу.
В цьому відношенні Авторська школа М.П.Гузика є унікальним загальноосвітнім закладом України.
В основу персоніфікації мети, змісту, стилів та технологій навчання дітей за педагогічною системою М.П.Гузика покладена ідея адаптації основних освітніх чинників до індивідуальних особливостей учня. Насамперед навчальний процес підпорядковується розвитку тих провідних здібностей і навчальних стилей, які характеризують окремого учня. Саме до них спеціально пристосовується навчально-виховний процес, з метою його ефективного застосування для динамічного розвитку персонального таланту дитини та тих її здібностей, які його обслуговують. На перше місце в цьому процесі висувається не здобуття тих чи інших знань, як це робиться звикло, а набуття дитиною відповідних академічних, поведінкових та соціально-культурних компетенцій.
Враховуючи типи компетентностей, що зумовлюють відповідний вид таланту дитини, вибудовується особливий розширений педагогічний простір Авторської школи М.П.Гузика. У ньому в єдиному режимі діють п’ять диференційованих різнопрофільних і різнорівневих шкіл.
Перша. Академічна школа у складі загальноосвітнього, гімназійного, ліцейного відділень та коледжу (вищого навчального закладу ІІ рівня акредитації).
Друга. Дитяча школа мистецтв у складі музичного, вокального, хореографічного, театрального та образотворчого відділень.
Третя. Дитяча-юнацька спеціалізована спортивна школа (школа високих спортивних досягнень) у складі легкоатлетичного, гімнастичного, веслувального, баскетбольного, футбольного, волейбольного, боксерського відділень та відділення класичної і вільної боротьби.
Четверта. Трудова політехнічна школа у складі загальнотрудового і професійно-технічного відділень.
П’ята. Школа соціального становлення та розвитку особистості у складі громадянського, політологічного, педагогічного, комерційного, менеджерського, лідерсько-релігійного, організаційно-громадського, культурно-просвітницького відділень.
Саме за умов тісної співпраці цих п’яти головних шкіл та їх структурних відділень дійсно забезпечується реалізація та розвиток кожної окремої особистості у відповідності з її життєвим призначенням та власним вибором.
Організація такого єдиного навчально-виховного комплексу та забезпечення його ефективної діяльності є тією інновацією, яка виокремлює Авторську школу М.П.Гузика серед останніх шкіл України та зарубіжжя.
Микола Петрович перший у педагогічній теорії і практиці розробив типологію природних ключових задатків дитини, на основі яких відпрацював зміст персоніфікованих програм навчання школярів. В них гармонійно інтегруються програми з академічних предметів і ті навчально-розвивальні дії, які обслуговують індивідуальний природний талант дитини.
Створена авторська школа увійшла до реєстру кращих шкіл ЮНЕСКО (1994) та кращих шкіл України (2006).
Автор праць: «Лекційно-семінарська система навчання» (1977 , співавтор) , « Учить учиться» (1980) , «Органическая химия ( Опыт преподавания по Комбинированной системе Н. П. Гузика)» (1982), «Неорганічна хімія (досвід викладання за Комбінованою системою М. П. Гузика)» (1982), «Авторська школа. Концепція та технологічні чинники» (2000), «Человек: кто он есть на самом деле?» (2005), «Ребенок: кто он есть в действительности» (2005), «Воспитательный идеал для современной украинской школы» (2006), «Девять типов природных ключевых задатков ребенка. Как их развивать до состояния таланта в процессе академического обучения» (2006).
«Дванадцатибальна шкала оцінювання знань, умінь та навичок. Що і як оцінювати?» (2004), «Профільне навчання. Як організувати не зруйнувавши школу?» (2005).
Створена М. П. Гузиком унікальна школа, в якій в єдиному навчально-виховному комплексі розміщені усі типи шкіл, які відомі на Україні (це і гімназія, і ліцей, і загальноосвітній тип середнього навчального закладу), вирішує усі проблеми міста Южного, пов’язані з різним попитом населення на середню освіту.
Авторська школа Миколи Петровича має дуже вагомі перемоги на обласних і Всеукраїнських предметних олімпіадах, турнірах та конкурсах протягом усіх років її існування. 20 вчителів цієї школи ввійшли до відомого титулованого збірника «Педагогічний олімп Одещини», що свідчить про їх високу професійну якість та ефективність педагогічної системи М. П. Гузика.
У Миколи Петровича «надійний тил» в житті. Майже вся його родина – педагоги: дружина Надія Валентинівна – вчитель історії; дочка Наталя – учитель хімії; дочка Тетяна – заступник директора з наукової роботи, учитель англійської мови. Всі вони працюють в Авторській школі М. П. Гузика. Донька Зінаїда – студентка Одеського державного педагогічного університета ім. К. Д. Ушинського, а син Олег обрав благодійну і теж гуманну професію – лікар і працює в Южненській міській лікарні.
Микола Петрович захоплюється пішоходним гірським туризмом, класичної музикою та образотворчим мистецтвом.
У 2008 році за величезні заслуги перед містом Южненська міська рада присвоїла Гузику М. П. звання «Почесний громадянин м. Южного».
Категорія: Педагогічні персоналії | Добавил: Irina (17.05.2010) | Автор: Мазур Ірини
Переглядів: 11702 | Рейтинг: 4.5/6 |
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Логін:
Пароль:
Пошук
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Copyright Стеценко Н.М. © 2023
Сайт управляється системою uCoz