Субота, 28.01.2023
Педагогіка
Меню сайта
Наше опитування
Ваше ставлення до кредитно-модульної системи
Всього відповідей: 2222
Адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст матеріалів, розміщених у каталозі.

Культура поведінки
Культура поведінки
Мета: повторити і закріпити відомі правила поведінки, вивчи¬ти ще невідомі правила, показати красу культурної поведінки і не¬привабливість безкультур'я, вихо¬вувати необхідність культурної поведінки.
Форма: практичне заняття.
Обладнання: «автобус», «театр» (міні-декорації).
Вчитель. Культура поведінки людини — важливе вираження її духовного багатства, уміння спілкуватися з людьми.
Правила поведінки людини в суспільстві складалися упродовж багатьох віків.
Часто про вихованість людини судять за її манерами. Проте не лише зовнішні атрибути відрізня¬ють виховану людину.
Які ж риси притаманні вихо¬ваній людині? Освіченість, про¬фесіоналізм, висока духовність, порядність, інтелігентність. Існу¬ють критерії, на яких базується етикет і які регулюють зовнішні форми поведінки людини. Це честь, совість, порядність — якості, якими потрібно дорожи¬ти так само, як ми дорожимо здо¬ров'ям. Без них немає людини у високому розумінні цього слова.
Хороші манери формують оправу дорогоцінних граней душі, серед яких тактовність, делі¬катність, чесність, благородство.
Важлива риса вихованих лю¬дей — скромність. Скромна лю¬дина самокритична і вимоглива до себе, не переоцінює власні мож¬ливості. Вона не прагне виділи¬тися зовні, не буде голосно роз¬мовляти в автобусі, не стане хва¬литися своїми заслугами.
Багато молодих людей вважа¬ють, що повагу, ввічливість, так¬товність не обов'язково проявляти до своїх батьків.
«Повага — це застава (кор¬дон), яка охороняє батька й матір, стільки ж і дитину; перших вона рятує від смутку, останню — від докорів совісті», — зауважував Бальзак.
А тепер кілька слів про звич¬ки. Вони мають велике значення для людини, адже це та «цегла», з якої складається її життя, спосо¬би досягнення нею своєї мети, манера спілкування з іншими людьми — словом, усе те, що ви¬значає долю людини.
Звички поділяються на ко¬рисні і шкідливі. Наприклад, гігієнічні (вмивання, ранкова гімнастика тощо) чи моральні (ввічливість, дисципліна, уважність тощо) — корисні звич¬ки. А ось куріння, пияцтво, нар¬команія — шкідливі.
У багатьох людей через відсутність звички вчасно робити те, що потрібно, формуються такі риси характеру, як легковажність, упертість у вчинках.
Завдання батьків, школи, гро¬мадськості — виробляти корисні позитивні звички у підлітків.
Ось і сьогодні, на виховній годині, ми поговоримо про деякі правила культури поведінки. Але це не означає, що із сьогодніш¬нього заняття ви вийдете повністю культурними, вихованими людь¬ми. Культури поведінки людина вчиться протягом усього життя.
Правила вітання, історію та приклади, де і як вітаються; ми вже вивчали. Сьогодні проаналі¬зуємо деякі ситуації:
а) вдома;
б) на вулиці;
в) у транспорті;
г) в театрі.
Ситуація перша
Розкажіть про вашу поведінку вдома, з батьками: постіль, ран¬ковий туалет, сніданок, посуд, домашнє господарство тощо.
(Розповіді учнів аналізуємо ра¬зом, указуючи на неправильні чи некрасиві вчинки.)
Ситуація друга
Як поводитися на вулиці
1. Перед тим, як вийти на ву¬лицю, подивись у дзеркало — чи все гаразд у твоєму костюмі.
2. Зустрівши знайомих, вітай¬ся першим.
3. Вітаючись зі старшими, пер¬шим руки не подавай. Почекай, поки це зроблять вони.
4. Вітаючись, зніми кашкет або капелюх і не одягай, поки не потиснеш руки.
5. Подаючи руку, зніми з неї рукавичку.
6. Якщо назустріч іде старший за тебе або дівчинка — дай дорогу.
7. Якщо поруч послизнувся перехожий — підтримай його під руку. Якщо він упав — допоможи підвестися.
8. Сідаючи в трамвай або ав¬тобус, пропусти першим у двері свого супутника або супутницю. Якщо підійде дідусь, бабуся або жінка з маленькою дитиною — пропусти їх уперед.
9. Бажаючи звернути на що- небудь увагу свого супутника, не показуй пальцем — зумій показа¬ти поглядом.
10. Переходь вулицю тільки в місцях, позначених знаком пере¬ходу.
11. Переходячи вулицю, поди¬вися спочатку ліворуч — чи не рухається на тебе транспорт. Дійшовши до середини, подивися праворуч — чи не загрожує звідти небезпека.
12. Не перебігай вулицю перед транспортом, що рухається. По¬чекай, поки він зупиниться або проїде.
13. Якщо на перехресті є світлофор, переходь вулицю лише на зелене світло.
14. Автомобілі, автобуси, тро¬лейбуси, що стоять, обходь тільки ззаду, трамвай — тільки спереду.
Тепер розглянемо конкретні ситуації.
1. На вулиці ви зустріли зна¬йомого. Якими будуть ваші дії?
2. Якої сторони потрібно три¬матися, якщо немає тротуару?
3. Як обійти людей, якщо ви поспішаєте?
4. Де і як потрібно переходити вулицю?
Ситуація третя
І от від свого будинку ви діста¬лися до автобусної зупинки.
1. Якою буде ваша поведінка на зупинці до приходу автобуса чи іншого транспортного засобу?
2. Під'їхав ваш автобус. По¬кажіть, як ви будете заходити в ав¬тобус.
3. В автобусі було вільне місце, ви сіли, але на одній із зупинок увійшла ваша однокласниця (од¬нокласник, учитель, незнайома людина). Якими будуть ваші дії?
4. Правила виходу з автобуса. (Чоловік виходить першим і до¬помагає вийти жінці.)
Нарешті ви прийшли до школи.
1. Ви зустрілися з товаришем.
2. Повз вас проходить учитель, який не викладає у вашому класі.
3. Ви проходите повз учителів, один із яких не викладає у вашо¬му класі.
4. Розпочався урок, до класу заходить учитель.
5. Ви хочете дати відповідь на запитання вчителя.
6. Вам потрібно вийти з класу.
Ситуація четверта
У вихідний день ви пішли в кінотеатр, хлопчик і дівчинка за¬ходять до зали.
1. Хто повинен заходити пер¬шим?
2. Покажіть, як ви будете про¬ходити до свого місця, якщо воно у середині ряду, а крайні місця уже зайняті. (Чоловік іде пер¬шим.)
3. Чи потрібно коментувати події на екрані?
4. Ви запізнилися до початку. Якими будуть ваші дії?
Вчитель. А тепер послухайте, як правильно поводитися в гро¬мадських місцях.
1. Коли буваєш у театрі, кіно, читальні, музеї, на виставці, лекції, пам'ятай, що ти тут не сам. Поряд із тобою — твої товариші. Поводься так, щоб не заважати їм.
2. Приходь у театр своєчасно. Адже всі актори, музиканти, ка¬пельдинери, працівники сцени прийшли заздалегідь. Вони подба¬ли про те, щоб тобі не довелося чекати початку. Будь чемний щодо них і не запізнюйся теж.
3. Краще прийди до театру на 10—15 хвилин до початку, щоб не поспішаючи роздягтися, поправи¬ти зачіску, купити і прочитати програму, знайти своє місце.
4. Номерок від пальта сховай у кишеню. Якщо будеш крутити його в руках, упустиш під час дії, а то й загубиш у темряві.
5. Пробираючись до свого місця, проходь уздовж ряду облич¬чям до тих, хто сидить. Якщо прий¬шов із дівчинкою, дай їй пройти поперед себе і сісти першою.
6. Коли ти вже сів, а повз тебе хто-небудь проходить, підведись і дай дорогу.
7. Сідай на те місце, яке по¬значене на квитку. Якщо твоє місце виявиться зайнятим і його не схочуть звільняти, не заводь суперечки, попроси чергового з'я¬сувати непорозуміння.
8. Під час дії не розмовляй. Поділитися думками з товаришем зможеш під час антракту.
9. Не постукуй ногою в такт музиці — це заважає слухати су¬сідам.
10. Не аплодуй під час дії, до¬чекайся кінця вистави.
11. Не кричи після кінця дії «біс». Це слово означає, що ти просиш артистів повторити ще раз. «Біс» кричать на концерті, де можна повторити арію або танок, а не на виставах.
12. Не їж під час дії, потерпи до антракту.
13. В антракті також не мчи галопом до буфету, а пробираю¬чись до прилавка, не розштовхуй присутніх. Адже ти прийшов до театру не ласувати, а дивитися виставу.
14. Якщо тобі дали гроші на цукерки або тістечко, запроси в буфет свою супутницю.
15. В антракті розмовляй тихо, так, щоб чув тільки твій співроз¬мовник. Будь скромним — не ду¬май, що всіх цікавить саме твоя думка про виставу, картину, лек¬цію.
16. Не піднімайся з місця, доки не опустять завісу. Часто останні слова п'єси — найважливіші.
17. Не поспішай у гардероб за своїм одягом. Скільки б не було в театрі людей, усі встигнуть одяг¬тися за 15 хвилин.
18. Сидячи в читальні, не роз¬мовляй із сусідами навіть пошеп¬ки. Цим ти заважаєш читати не тільки їм, а й іншим читачам.
19. Пам'ятай про те, що після тебе цю саму книгу чита¬тимуть сотні твоїх товаришів. Не загинай сторінок, не бруд¬ни їх пальцями, не пиши нічо¬го на полях. Хай після тебе книга залишається такою ж чи¬стою, як була.
20. Оглядаючи музей або вис¬тавку, не чіпай руками виставлені предмети. Уяви, на що вони пе¬ретворяться, коли кожен із тисяч відвідувачів торкатиметься їх.

Підсумкове слово вчителя Сьогодні ми проаналізували ті правила культури поведінки, з якими зустрічаємося кожної хви¬лини. Але це дуже мала частка науки про культуру, і хочеться, щоб ви намагалися бути вихова¬ними людьми: не соромилися піднести важку сумку незнайомій вам жінці чи портфель своїй од-нокласниці; поступитися місцем бабусі чи дівчинці, вміли спілку¬ватися з оточуючими. Світ так улаштований, що з кожним ро¬ком людей стає все більше на де¬кілька мільйонів, звичайно, і не¬культурних тахож. Але нам потрібні люди виховані і порядні, а тим, хто не знає правил хоро¬шої поведінки, не місце серед нас.
(Учень зачитує «Пам 'ятку».)
Виховуй у собі звичку завжди пам'ятати про тих, хто оточує тебе:
— не проштовхуйся у натовпі, допомагаючи собі ліктями;
— затуляй роте рукою, коли кашляєш або чхаєш;
— не забувай сказати «будь лас¬ка», коли про щось просиш, і по¬дякувати за будь-яку найнезнач- нішу послугу;
— допоможи літнш людині донести важку сумку;
— переведи через вулицю сліпого або бабусю;
— якщо в компанії що-небудь розігрують або ділять — старайся підійти останнім;
— навіть у розмові або грі зав¬жди допомагай слабшому, засту¬пайся за нього.
Ці вчинки, на перший погляд, не такі вже й значні, але саме з таких ось дрібниць і формується характер людини.

Категорія: Розробки виховних годин | Добавил: Васильович (27.03.2011) | Автор: Алєксєєва Наталія
Переглядів: 35383 | Рейтинг: 4.4/20 |
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Логін:
Пароль:
Пошук
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Copyright Стеценко Н.М. © 2023
Сайт управляється системою uCoz