Неділя, 18.02.2018
Педагогіка
Меню сайта
Наше опитування
Ваше ставлення до кредитно-модульної системи
Всього відповідей: 2206
Адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст матеріалів, розміщених у каталозі.

Хрестики-нулики (7 клас)
Тема: ХРЕСТИКИ-НУЛИКИ
Мета:
Поглибити та узагальнити знання учнів з вивчених тем, виявити вміння застосовувати набуті знання на практиці.
– Розвинути через гру інтерес до математики, логічне мислення, кмітливість, пізнавальну активність, творчі здібності.
– Виховувати цілеспрямованість, упевненість у собі, вміння і навички розмірковувати та виховати в учнів свідоме відношення до набуття знань, які допомагають перемогти, уважність, зосередженість, почуття колективізму та відповідальності.

Форма проведення: гра.
Правила гри:
У грі беруть участь весь клас , який об’єднуємо в дві групи. Під час жеребкування одна з команд отримує назву «Хрестики», а інша – «Нулики». Перед грою кожна команда обирає капітана.
Капітан бере на себе керівництво командою, під час гри слідкує за дисципліною в команді. Ведучий оголошує правила конкурсу.
У конкурсі виграє та команда, яка швидше і правильно виконує завдання.
Якщо жодна з команд не впоралась із завдань або набрали однакову кількість балів, команди отримують додаткові бали. Команда, яка переможе в конкурсі, отримає право закріпити свій знак (хрестик або нулик) на табло.
І - Т У Р «Хто швидше?».
Команда «Хрестики»
1. В кожному з 4-х кутків кімнати сидить кішка . Напроти кожної з цих кішок сидить 3 кішки. Скільки в кімнаті кішок ? (Відповідь: 4 кішки )
2. В клітці знаходиться 3 кролика . Три дівчинки попросили дать ім по одному кролику. Прохання дівчаток було виконано , кожній з них дали кролика . Й все ж в клітці залишився один кролик .Як так могло статися? ( Відповідь : одній дівчинці віддали кролика з кліткою )
3. 2 батька і 2 сина розділили між собою 3 апельсина так , що кожному дісталося по одному апельсину , Як це могло статися ? ( Відповідь : всього було 3 чоловіка : син ,
батько і дід )
4. У батька 6 синів . Кожен син має сестру . Скільки всього дітей у цього батька ? (Відповідь: 7 )
5. Летіла стая качок . Одна попереду і дві ззаду , одна ззаду і дві попереду , одна між двома і три в ряд . Скільки летіло качок ? (Відповідь : 3 )
6. Скільки отримаємо десятків , якщо два десятки помножити на два десятки ?
( Відповідь : 40 десятків )
7. Який знак треба поставити між 0 та 1 , щоб отримати число , більше 0,
але менше 1? (Відповідь: кому )
8. Скільки граней має непідструганий шестиграний олівець ? (Відповідь : 8 )
9. Кавун коштує 3 гривні і ще пів – кавуна . Скільки коштує кавун ?(Відповідь : 3 грв.)
Команда «Нулики»
1. Котра зараз година , якщо та частина доби яка залишилася в 2 рази більша тієї що пройшла ?(Відповідь : 8 годин )
2. Яке число ділиться на всі числа ( без остачі ) ? ( Відповідь : 0 )
3. Половина числа 12 виявилася рівною 7 . Як це могло статися?
(Відповідь: Запишіть 12 римськими цифрами і проведіть риску ХΙΙ ).
4. Дві колгоспниці шли в місто і зустріли по дорозі ще п`ять колгоспниць Скільки всього колгоспниць йшли в місто ?(Відповідь : 2 )
5. Горіло 5 січок . Дві з них потушили . Скільки свічок залишилось? (Відповідь : 2 )
6. Що дорожче : кілограм десятикопієчних монет чи вів кілограма двадцяти копійочних?
(Відповідь : кілограм метала завжди дорожче чим півкілограма тож самого металу ) .
7. Летіла стая качок .Всього 5. Одну убили . Скільки залишилося ?
( Відповідь : 1 інші полетіли)
8. Кут в 1° розглядають в лупу , яка дає чотирьохкратне збільшення . Якої величини буде кут ?(Відповідь 1° )
9. У якому трикутнику висоти перетинаються в одній з його вершин? (Відповідь : у прямокутнику )

Д О Д А Т К О В І П И Т А Н Н Я
– На уроці фізкультури учні вистроїлися в лінію на відстані 1 метр один від одного . Вся лінія розтяглась на 25 м . Скільки всього учнів ?(Відповідь : 26 )
– В майстерні по пошиву одягу від куска сукна в 200 м щодня начинаючи с 1 березня відризали по 20 м . Коли буде відрізано останній кусок ?(Відповідь : 9 березня )

ΙΙ - Т У Р «Не помились!»
Завдання 1
Дати означення математичних понять:
Команда «Хрестики»
♪ 1 Рівняння – це рівність , яка містить невідомі числа , позначені буквами .
♪2 Лінійне рівняння – це рівняння виду а х = в де а і в –дані числа.
Команда «Нулики»
♪1 Тотожно рівні вирази – 2 вирази відповідні числові значення яких рівні при будь –яких значеннях змінних .
♪ 2 Многочлен – сума кількох одночленів .
Завдання 2
Знайди спільне
В цій категорії треба розкласти на множники.
Команда «Хрестики»
♪1 ар²- ах² =а(р² -х² ) =а (р-х)(р+х )
♪2 2- 8а² =2( 1 – 4 а² ) = 2( 1-2 а )( 1 + 2 а )
Команда «Нулики»
♪1 5а- 5а³ = 5а(1-а² )= 5а( 1-а )(1+а )
♪2 18с²х – 2х = 2х(9с² - 1 )
Завдання 3
В цій категорії треба прочитати формулу
Команда «Хрестики»
♪1 (а-в )²= а²- 2ав + в² - квадрат різниці двох чисел дорівнює квадрату першого числа відняти подвоєний добуток першого на друге додати квадрат другого числа
♪2 (а+ в)² =а²+ 2ав + в²- Квадрат суми двох чисел дорівнює квадрату першого числа плюс подвоєний добуток першого на друге плюс квадрат другого числа.
Команда «Нулики»
♪1 а³- в³= (а-в)( а² + ав + в² )- різниця кубів 2-х виразів = добутку різниці цих виразів і неповного квадрата їх суми .
♪2 а³ + в³ =(а+в )(а²- ав + в²) - сума кубів 2-х виразів = добутку суми цих виразів і неповного квадрата їх різниці .

Завдання 4 Сюрприз
В цій категорії учнів чекає сюрприз. Цікаві задачки
Команда «Хрестики»
♪1 Дана невірна рівність ХΙ +Ι =Х Як зробити цю рівність правильною нічого в ньому не змінюючи ?
Відповідь : Перевернути рівність вверх ногами і все стане на свої місця Х=Ι+ ΙХ
Команда «Нулики»
♪1 Число 666 потрібно збільшити в півтора рази , не виконуючи над ціми числами ніяких арифметичних дій. Як це зробити ?
Відповідь: Аркуш паперу , на якому написано число 666 ,слід повернути на 180°(щоб низ став верхом ). Отримаємо число 999.

ІІІ - Т У Р «Мудрість»

Завдання 1 . Означення
В цій категорії треба дати означення геометричних понять.
Команда «Хрестики»
♪1 Трикутник –називается фігура яка складається з 3-х точок що не лежать на одній прямій ,і 3-х відрізків які попарно сполучають ці точки
♪2 Суміжні кути-це 2 кути в яких одна сторона спільна , а інші сторони цих кутів є доповняльними пів прямими.
Команда «Нулики»
♪1 Перпендикулярні прями -2 прямі які перепиняються під прямим кутом.
♪2 Рівнобедрений трикутник –це трикутник у якого 2 сторони рівні .
Завдання 2
В цій категорії потрібно назвати теорему обернену даній.
Команда «Хрестики»
♪1 У рівнобедреного трикутника кути при основі рівні. Відповідь : обернена т-ма : Якщо в трикутнику 2 кути рівні то він рівнобедрений.
♪2 Вертикальні кути рівні . Відповідь : не існує оберненої
Команда «Нулики»
♪1 Якщо один із суміжних кутів тупий то другий гострий . Відповідь : обернена : Якщо один із суміжних кутів гострий то другий тупий.
♪2 Якщо трикутник рівносторонній , то в нього всі кути рівні . Відповідь : Якщо у трикутнику всі кути рівні то він рівносторонній.
Завдання 3
В цій категорії треба назвати властивості певних геометричних об`єктів.
Команда «Хрестики»
♪1 Основна властивість паралельних прямих.
Через точку ,що не лежить на даній прямій можна провести на площині не більше як одну пряму | | даній
♪2 Властивість медіани рівнобедреного трикутника – у рівнобедреного трикутника медіана, проведена до основи, є висотою і бісектрисою.
Команда «Нулики»
♪1 Властивість 2-х різних прямих - 2 різні прямі або не перепинаються в одній точці .
♪2 Властивість вимірювання відрізків . -кожен відрізок має певну довжину більшу від 0.
Завдання 4 Цікавинка
В цій категорії цікаві задачі
Команда «Хрестики»
♪1 Як можна поділити квадрат на чотири рівні частини? Покажіть хоча б один варіант.
♪2 Скільки всього ∆ на малюнку ?
Відповідь : 14
Команда «Нулики»
♪1 Перекладіть 3 палички так , щоб замість 3- Х квадратів отримати 4 .
♪2 Перекладіть чотири палички щоб в результаті отримали 3 квадрати

ІV - Т У Р «Підрахуй»

В цьому турі учні прослухували підказку, ведуть торги, хто з скільки слів назве теорему. Стартова ціна 7 слів. Завдання для обох команд.
♪1 Підказка. Сформулюйте теорему , в якій один відрізок володіє одразу трьома властивостями.

Відповідь: У рівнобедреного трикутника медіана проведена до основи є його бісектрисою і висотою
♪2 Підказка : Сформулюйте правило множення многочленів.
Відповідь : Щоб помножити многочлен на многочлен потрібно кожний член першого многочлена помножити на кожен член другого многочлена і отримані добутки додати .
♪3 Підказка : Це ознака рівності трикутників доводиться методом від супротивного.
Відповідь : Якщо три сторони одного трикутника = відповідно трьом сторонам другого ∆
то такі ∆ рівні .
♪4 У цій теоремі мова ще про такий ∆ у якого є дві пари рівних елементів .
Відповідь : У рівнобедреного ∆ кути при основі рівні.
♪ 5 Підказка : Сформулюйте основу властивість рівняння яка дозволяє переставити його члени .
Відповідь : будь-який член р-ня можна перенести з однієї частини рівняння в іншу змінивши його знак на протилежний.

Категорія: Розробки виховних годин | Добавил: Aneta (07.04.2010) | Автор: Анна Семененко
Переглядів: 3832 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 5.0/1 |
Всього коментарів: 1
1  
Який висновок?

Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Логін:
Пароль:
Пошук
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Copyright Стеценко Н.М. © 2018
Сайт управляється системою uCoz