Понеділок, 25.09.2023
Педагогіка
Меню сайта
Наше опитування
Ваше ставлення до кредитно-модульної системи
Всього відповідей: 2225
Адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст матеріалів, розміщених у каталозі.

Гра "Слабка ланка"
Дана розробка заснована на телевізійній грі «Слабка ланка». призначена для учнів 10-11 класів. У грі задаються питання з різних розділів математики, її історії та цікаві завдання.
Мета гри: розвивати в учнів інтерес до математики; розширювати і поглиблювати знання учнів з усіх розділів математики; виховувати в учнів самостійно приймати рішення.
Зал барвисто оформлений: на стінах математичні газети, малюнки, кросворди, висловлювання вчених, їх портрети. На сцені цитата - «Математика - це мова, якою говорять всі точні науки». (Н. І. Лобачевський)
У грі беруть участь вісім пар учасників. Починають гру за жеребом, проведеним перед грою. У грі сім раундів. Ведучий задає по черзі питання учасникам. Учасники, відповіла на найбільшу кількість питань, є найсильнішою ланкою і найменша кількість - слабкою ланкою. Після кожного раунду учасники на табличках пишуть імена (на їхню думку) слабкої ланки, пара - чиї імена зустрічаються частіше, залишає гру. До фіналу доходять дві пари учасників. Питання у фіналі задаються по черзі (5 питань). Пара, відповіла правильно на всі або найбільшу кількість запитань, стає переможцем.

Ведучий: Ми починаємо гру «Слабка ланка», ось наші учасники ... Питання будуть задаватися по черзі, відповідати потрібно швидко, не втрачаючи часу. Отже, я ставлю питання:
І. Раунд
Чому дорівнює об'єм паралелепіпеда? (Добутку трьох його вимірів)
Два числа 5 і -5, називаються зворотними або протилежними? (Протилежні)
Що є графіком прямої пропорційності? (Пряма)
Відрізок, що з'єднує дві точки на колі, називається ...? (Хорда)
Скільки буде, якщо 2 + 2  2 -? (Шість)
Два в кубі? (Вісім)
Сім у квадраті? (49)
Сума кутів трикутника дорівнює ... (180 
ІІ. Раунд
Що роблять з показниками ступеня при розподілі? (Віднімають)
Корінь квадратний з 64. (Вісім)
Трикутник, у якого всі сторони рівні. (Рівносторонній)
Промінь, що виходить з вершини кута і ділить його навпіл. (Бісектриса)
Пряма, що має з колом одну спільну точку. (Дотична)
Скільки хвилин у годині? (60 хвилин)
Сума внутрішніх односторонніх кутів. (180 
Прямі, що не лежать в одній площині. (Перехресні)
ІІІ. Раунд
Математик, ім'ям якого названа одна з теорем про сторони в прямокутному трикутнику (Піфагор)
Прямокутник, у якого всі сторони рівні. (Квадрат)
В одній сім'ї у кожного з трьох братів є сестра. Скільки дітей в сім'ї? (4 дітей)
Сота частина числа. (Відсоток)
Що за число, якщо одна третина його дорівнює 12? (36)
Графік квадратичної функції. (Парабола)
Як називається на координатній площині горизонтальна вісь? (Вісь абсцис)
Півень, стоячи на одній нозі, важить 5 кг. Скільки він буде важити, якщо постане на обидві? (5 кг)
ІV. Раунд
Скільки метрів в одному міліметрі? (0,001 м)
Рівність, що містить невідоме. (Рівняння)
Відрізок, що сполучає точку кола з її центром. (Радіус)
Твердження, що вимагає докази. (Теорема)
Частина кола, обмежена дугою і її хордою. (Сегмент)
Результат додавання? (Сума)
Скільки років в одному столітті? (Сто)
Що більше: 2 м або 201 см? (201 см)
V. Раунд
Відношення протилежного катета до гіпотенузі. (Синус)
Безліч точок простору рівновіддалених від однієї точки. (Речі)
Графік оберненої пропорційності. (Гіпербола)
Прямі, що не перетинаються. (Паралельні)
Незалежна змінна функції. (Абсциса)
Сторони в прямокутному трикутнику, утворили прямий кут. (Катети)
Найменше просте число. (2)
Прямі, що перетинаються під прямим кутом. (Перпендикулярні)
VІ. Раунд
Скільки цифр ми знаємо? (Десять)
Твердження, що не викликає сумнівів. (Аксіома)
Навхрест лежачі кути утворюються при паралельних або перпендикулярних прямих? (Паралельних)
Кут, величина якого більше прямого? (Тупий)
Скільки кг в одній тонні? (1000 кг)
Твір швидкості руху на час. (Шлях)
Площа прямокутного трикутника. (Половина твори катетів)
Скільки нулів у запису мільйон? (Шість)
VІІ. Раунд
Висота бічної грані піраміди. (Апофема)
Сума довжин усіх сторін багатокутника. (Периметр)
Частина прямої, обмежена з одного боку. (Промінь)
Ромб, у якого всі кути прямі. (Квадрат)
Трикутна піраміда. (Тетраедр)
Спрямований відрізок. (Вектор)
Кут, утворений двома радіусами. (Центральний)
Скільки квадратних метрів в одному гектарі? (10000)
Відношення прилеглого катета до гіпотенузі. (Косинус)
Результат віднімання. (Різницю)
Додаткові запитання:
Багатокутник, у якого всі сторони і всі кути рівні. (Правильний)
Рух це відображення площині на себе, що зберігає відстані або кути? (Відстані)
Відношення довжини кола до її діаметра. (Пі ≈ 3,14)
На яке число не можна ділити? (На 0)
Багатокутник, розташований по один бік від прямої, що проходить через дві його сусідні вершини. (Опуклий)
Скільки міліметрів в одному сантиметрі? (10)
Сторона прямокутного трикутника, що лежить проти прямого кута. (Гіпотенуза)
Що є підставою циліндра? (Коло)
Вектора, що лежать на паралельних прямих або на одній прямій. (Колінеарні)
Знайдіть 10% тонни. (100 кг)
Кут, менше прямого. (Гострий)
Сторона правильного шестикутника дорівнює радіусу вписаного або описаного кола? (Описаної)
Коли приватне дорівнює 0? (Коли ділене дорівнює нулю)
Відстань від початку відліку до довільної точки на координатній прямій. (Модуль)
Вектора, що мають однакові напрямки. (Зі направлені)
На руках десятка пальців. Скільки пальців на десяти руках? (50)
Сума яких двох натуральних чисел дорівнює їх добутку?
(2 +2 = 2  2)
52 = 25, 72 = 49, а чому дорівнює кут в квадраті? (90 
Окружність, що стосується всіх сторін багатокутника називається ...? (Вписаною)
Паралелепіпед, у якого всі грані квадрати. (Куб)
Наука про числа. (Арифметика)
У будинку 100 квартир. Скільки разів на табличці написана цифра 9? (20)
Письмовий знак, що зображає число. (Цифра)
Рівняння, які мають одні і ті ж коріння. (Рівносильні)
Вектор, довжина якого дорівнює нулю. (Нульовий)
Частина кола, обмежена дугою і двома радіусами, проведеними до кінців дуги. (Сектор)
Пряма, що має з колом дві спільні точки. (Січна)
Чому дорівнює добуток всіх чисел? (Нулю)
Скільки буде, якщо півсотні розділити на половину? (100)
В якому числі стільки ж букв, скільки цифр у його назві? (100)
Фігура, утворена прямий чи двома півплощини з спільним кордоном а, що не належать одній площині. (Двогранний кут)
Відрізок, що з'єднує дві не сусідні вершини багатокутника. (Діагональ)
Міркування, що встановлює яке-небудь властивість. (Доказ)
Фігура, утворена двома променями. (Кут)
Як можна ще назвати гексаедр? (Куб)
Фінал
Запитання першій парі учасників:
Ірраціональне число, що не може бути коренем жодного алгебраїчного рівняння з цілими коефіцієнтами. (Трансцендентне)
Яке велике творіння давньогрецької математики лежить в основі підручника з геометрії для середньої школи у всіх країнах? хто його автор? («Начала» Евкліда)
Яка теорема в середні століття називалася «магістром математики»? (Теорема Піфагора)
У стародавньому Єгипті 4000 років тому землемірів називали «гарпедонаптамі» тобто канатонатягівателямі. З чим пов'язане це назва? (Єгипетським трикутником)
Багатогранник, складений із двадцяти правильних трикутників. (Ікосаедр)
Запитання другій парі учасників:
Частина простору, укладену всередині однієї порожнини конічної поверхні з замкнутої направляє. (Тілесний кут)
Частина кулі, укладену між двома січними паралельними площинами. (Кульовий шар)
Лінії перетину різних площин з бічною поверхнею кругового конуса. (Конічні перетину)
Старовинна російська міра довжини, рівна 4,45 см. (вершки)
Старовинна російська міра ваги, що дорівнює 0,409 кг. (Фунт)
Додаткові запитання:
Прилад для побудови прямих кутів на місцевості. (Екер)
Прилад для побудови паралельних прямих при виконанні столярних робіт. (Малка)
Який французький філософ і математик ввів метод координат, зв'язавши геометрію та алгебру? (Р. Декарт)
Відношення довжини відповідної дуги до радіусу кола. (Радіал міра)
Ведучий: Підсумки математичного вечора.
Вечір «Слабка ланка» допоміг учням перевірити свої знання з математики, розвинути інтерес до предмету, сприяв прийняттю самостійного рішення, розвинути культуру математичного мислення.
Учні побажали ще взяти участь у подібному вечорі.
Категорія: Розробки виховних годин | Добавил: inchuc (19.12.2011) | Автор: Кузьменко І. Б.
Переглядів: 8401 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Логін:
Пароль:
Пошук
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Copyright Стеценко Н.М. © 2023
Сайт управляється системою uCoz