Понеділок, 21.05.2018
Педагогіка
Меню сайта
Наше опитування
Ваше ставлення до кредитно-модульної системи
Всього відповідей: 2208
Адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст матеріалів, розміщених у каталозі.

Інтелект шоу: "Чи знаєте ви що ..."
Тема: «Інтелект-шоу: Чи знаєте ви що…»
Мета. Узагальнити, систематизувати і поглибити знання учнів з математики, фізики; сприяти подальшому розвитку пізнавальних здібностей, самостійному вивченню цих предметів, розширенню світогляду учнів; створити умови для активного повторення матеріалу з цих предметів, демонстрації учнями свого кругозору, начитаності, вміння орієнтуватися в будь-яких умовах; пробуджувати інтерес до предметів природничо-математичного циклу; пробуджувати інтерес до не традиційності та нешаблонності світосприйняття. Дати можливість кожному учню проявити активність, показати рівень своєї підготовки; сприяти розвитку навичок міжособистісного спілкування.
Обладнання: магнітофон з касетами, 3 набори букв, 3 найпростіші електричні схеми з фізики, картки із запитаннями з фізики і математики.

Поки не навчений, не соромся учитися.
Г.Сковорода
(Звучить пісня «Здраствуй, мир!» Заходять учасники гри, сідають)

Ведучий. Доброго дня! Ми вітаємо усіх, хто присутній на нашому інтелект-шоу, присвяченому точним наукам, під девізом «Чи знаєте ви, що…»

Все, що навколо, при чому живем,
Словом «природа» ми звично зовем.
Знати природу і вміти в ній жити
Точні науки вчать – їх нам хвалити!

В усі часи розумних людей шанували, поважали і належним чином оцінювали їхні знання .
Сьогодні ми проведемо змагання між учнями класу в інтелектуальному шоу, де всі присутні зможуть перевірити свої знань та інтелектуальні можливості.
За кожну правильну відповідь команда отримуватиме бали, які ми назвемо «РОЗУМЧИКИ». За кожне правильно виконане завдання команда отримуватиме відповідний бал «розумчик», і переможцем стане та команда яка отримає найбільшу кількість «розумчиків».
Та, як правило у кожній грі є свої закони: це закон ПОВАГИ, закон ЧАСУ, закон ЧІТКОСТІ. Порушення цих законів приводить до штрафу або повної дискваліфікації.
Кожну команду очолює капітан, тому пропоную кожній команді обрати капітана і придумати назву своїй команді.
Китайський філософ Конфуцій якось сказав: «Добре мати талант від природи, але вправи дають нам більше, ніж природний талант».
Першою грою нашого інтелект шоу буде відповіді на кмітливість з фізики. Капітани кожної команди по черзі тягнуть листочки з номером питання, команди отримають запитання. За кожну правильну відповідь команда отримує 1 «розумчик». Якщо група учасників протягом 1 хвилини не відповідає то запитання переходить до наступної команди.

Запитання з фізики.
Века стоит земная твердь,
На ней сего важнее разум.
Мозгов ты можеш не иметь,
А физику учить обязан.
Она – царица всех наук
(Но это – строго между нами).
Чтоб вам не оторвало рук,
Не трогайте её руками.
Физика – наука интересная,
Трудная бывает, но полезная.
Также многим надо знать –
Физика умеет помогать.

1. Рідина, якою заповнюють трубки термометра. (Ртуть, спирт)
2. Одиниця довжини в системі СІ (метр)
3. Одиниця часу в систему СІ (секунда)
4. Назвіть прилад для розглядання мілких предметів (лупа)
5. Прилад для визначення маси тіла (терези)
6. Хто, за легендою, скупавшись у ванні, кричав, «Еврика»? (Архімед)
7. Де вага тіла більша під: водою чи на суші? (На суші)
8. Що важче: 1 тонна чи 1 центнер? (1 тонна.)
9. Чи залежить тиск рідини від її об'єму? (Ні.)
10. Як називають процес взаємного проникнення атомів однієї речовини в іншу? (Дифузія.)
11. Хто відкрив силу, яка виштовхує тіло, занурене в рідину або газ? (Архімед.)
12. Де більший тиск: на горі чи під горою? (Під горою.)
13. Що в перекладі з грецької мови означає слово «фізика»? (Природа.)
14. Що менше: атом чи молекула? (Атом.)
15. Як називають прилад для вимірювання атмосферного тиску? (Барометр.)
16. Яку фізичну величину у стародавні часи вимірювали у футах, ліктях, стадіях, сажнях? (Довжину, шлях.)
17. Скільки дм3 води ввійде у банку на 1 л? (Один.)
18. Який прилад використовують для вимірювання тиску газу? (Манометр.)
19. Прилад для вимірювання сили (динамометр)
20. Учень стверджує, що його вага становить 50 кг, а це рівно стільки, скільки важить мішок цукру. У чому помиляється учень? (Вага не вимірюється у кілограмах.)

Складання слів.
Складіть слова з даних букв, але щоб ці слова мали відношення до наших наук. На завдання дається 5 хвилини. За кожне складене слово один «розумчик».
Команди складають слова. Переможцем стає та група учасників, яка склала більше правильних слів.
Прискорення – п е р е о к с р и н н я
Парабола – а р б о а п а л
Динамометр – р т е д и м о н а м
Функція – я ф к у ц і н
Резонанс – н о з а н е р с
Трикутник – к и т и р у т н к
Дифузія – з і ф и д я у
Теорема – т а м е р о е
Густина – г а н у с т и
Знаменник – н и м е н к з а н
Чисельник – и ч с е к л ь н и

Наступним конкурсом нашого інтелект шоу буде розгадування кросворду. За кожне відгадане слово команда отримуватиме один «розумчик».
По горизонталі:
1. Як називається відношення ?
2. Вчений, на честь якого назвали закон пружної деформації?
5. Як називають процес взаємного проникнення атомів однієї речовини в іншу?
6. Де народилися арабські цифри?
7. Який прилад використовують для вимірювання тиску?

По вертикалі:
1. Графік функції ?
2. Як називається залежність змінної Х від змінної У, якщо кожному значенню Х відповідає єдине значення У?
3. Одиниці вимірювання частоти звуку?
4. Одиниці вимірювання тиску?
8 . Відрізок, що з’єднує дві точки кола?
9. Знаки для написання чисел?

Поки підраховуються бали за конкурси ми проведемо змагання «Відгадай загадку». За кожну правильну відповідь 3 бали.

1. Іде років двісті, А стоїть на місці. Лічить людський вік, А не чоловік. (Годинник.)
2. Вони не схожі на обличчя, Різниця вічна є у них. Він завжди всіх до праці кличе, Вона до сну скликає всіх. (День і ніч).
3. Народився в Греції,
В місті Сіракузи.
За розум і кмітливість
Став відомим дуже.
Добре в математиці
Геній розбирався,
Як діаметр Сонця
Знайти, здогадався.
Число «я» обчислив
Досить-таки точно
І сферу небесну Зобразив наочно.
Розв'язав задачу про царську корону.
В кориті купався і дійшов закону. (Архімед.)
4. Про кого йдеться у цьому вірші?
Він вийшов в сад і по намиву глини
Те яблуко ногою покотив.
В його очах, немов якесь видіння,
Не падав, а палав і плив ренет,
І тільки траєкторія падіння
Накреслювалась, як тропа планет.
Так ось вона, розгадка! Ось відкрито
Механіку світил правічних всіх!
І тої ж ночі, як усе ще спало,
Як ще не знявся шум церков і шкіл.
Не яблуко, а формула упала
Із гілки світу на письмовий стіл.
(Ньютон.)

Запитання з математики

І сурова, й солов’їна
Математики країна.
Праця тут іде завзята,
Вмій лиш спритно рахувати,
Вмій ділити, віднімати,
Множити швидко і додавати,
Вмій кмітливо все збагнути,
Першим в відповіді бути.

А тепер запитання з математики. Дати відповідь потрібно протягом 1 хвилини. Якщо жодна команда не дала правильної відповіді то запитання не зараховується.
1. У трьох малярів був брат Іван, а у Івана братів не було. Як це могло трапитися? (Маляри були сестрами)
2. Удвох сліпих був брат Іван, а у Івана братів не було. Хто були сліпими? (Сестри)
3. Коли батьку було 30 років, сину було 5 років, а тепер батько старший за сина вдвічі. Скільки років сину і батьку? (25 і 50)
4. Матері і дочці разом 28 років. Матір старша за дочку на 22 роки. Скільки років дочці і матері? (3 і 25)
5. Скільки кінців у чотирьох з половиною палиць? (10)
6. По дорозі в школу Петро нарахував на вулиці 63 стовпи кожен на відстані 1 метр від іншого. Яка довжина вулиці? (62 метри)
7. Розставте 4 цифри – 2, 3, 4, 5 і знаки + і = таким чином щоб було отримано рівну рівність. (2+5=3+4)
8. В записі 12+23:5+31:2 розставити дужки таким чином, щоб в результаті отримали відповідь 19. (((12+23):5+31):2=19)
9. З – під загорожі видно 6 пар конячих ніг. Скільки цих тварин в подвір’ї? (3)
10. Два батька і два сини розділили між собою порівну 300 гривень причому кожен отримав 100 гривень. Як це могло трапитися? (Це були дід, батько і внук)
11. Коли внук запитав дідуся скільки йому років, той відповів: «Якщо проживу ще половину того, що я прожив, та ще один рік, то мені буде 100 років». Скільки років дідусю? (66)


12. Скільки прямокутників у фігурі? (51)


13. Скільки всього трикутників на малюнку? (14)
14. Чи можна 188 поділити пополам так, щоб у кожній половині вийшло по 100? (Потрібно перекреслити 188 горизонтальною лінією)

Після запитань всі трохи стомилися, тому пропоную послухати смішні пригоди з життя видатних людей.
Одного разу кореспонденти запитали Ейнштейна:
- Що являє собою закон відносності? Мабуть, ви його вигадали? Ану, розкажіть, це мусить бути дуже цікаво!
Учений пояснив:
- Коли ви тримаєте гарну дівчину на своїх колінах цілу годину, – сказав Ейнштейн, – то вам здається, що це тільки хвилина. Коли ж ви посидите на гарячому одну хвилину, то вам видаватиметься це цілою годиною. Це і є відносність.
- Дивіться, як усе просто!!! – Здивувалися кореспонденти. – А казали що це складна річ.

Славний англійський фізик Резерфорд зайшов якось у вечері в одну із своїх лабораторій і побачив співробітника, що сидів над приладами:
- Що ви тут робите так пізно? – Питає Резерфорд.
- Працюю, - почув відповідь.
- А що ви тут робите вдень?
- Звичайно, працюю, - відповів той, чекаючи, що вчений його похвалить.
Але Резерфорд розсердився і запитав:
- Слухайте, скажіть мені, а коли ж ви думаєте?

До речі великі винахідники не весь час робили відкриття, займалися наукою. Вони вміли і відпочивати, і мали свої уподобання. Наприклад, Ейнштейн мав другу професійну освіту – музику. Це, як він вважав, була його душа. Ейнштейн разом із Планком і Бором давали у консерваторії публічні концерти. А Томас Юнг був професійним циркачем, інкогніто виступав у цирку Единбурга.

Ми з вами перевірили логічне мислення та ерудицію команд. Тепер ми можемо підбити підсумок змагань, нагородити переможців.

Категорія: Розробки виховних годин | Добавил: Shuter (09.03.2010)
Переглядів: 5269 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 5.0/2 |
Всього коментарів: 1
1  
В якому класі проводився цей захід?

Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Логін:
Пароль:
Пошук
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Copyright Стеценко Н.М. © 2018
Сайт управляється системою uCoz