Середа, 25.04.2018
Педагогіка
Меню сайта
Наше опитування
Ваше ставлення до кредитно-модульної системи
Всього відповідей: 2207
Адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст матеріалів, розміщених у каталозі.

Конфлікт? Краще уникнути
План-конспект виховної години на тему:
Конфлікт? Краще уникнути
(8 клас)
Підготував:
Студент 2 курсу 3 групи
Подолян Олег Миколайович

Мета: Виробляти в учнів уміння виходити з конфліктних ситуацій; виховувати почуття власної гідності, честі, чесності, поваги до людей, доб¬роту, любов до життя, до ближнього, співчуття, милосердя.

Обладнання: Опорний плакат-схема, виставка книг відомих психологів, філософів.

Вступне слово учителя.
Усі ми люди на цій великій Землі. Всі ми - різ¬ні. Скільки людей - стільки характерів. У кож¬ного з нас є своє світобачення, світосприйняття, інтереси, уподобання, плюси і мінуси у характері. Та об'єднує всіх в одне ціле, яке називаеться сло¬вом — «людство» — те, що народилися ми із лона матері. I для кожного з нас, мабуть, найріднішим, найдорожчим є, насамперед, - родина, батьки. Дорогими також є дім, у якому живемо, вулиця, школа, село, знайомі. Усе це - наша Батьківщина, а у широкому розумінні - Україна.
Але жити на території держави не означає бути справжнім громадянином. Потрібно дбати про країну, бути свідомим і активним членом суспільства. А що таке суспільство? Це сукупність людей, об'єднаних певними стосунками, зв'язками, інтересами. Будь-яку державу становлять громадни, будь-яке суспільство - люди. Тому в житті всім нам дуже важливо вміти спілкуватися з іншими, щоб бути щасливими та успішно вчитися, працювати.
- Як ви думаєте, що потрібно для того, щоб успішно спілкуватися?
(Дотримуватися соціалъних норм - визнаних правил поведінки. Від народження людина опиняєтъся в колі правил, заборон, норм. Спочатку вони встановлюються у сім'ї батьками, потім — ровес¬никами у дитячому садку, школі. Чим дорослішою стає людина, тим більшою є кілътстъ норм, яких вона має дотримуватися. Отже, у суспілъстві кожен має не тілъки права, а й обов'язки).
- Уявіть собі, що було б, якби ніхто не дотримувався усталених норм?
- У якому державному документі зібрані статті про права і обов'язки громадян?
(Конституція Укрїни, зачитати статтю 28).
- А де ще ми можемо знайти правила моралі та етики поведінки людини?
(У Біблії, у «Повчанні Володимира Мономаха»).
1-й учень. Повчання: «При старших годиться мовчати, премудрих слухати,
старшим підкорятися, з рівними і молодими мати згоду і бесіду вести без лукавства, а ще найбільше розумом вбирати, не лютувати словом, не ганьбити нікого в розмові, не сміятися багато, очі тримати до низу, а душу вгору. ...Не хвалю я ні себе, ні своєї сміливості, а хвалю я силу Творця і прославляю милість Його за те, що він мене... не лінивим створив, а на всі людські діла достойним...».
Учитель. Отже, норми і правила поведінки встановлюють самі люди, а їхнє дотримання робить життя і спілкування людей гуманнішим, ефективнішим, зручнішим.
На думку приходить вислів французького філо¬софа, математика, фізика і письменника XVII ст. Б. Паскаля: «Правила доброї поведінки відомі з давніх-давен, річ за дрібницею - вміти користуватися ними». Звичайно, вжите слово «дрібниця» насправді означає дуже багато.
Адже коли порушуються правила поведінки, етикет спілкування, створюються конфліктні ситуації, виникає конфлікт.

2-й учень.
За вікном двадцять перше століття:
Вік прогресу, логіки, проблем.
Як може вижить чоловік,
В такий космічний, надпотужний вік.
Летить життя, воно спішить,
Але крізъ призму років і столітъ
3 тенет людину не пускає
Його величністъ - пан-Конфлікт.
Й від миті, коли Бог задумав світ,
Причиною всіх бід зробивсь конфлікт.
Пробравсъ спочатку він в Едем,
Створивши море там проблем:
Адам і Єва — вигнані із раю.
Неандерталецъ мамонта вбива,
Середнъовічний рицар на турнірі
Честь роду кров'ю омива.
Конфлікти також є й державні.
Складніший - внутрішній конфлікт.
I вірний крок зробити треба,
Щоб зберегти наш. рід від бід.
Учитель. Є багато важливих питань у нашому житті, на які треба навчитися давати відповіді: «Що таке вихованість?», «Якою має бути справжня людина?», «Що таке інтелігентність?», «Що таке дружба?», «Яку професію обрати?» та багато інших. Але проаналізувавши поведінку нашого класного колективу, тести, які ви писали, напро¬шується висновок, що найактуальнішою, найпекучішою є проблема конфліктних ситуацій, які доволі часто у нас виникають. Життя доводить, що не завжди ви можете правильно розв'язати конфлікт, або розумно уникати його.
Що таке конфлікт? Як знайти правильний вихід із конфліктних ситуацій? Цьому ми спробуємо навчитися зараз.
Звернімося до словника.
3-й учень. Слово «конфлікт» латинського по¬ходження, в перекладі означає «боротися разом». Під ним розуміють зіткнення протилежних інтересів, думок, поглядів, серйозні розбіжності, гостру суперечку в спілкуванні, неспівпадання інтересів.
Учитель. Як виникає конфлікт?
4-й учень. Схематично це можна показати так:

АВ - передконфліктна ситуація;
ВС - конфліктна ситуація;
СВЕ - інцидент (сутичка);
ЕР - вирішеяня (розв'язання конфлікту);
ГС - післяконфліктний період.

Час
(Учні розглядаютъ приклад конфліктной ситуації).
Учитель. Які ознаки конфлікту?
5-й учень.
а) наявність протиріччя;
б) ненависть до опонента.
Наявність протирічь - невід'ємна частина нашого життя. Всі люди різні, кожен має свій погляд на певну ситуацію. Отже, конфліктна ситуація має свій шлях розв'язання.
Ненависть до опонента - це вже проблема. Про¬блема самої особистості. I тут уже людині треба над собою працювати або звернутися за допомогою до практичного психолога, який допоможе знайти вихід зі складної ситуації.
Учитель. За своїм характером конфлікти бувають різними. Є конфлікти між людьми, є державні. Чому люди не можуть жити мирно, і не конфлік-тувати?
1-й учень. Конфліктувати страшно. Можна зовсім зруйнувати стосунки й образити близьку людину.
2-й учень. Конфліктувати погано, бо людина набуває тавро «поганої», «сварливої» людини.
3-й учень. Конфлікт - це боляче, страждають обидві сторони.
Учитель. Конфліктів потрібно уникати. Якщо доброзичливо ставитися до людини, звертатися до неї по імені, то конфлікту можна уникнути, адже нема такої людини у якої б не було рис (зовнішніх або внутрішніх) за які б її не можна було поважати. I це варто пам'ятати завжди. Давайте проведемо експеримент «Чарівний стільчик».
(Посеред класу ставимо стілець і пропонуємо комусь добровільно сісти на нъого. Стілецъ оголосимо «чарівним». А особа, яка сидитъ на ньому, найчарів-ніша, найкраща. Пропонується по черзі кожному висловити компліменти людині на «чарівному» стілъчику. Умова: лише компліменти від щирого серця. А у відповідь, за правилами етикету, має бути подяка. Далі особа ділиться своїми враженнями).
Учитель. Є ще так званий внутрішній конфлікт. Дуже часто людина незадоволена собою, навколишнім світом. Вона почувається незахищеною. У такі хвилини відчаю втрачається контроль над ситуацією, і можна зробити багато необдуманих вчинків. Кожне людське життя є безцінне. Тому потрібно вміти розв'язувати проблеми. Як це робити, розкаже нам практичний психолог.
(Виступ психолога).
Учитель. З історії людства відомі три підходи до розв'язання конфлікту:
• з позиції сили;
• з позиції інтересів;
• з позиції правил.
Із позищії сили конфлікти можуть бути розв'язані швидко, але завжди наслідками такого розв'язання будуть відверта чи прихована образа, зіпсовані сто¬сунки. Крім того, під час силового розв'язання про¬блеми часто порушується свобода і рівність людини, права на життя, здоров'я, повагу і гідність.Наприклад, ситуація батько і син. Продуктивним є підхід до розв'язання конфлікту з позиції інтересів. Отже, коли є можливість, то проблему треба розв'язувати саме з цієї позиції, і тоді обидві сторони будуть задоволені: конфлікт вирішується без образ, без бажання помстити, стосунки не руйнуються. Для цього сторони вступають у переговори.
Якщо переговори не закінчуються розв'язанням конфлікту, залишається третій підхід - із позиції правил.
У суспільстві часто вирішуютъ свої проблеми використовуючи правила. Це і під час спортивних змагань, у школі, коли потрібно виставляти оцінки, у громадському транспорті - поступитися місцем. Релігійні правила вчать вибачати того, хто нас скривдив. Норми закону є основою для мирного розв'язання судових процесів. Усі вони розв'язують проблему не з точки зору інтересів сторін, а з точки зору правил, записаних у законах України.
Коли людина перебуває у конфліктній ситуації", то для розв'язання проблеми їй потрібно визначити свій стиль поведінки.
Стилі поведінки буваютъ такі:
1. Конкуренція.
2. Уникнення.
3. Пристосування.
4. Компроміс.
5. Співробітництво.
(Учитель із учнями аналізують стратегії, згадуючи свої конфліктні ситуації і шляхи виходу із них).
Учитель. Варто поєднувати стратегії. Адже життя різне і ми повинні реагувати на нього по-різному. Чим більше стратегій реагування ви маєте, тим краще ви зможете розв'язувати свої проблеми.
Аналіз анкет показав, що найчастіше у вас виникають конфліктні ситуації із батьками, однолітками, вчителями. Попробуємо штучно створити типові конфліктні ситуації. Використовуючи інформацію про конфлікти і шляхи їх розв'язання знайдемо правильний вихід із ситуації. А ваше рішення проаналізує психолог.
Ситуація 1. Мама приносить додому один лимон. I син, і донька вимагають його собі, не кажучи при цьому, для чого він їм потрібен. Виникла конфлік¬тна ситуація. Мама, син, донька - жодна зі сторін незадоволена. Що робити? Ваше рішення!
(Лимон можна розділити навпіл, хтосъ із дітей може почекати до завтра; потргбно уточнити для чого дітям лимон - виявляється, що сину потрібен сік у коктейль, а донъці - цедра для випікання тістечок).
Ситуація 2 - між однолітками.
Ситуація 3 - учитель і учень.
Учитель. Конфлікт розв'язаний. Що робити далі? По-перше, любити життя. Нехай посмішка повернеться на ваше обличчя. Адже нічого нема вічного, тому кожен конфлікт мае свій фінал, хоча і може здаватися нескінченним, якщо зневага, зло, грубі слова, жорстокість візьмуть верх над здоровим глуздом. Пам'ятайте, що крик є одним із найбільш некваліфікованих варіантів спілкування і розв'язання кон-фліктних ситуацій. Тому любімо ближнього, як само¬го себе, примножуймо добрі справи, даруймо батькам, знайомим, близьким щирість, привітністъ, що в свою чергу подарує нам добрий настрій, злагоду, здоров'я. Не забуваймо, що добрі стосунки завжди базуються на доброзичливому ставленні один до одного.
Працюйте над собою, самовдосконалюйтеся. Пам'ятайте, що несподіваний життєвий конфлікт вихована людина розв'яже розумно. Насолоджуйтесь життям, будьте сильні, не опускайте руки пе¬ред труднощами. А якщо ви потрапите в конфліктну ситуацію, то пам'ятайте, що із погляду вічності ваш конфлікт не такий уже і страшний. Розумна люди¬на вчиться на своїх помилках, мудра - на помилках інших. Тож будьте мудрими. Хай у житті вас оточують порядні, добрі, виховані люди.
А як висновок із усього сказаного хай будуть ці правила, які допомагатимуть вам у житті уникати конфліктних ситуацій або мудро виходити з них.
1. Люби ближнього, як самого себе.
2. Шануй сам себе, шануватимуть і люди тебе.
3. Люби життя - неоціненний дар Божий.
4. Умій прощати і поважати людину.
5. Будь щедрий на милосердя, співчуття, розуміння.

Джерело: http://Журнал виховних робіт

Категорія: Розробки виховних годин | Добавил: kloun (04.03.2010) | Автор: Подолян Олег Миколайович
Переглядів: 4954 | Рейтинг: 4.2/4 |
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Логін:
Пароль:
Пошук
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0
Copyright Стеценко Н.М. © 2018
Сайт управляється системою uCoz