Неділя, 21.07.2024
Педагогіка
Меню сайта
Наше опитування
Ваше ставлення до кредитно-модульної системи
Всього відповідей: 2225
Адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст матеріалів, розміщених у каталозі.

Закон і ми
"ЗАКОН І МИ"

МЕТА: Ознайомити учнів схильних до правопорушень, з основними питаннями законодавства щодо підлітків та молоді, з найбільш поширеними прикладами пра-вопорушень серед молоді з метою їх попередження серед учнів школи, розвивати інтерес учнів до читання літератури, матеріалів періодичної преси, перегляду те-лепередач на правову тематику, виховувати в учнів правову свідомість.

ПЛАН

Вступне слово. Ознайомлення з метою бесіди.
Основна частина бесіди "Закон і ми” (Питання й відповіді на них. Обговорення ситуацій).
Підсумки бесіди. (Що дізналися учні, яку користь дала бесіда). Висновок.

Хід бесіди.

Вступне слово.
З правовими питаннями ми зустрічаємося дуже часто. Помилковою є думка, ні-би сфера застосування права обмежується покаранням осіб, які вчинили різні пра-вопорушення. Багато хто з учнів дивується, дізнавшись, що наші повсякденні вчин-ки часто мають правову оцінку. Право, закони супроводжують людину все її життя. Щоб уміло і правильно користуватися своїми правами і добре виконувати свої обов’язки, не порушуючи прав і законних інтересів інших, треба знати закони. Зви-чайно, у вашому віці неможливо знати детально усі закони. Але основне, що сто-сується вас, ви повинні знати. А звідки ж ви, учні, можете почерпнути правові зна-ння? З уроків правознавства, виховних годин, позакласних заходів на правову тема-тику, з книг, газет, журналів, радіо та телебачення. Сьогодні ми проводимо з вами бесіду на тему "Закон і ми”.

Оснивна частина бесіди "Закон і ми”.

(Питання і відповіді на них, обговорення ситуацій).
Що таке правознавство?
Відповідь. Це суспільна наука про явища з життя співтовариства людей.

Що вивчає правознавство?
Відповідь. Важливі явища суспільного життя – право, мораль, юридичні норми, закони, юридичні права і обов’язки, види юридичної відповідальності.

На яких принципах у нашому суспільстві грунтується право?
Відповідь. На принципах моралі.

Яку відповілальність за свої аморальні вчинки несе людина віком до 14років?
Відповідь. Вона несе відповідальність неред школою, товаришами, органі-зацією, у якій працює, сім’єю. При неодноразових порушеннях можлива відпо-відальність перед комісією у справах неповнолітніх.

Яку юридичну відповідальність несе людина в 14 років?
Відповідь. У 14 років настає кримінальна відповідальність за вчинення ряду злочинів: вбивство, заподіяння тілесних ушкодженнь, згвалтування, пограбу-вання, розбій, крадіжку, злісне і особливо злісне хуліганство, розкрадання вогнепальної зброї, боєприпасів, наркотичних речовин, умисне вчинення дій, що можуть викликати аварію потягу, умисне знищення або пошкодження майна.

Яка відповідальність настає в 15 років?
Відповідь. Майнова відповідальність за заподіяння майнової шкоди.

Яка відповідальність настає в 16 років?
Відповідь. Кримінальна за всі види злочинів.

Яка відповідальність настає з 18 років?
Відповідь. 18 років – це повне цивільне повноліття, коли настає відпові-дальність за всіма законами.

Які ви знаєте органи правопорядку?
Відповідь. Суд, арбітраж, органи внутрішніх справ.

Що таке хуліганство?
Відповідь. Це умисні дії, що грубо порушують громадський порядок і вира-жають неповагу до суспільства.

Як карається законом хуліганство?
Відповідь. Позбавленням волі на строк до 1 року, або виправними роботами на той же строк, або грошовим штрафом, а за злісне хуліганство – позбавленням волі на строк від 1 до 5 років.

Чи були ви коли небудь свідками хуліганства?
Відповідає кожен учасник бесіди.

Чи допускав хтось із вас хуліганські дії щодо інших людей?
Відповідає кожен учасник бесіди.

Що для кожного з вас є найбільшим злочином?
Відповідає кожен учасник бесіди і обгрунтовує свою думку.

Поговоримо про право і школу. В якому законодавчому документі України закріплено право на освіту.
Відповідь. В Конституції.

А в яких документах у школі викладено обов’язки учнів?
Відповідь. В "Законі про освіту”, у Статуті школи, в Правилах для учнів.

Чи знаєте ви Правила для учнів?
Відповідає кожний учасник.

Чи може учень працювати у вільний від навчання час (на канікулах), де саме? З якого віку? Що для цього потрібно? Чи знаєте ви, куди звернутись?
Відповідь. Так, може. З 14 років. Для цього потрібна заява батьків, дозвіл школи. Звертатися можна у соціальний відділ для молоді або в інспекцію у справах неповнолітніх.

Які правопорушення найчастіше бувають в нашій школі?
Відповідає кожний учасник.

Ви стоїте на шкільному обліку як схильні до правопорушень. Чи знаєте ви, як треба себе поводити, щоб вас зняли з обліку?
Відповідає кожний учасник, пояснює свою думку.
Що ви розумієте в адміністративному заканодавстві під терміном «гро-мадське місце»?
Відповідь. Вулиці, вокзали, кінотеатри, театри, магазини, установи, бібліотеки, музеї, салони громадських видів транспорту, житлові будинки, подвір’я жи-тлових будинків, школи тощо.

Назвіть кілька прикладів протизаконної поведінки в громадських місцях, свідками яких ви були.
Відповідає кожний учасник.

Розглянемо кілька прикладів з нашого шкільного життя.

Перший приклад – ситуація із шкільного життя.
Користуючись тим, що у шкільному коридорі нікого не було, учень порвав чудову фотогазету, що висіла на стіні. Чи порушив цей учень правила поведінки в громадському місці, враховуючи те, що у скоєному вчинку він не признався?
Відповідає кожен учасник, обгрунтовуючи свою думку.

Другий приклад - ситуація із шкільного життя.
Один з учнів школи ненавмисне розбив шибку у вікні коридору. І хоч цього ніхто не бачив, хлопчик сказав про свій вчинок класному керівникові і одно-класникам. Прийшовши додому, схвильований хлопчик розповів про неприємну подію батькам. Тато дістав шибку потрібного розміру, наступного дня учень приніс іі в школу. Техпрацівники допомогли вставити шибку.
Як ви вважаєте, цей вчинок можна вважати порушенням поведінки в гро-мадському місці?
Учні висловлюють свої думки.
Чи є серед ваших знайомих працівники міліції?
Чи міг би ти стати на захист людини, яку б’ють, грабують чи хочуть вбити?
Відповідає кожен учасник.

Що означає "Охороняти природу”?
Відповідь. Не допускати такого впливу на навколишнє середовище, яке погір-шувало б його. Це заходи проти викидів шкідливих газів в атмосферу, шкід-ливих стічних вод у річки, озера, моря. Виправляти помилки, допущені людьми в минуллому: очищати річки і озера, відновлювити ліси, зберігати зникаючі ви-ди рослин і тварин.
Що таке власність неповнолітніх?
Відповідь. Деякі особисті речі – одяг, книги та ін.

У яких випадках підліток може розпоряджатися цінним власним майном, наприклад будинком, дачею, автомобілем?
Відповідь. У випадках спадку, дарування власністю підлітка може бути будь-яке майно. Підліток, як і повнолітній, може володіти, користуватися, розпо-ряджатися цим майном.
Які ви знаєте основні обов’язки батьків і дітей?
Відповідь. Обов’язок батьків – виховувати дітей, піклуватися про їхніх фізичний та моральний розвиток, про підготовку їх до праці. Батьки зобов’єязані утри-мувати своїх неповнолітніх дітей, а в разі потреби – повнолітніх непрацездатних дітей. Обов’язок дітей – піклуватися про батьків. У разі, якщо батьки непра-цездатні і потребують допомоги – повнолітні працездатні діти їх утримують.

Де, коли, у яких випадках кожній людині в її житті можуть стати в нагоді юридичні знання?
Відповідь. Коли людина сама порушила закон, або коли допущено порушення закону по відношенню до неї.

Порівняйте дві галузі знань: медицину і правознавство. Скажіть, що спільне ви бачите між ними?
Відповідь. В обох галузях лікують людей: медицина лікує тіло, а правознавство – розум, вчинки людей.

3. Підсумки бесіди.

Питання до учнів.
Що нового для себе ви дізналися з бесіди "Закон і ми”?
Що повчальне для себе ви почули?
Яку користь принесла для кожного з вас ця бесіда?

Висновок.

Не за горами час, коли ви закінчите школу і вступите у самостійне життя. Від вас вимагається успішно займатися дорученою справою, бути відповідальним, виконувати громадянські обов’язки – хорошого трудівника, захисника Вітчизни, патріота, борця з недоліками в суспільстві, господаря багатств країни, сім’янина. Державі буде важлива ваша думка, ваші позиції щодо проектів законодавчих актів, які виносяться на широке обговорення. При цьому корисно поповнювати свої правові знання. І особливо важливим є зміцнення готовності боротися зі злом, непримиренність до того, що заважає нам жити. Усе це потрібно гро-мадянинові України.

Категорія: Розробки виховних годин | Добавил: _Oleg_ (26.03.2008)
Переглядів: 28605 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 4.3/29 |
Всього коментарів: 1
1 7127  
0
все ок

Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Пошук
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Copyright Стеценко Н.М. © 2024
Сайт управляється системою uCoz