П'ятниця, 01.12.2023
Педагогіка
Меню сайта
Категорії каталогу
Загальні положення [10]
Педагогічна практика (І курс) [2]
Педагогічна практика (ІІ курс) [6]
Педагогічна практика (ІІІ курс) [3]
Педагогічна практика (ІV курс) [7]
Педагогічна практика (V курс) [7]
Педагогічна практика (магістранти) [2]
Наше опитування
Ваше ставлення до кредитно-модульної системи
Всього відповідей: 2225
Головна » Файли » Педагогічна практика » Педагогічна практика (V курс)

Загальна інформація
[ ] 15.09.2010, 22:02
Загальна характеристика педагогічної практики

Педагогічна практика студентів є невід’ємним складником навчально-виховного процесу. Вона забезпечує поєднання теоретичної підготовки майбутніх учителів з їх практичною діяльністю у навчальних закладах, сприяє формуванню творчого ставлення майбутнього фахівця до педагогічної діяльності, визначає ступінь його професійної придатності і рівень педагогічної спрямованості.
Практика передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні достатнього для професійної діяльності обсягу знань і вмінь відповідно до кваліфікаційної характеристики фахівця певного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Завдання практики:
- застосовування знань та умінь, набутих під час вивчення методик та дисциплін психолого-педагогічного циклу в професійній діяльності;
- закріплення, поглиблення та збагачення психолого-педагогічних та спеціальних знань з різних предметів, використання їх при розв’язанні конкретних педагогічних завдань;
- формування у студентів педагогічних умінь та навичок, які сприяють розвитку професійних якостей особистості вчителя;
- формування у студентів навичок організації виховної роботи з дітьми, спираючись на знання з психології, педагогіки та фізіології, враховуючи індивідуальні особливості школярів;
- підготовка студентів до проведення в школі занять із застосуванням активних та інтерактивних методів навчання і виховання;
- виконання функцій класного керівника в учнівських колективах, проведення індивідуальної роботи з учнями;
- виховання стійкого інтересу до професії вчителя, потреби в педагогічній самоосвіті, виробленні творчого підходу до педагогічної діяльності;
- ознайомлення з сучасним станом навчально-виховної роботи в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах.

Організація та керівництво практикою:
Навчально-методичне керівництво і виконання програм практик забезпечують фахові кафедри вищого навчального закладу. Загальну організацію практики та контроль за її проведенням на факультеті здійснює керівник практики.
До керівництва практикою студентів залучаються методисти фахових кафедр, а також викладачі педагогіки та психології.

Керівник педагогічної практики студентів факультету:
- згідно з угодами, укладеними між університетом та базовими закладами освіти про проведення практики, проводить розподіл студентів-практикантів за базами практики, разом із керівником навчального закладу, на базі якого проходить практика, відповідає за розподіл студентів за класами та готує необхідні матеріали для відповідного розпорядження декана факультету;
- бере участь в організації і проведенні настановних конференцій з практики: надає необхідні рекомендації й настанови щодо проходження практики, проводить інструктаж з техніки безпеки і охорони праці (у разі потреби тісно співпрацює з інженером з техніки безпеки), повідомляє про порядок звітності студентів про проходження практики;
- забезпечує належний рівень проведення педпрактики згідно з програмою, перебуваючи у тісному контакті з викладачами відповідних кафедр та керівниками баз практики;
- контролює умови праці і побуту студентів та проведення з ними на місці проходження практики обов’язкових інструктажів з охорони праці й техніки безпеки;
- контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього розпорядку базового закладу освіти, організовує облік відвідування бази практики студентами й методистами;
- вибірково відвідує уроки, заняття, виховні заходи, які проводить студент-практикант, аналізує, оцінює їх, надає методичну допомогу;
- бере участь в організації і проведенні підсумкових конференцій з практики, підведенні підсумків практики та оцінюванні її результатів; обговорює питання результатів практики на засіданнях кафедр, ради факультету.

Методист фахової кафедри:
- узгоджує розподіл студентів за класами, віковими групами разом з груповими керівниками практики від вищого навчального закладу, а також керівником базового закладу освіти;
- визначає теми уроків, предметних виховних заходів, які будуть проведені студентами-практикантами з учителем-предметником, вихователем, класним керівником, соціальним педагогом;
- допомагає студентам скласти індивідуальний план на весь період практики, конкретизувати відповідно з програмою практики зміст навчальних, позакласних виховних занять, тему науково-дослідної методичної роботи;
- затверджує індивідуальні плани практикантів після погодження їх із методистами кафедр педагогіки та психології;
- організовує відвідування й обговорення студентами уроків та інших заходів, проведених досвідченими вчителями школи;
- забезпечує проведення студентами уроків та позакласних заходів з предмету, консультує практикантів при підготовці до уроків і позакласних заходів з предмету, перевіряє і затверджує їх плани-конспекти, відвідує уроки і позакласні заняття, що проводять студенти, аналізує й оцінює їх, контролює виконання індивідуальних планів роботи студентів-практикантів;
- аналізує документацію, подану студентами, складає звіт за наслідками практики і подає його факультетському керівникові;
- бере участь в настановній і підсумковій конференціях з педагогічної практики, а також нарадах і проміжних конференціях із педагогічної практики;
- бере участь у захисті студентами практики і разом із методистами кафедр психології та педагогіки оцінює результати практики.

Викладач із педагогіки:
- здійснює загальне педагогічне методичне керівництво педагогічною практикою студентів, консультує їх з актуальних питань навчання, виховання, професійної орієнтації учнів, роботи з батьками тощо;
- планує разом із класним керівником (вихователем) виховну роботу практикантів з учнями, консультує їх і забезпечує виконання завдань;
- відвідує уроки (вибірково, за потреби), позакласні заходи практикантів, надає методичну допомогу в їх підготовці й проведенні, разом з викладачем фахових методик оцінює проведені студентами уроки та інші види навчальних занять і позакласні заходи;
- надає допомогу студентам в організації індивідуальної роботи з учнями;
- надає допомогу практикантам у виконанні науково-дослідної роботи (курсової, дипломної роботи, завдання з НДРС);
- бере участь у настановній та підсумкових конференціях з педагогічної практики, а також в нараді з питань практики;
- бере участь у захисті студентами практики й оцінюванні її результатів;
- подає завідувачу кафедри педагогіки звіт про підсумки практики із зауваженнями і пропозиціями щодо подальшого поліпшення її організації та проведення.

Викладач із психології:
- відвідує (вибірково) уроки і позакласні заходи практикантів та бере участь в їх аналізі;
- керує роботою студентів з вивчення особистості й колективу учнів, а також виконання інших завдань із психології, передбачених програмою практики;
- бере участь в настановній та підсумковій конференціях студентів практикантів, інших нарадах із питань організації практики;
- бере участь у захисті студентами практики і оцінюванні її результатів.

Обов’язки студента – практиканта

Студенти-практиканти зобов’язані:
до початку практики:
- своєчасно пройти медичний огляд та отримати допуск до роботи в освітніх навчально-виховних закладах;
- одержати в керівника практики (вузу, факультету, кафедри) консультації щодо оформлення всіх необхідних документів і з’ясувати терміни їх здачі;
- вивчити правила охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії.
під час проходження практики:
- своєчасно прибути на місце проходження практики;
- скласти індивідуальний план роботи протягом першого тижня практики і затвердити у групового керівника;
- виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівників, у повному обсязі;
- дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;
- розробити графік проведення залікових занять та довести його до відому керівникам практики;
- відвідувати та робити аналіз заняття у своїх колег-практикантів;
- працювати не менше 6 годин на день;
- нести відповідальність за виконану роботу.
після завершення практики, протягом чотирьох днів:
- здати звітну документацію методистам для перевірки;
- підготуватися до захисту педпрактики і одержати оцінку виконаної роботи за період практики;
- взяти участь в роботі підсумкової конференції.

Категорія: Педагогічна практика (V курс) | Додав: admin
Переглядів: 5324 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Логін:
Пароль:
Пошук
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Copyright Стеценко Н.М. © 2023
Сайт управляється системою uCoz