Понеділок, 21.05.2018
Педагогіка
Меню сайта
Наше опитування
Ваше ставлення до кредитно-модульної системи
Всього відповідей: 2208
Адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст матеріалів, розміщених у каталозі.

Твоє майбутнє в тоїх руках
«Твоє майбутнє у твоїх руках»
Мета. Ознайомити учнів зі шкідливим впливом на організм людини тютюну, алкоголю, наркоти¬ків; навчити підлітків аналізувати й пізнавати себе; популяризувати здоровий спосіб життя; застері¬гати дітей від шкідливих звичок; виховувати по¬чуття милосердя, доброти, співчуття.
Обладнання. Рекламні плакати (вислови відомих людей, народна мудрість про шкідливі звички).
«Посієш учинок — пожнеш звичку,
Посієш звичку — пожнеш характер,
Посієш характер — пожнеш долю».
«Поведінка — дзеркало, у якому кожний показує своє обличчя».
(Й.В. Гете)
«Ніяка зовнішня краса не може бути повною, якщо її не освітлює краса внутрішня».
(В. Гюго)
«Думай гарно, і думки твої визріють гарними вчинками».
(Л.М. Толстой)
Епіграф заходу:
Життя короткочасне, як зорепад.
Дуже часто ідеш невпопад,
Ритм земний не зумівши відчути,
Важко й самотньо нам бути!
Та заклик Господа хай буде із тобою:
Живи в гармонії з Природою й собою.
(М. Зайцева)

Хід заняття
І. Вступне слово вчителя
Дорогі друзі! Ви вступаєте в дуже відповідаль¬ний і надзвичайно важливий період вашого жит¬тя — юність. Перед вами постає безліч запитань, що хвилюють вашу думку, примушують сумніва¬тися, навіть страждати. Адже серед вас немає жод¬ного, хто був би повністю задоволений собою, хто не бажав би краще розвинути свої розумові й фі¬зичні здібності, а головне — зміцнити здоров'я. Раз у раз перед вами постає потреба удосконалити себе. Кожен повинен знати себе, свої цінності та цілі життя. Якщо не знати себе й не розуміти зовніш¬нього впливу на особистість, то прийняті нами рі¬шення можуть бути не зовсім правильними.
Рішення курити чи ні, пити чи ні краще при¬ймати після того, коли з'явиться розуміння того, хто ми є і ким би хотіли стати в майбутньому, що потрібно зробити для того, щоб чогось досягти в житті. А щоб зробити правильний вибір, слід ба¬гато знати про предмет вибору.
Сьогодні ми постараємося відкрити вам очі на речі, про які ви ще мало знаєте: що таке куріння? Алкоголізм? Наркоманія? І який їх вплив на орга¬нізм людини, на її подальше життя, на долю?
Чи пам'ятаєте ви одну з десяти заповідей Бо¬жих: «Не сотвори собі кумира» і як вона пов'яза¬на із сьогоднішньою нашою темою?
II. Виступи учнів
Статист. Мільйони людей на планеті курять цигарки, що спричиняє багато захворювань, при¬зводить до передчасної смерті. Дедалі частіше жертвами тютюнового агресора стають молоді люди, учнівська молодь, а також жінки. Май¬бутні матері, які курять, не лише занапащають своє здоров'я, але й народжують неповноцінне потомство, тому що тютюнова отрута уражує його генетичний апарат, затримує фізичний і психічний розвиток.
• Легені людини, яка курить 20 цигарок за день протягом року містять літр осаду смоли.
• Одна цигарка скорочує життя на 8 хвилин.
• 90% людей, які курять, признаються в тому, що хотіли б кинути цю згубну звичку.
• Учені Чиказького та Пітсбурзького універси¬тетів зробили висновок, що у вагітних жінок, які курять по 10 цигарок за день, народжується 80% нездорових дітей.
Доктор медицини. Тютюн — причина 95% ви¬падків захворювання на рак легенів. Ті, що багато курять, хворіють на рак легенів у 15—30 разів частіше, ніж некурці. Курці в 13 разів частіше хворі¬ють на стенокардію і в 10 разів частіше — на ви¬разку шлунка, а також на бронхіт. У дитини, яка дихає тютюновим димом, порушується обмін ре¬човин і, насамперед, засвоєння цукру, необхідно¬го для живлення тканин організму. Це проявля¬ється у роздратованості, відставанні у фізичному розвитку.
Довідка біолога. Тютюн — це однорічна росли¬на пасльонових, висушене листя якої подрібню¬ють і використовують для куріння. До складу лис¬тя тютюну входить нікотин, вуглеводи, органічні кислоти, смоли та ефірні олії. Основна особли¬вість тютюну — вміст нікотину, однієї з найсильніших рослинних отрут. Недарма сказано: «Крап¬ля нікотину вбиває коня». Дуже чутливі до ніко¬тину птахи, риби, земноводні. Якщо затятому кур¬цеві поставити медичну п'явку, то вона дуже швид¬ко відпадає й гине в судомах, бо всмоктує кров із вмістом нікотину.
Довідка хіміка. До складу тютюнового диму входить близько 30 отруйних речовин: аміак, си¬нильна, кислота, чадний газ. Близько 8% тютюно¬вого диму становить окис вуглецю. Таким чином, під час куріння втрачається здатність організму постачати тканинам кисень. Настає кисневе го¬лодування, сповільнюється ріст, людина почува¬ється кволою, у неї виникає головний біль, запа¬морочення.
Під час згоряння 1 кг тютюну утворюється 70 г дьогтю. Крізь легені за рік проходить близько 300 г такого дьогтю, який буквально заліплює кисневі пухирці (альвеоли) легень, що призводить до утво¬рення злоякісних пухлин. Викуривши 1 пачку ци¬гарок, людина одержує дозу радіації, що в 7 разів перевищує допустиму норму, визнану міжнарод¬ною угодою із захисту від радіації.
Читці.
1. О Господи, прости, я збочив
І вірний шлях Твій залишив,
Допоможи, щоб дні і ночі
В присутності Твоїй ходив.
2. Ісусе мій, дай впевненість мені,
Благослови мою слабеньку віру,
Спасінням дай радіти в усі дні,
Вмий серце спокоєм і миром.
Лікар Айболить. Покинути куріння кожен змо¬же. І зробити це потрібно вже сьогодні — це буде найкращим рішенням.
По-перше, поставте перед собою чітку установ¬ку: «Хочу позбутися цього диявольського зілля!», «Прагну почати нове життя!», «Хочу займатися спор¬том, навчитись танців!», «Хочу бути здоровим!».
Опісля, перейдіть на овочево-фруктову дієту (м'яса, міцної кави та чаю не вживати).
Випивайте по 2—2,5 літра води, соків, молока щодня. Напишіть перелік речей, які б ви хотіли придбати для себе або комусь на подарунок, біля кожної речі поставте ціну в одиницях цигарок; гроші, не витрачені на цигарки, складайте в скриньку.
Відвідайте стоматолога й почніть нове життя із блискучими білими зубами.
Уникайте компаній курців, азартних ігор, стресо¬вих ситуацій. Дихайте глибше, затримуйте дихання до 15—40 секунд, спокійно вдихайте носом і повіль¬но видихайте. Це допоможе уникнути стресу.
За кожний відвойований день похваліть себе, усміхніться собі перед дзеркалом, переможно під¬німіть кулак. Курс лікування — не більше як два тижні. Покинути курити — дуже важлива спра¬ва, а найкраща — не починати курити!
Читці.
1. Любить Вітя закурити
Так, від нічого робити,
Ще й трима цигарку згорда —
Отака тепер є мода.
2. Лікар Вітю оглядав
І таке йому сказав:
«Нікотин легені з’їв,
Що ж ти, хлопче, наробив?»
3. З розуму дурного він почав курити,
А тепер не знає, що йому робити.
4. В кімнаті накуреній будеш сидіти,
Не буде у тебе тоді апетиту,
І біль в голові будеш ти відчувати,
А в розвитку фізичному будеш відставати.
5. Млявим ти будеш і нездоровим,
Бо дуже шкідливим є дим тютюновий.
6. Думають діти: якщо закурили —
Значить, дорослі вже чи особливі.
Насправді це, друзі, скажу вам, не так.
Курець — лиш здоров 'я губити мастак!
7. Десь на задвірках знайома картинка —
Душаться хлопці: цигарка-малинка.
А поруч дівчата цигарочки смокчуть,
Бо хочуть вони сподобатись хлопцям.
8. Любі дівчатка, вам скажемо прямо:
Забудьте, покиньте звички погані.
Подумайте краще, що буде із вами —
Ви ж бо майбутні дружини і мами!
9. Почати нелегко, покинуть — ще гірше!
Хай рішення ваше буде наймудріше.
Куріння шкідливе, курець — це не жарти,
Тож краще курити не починайте!
(Я. Зеліско)
Доктор медицини. Другим жахливим ворогом людини є алкогольна залежність.
Алкоголь — це специфічна паралітична отрута. Він вражає насамперед головний мозок. За наяв¬ності невеликої концентрації алкоголю в крові (0,05%) блокується кора головного мозку, центри уваги й самоконтролю. Людина стає балакучою, рухливою, утрачає контроль над своїми словами, учинками. Якщо більша концентрація алкоголю в крові, то зникає почуття страху, переоцінюють¬ся власні можливості, що штовхає людину на ри¬зиковані вчинки. А якщо велика кількість алкого¬лю (0,15%), то притупляється діяльність моторних центрів мозку й людина втрачає контроль над свої¬ми рухами.
В алкогольну залежність людина потрапляє по¬ступово. Спочатку — кухоль пива, потім — склян¬ка вина, далі — склянка горілки, а тоді і пляшки замало. Людина перетворюється на потенційного алкоголіка. А це велика проблема як для самого алкоголіка, так і для його родини та суспільства.
Статист. В історії людства були спроби запро¬вадити «сухий закон», підкріплений навіть досить жорстокими мірами, аж до смертної кари. Однак у багатьох країнах світу за останні 20 років курін¬ня зросло: в Німеччині на 12%, Бельгії — на 19%, США — на 32%, Канаді — на 32%, Великобрита¬нії — на 34%.
За американськими дослідженнями, 3/4 дорос¬лого населення країни вживає спиртні напої, а за¬трати на них зросли в 3,3 разу за останні 20 років і досягли 30 млрд. доларів.
Алкоголь є однією із причин дорожньо-транс¬портних пригод, 50% аварій на дорогах пов'язано із вживанням водіями спиртного.
Лікар Айболить. П'янство — це захворювання добровільне, яке спричиняє низку інших захворю¬вань: порушення функцій нервової системи, зміни в психіці, захворювання внутрішніх органів. У ал¬коголіків розвивається алкогольний психоз: хворий не може заснути, виникають зорові галюцинації (гадюки, павуки, щури, чорти). Хворий хоче вряту¬ватися від них, бере ніж або сокиру й рубає навко¬ло себе. А від цього можуть постраждати люди. Часто алкоголіки мають слухові галюцинації: чу¬ють голоси невідомих людей або сусідів, друзів, які нібито переслідують їх, на щось намовляють.
Перебуваючи в стані відчаю, хворі можуть бути дуже небезпечними для навколишніх. Таких хво¬рих слід госпіталізувати. Одним із проявів психіч¬ного розладу є алкогольна депресія. У такому стані хворі можуть накласти на себе руки.
Майже всі алкоголіки страждають на захворю¬вання внутрішніх органів, оскільки весь організм отруєний алкоголем: ішемічна хвороба серця, інфаркт міокарда, виразкова хвороба шлунка, ки¬шечника, запалення нирок, цироз печінки, гепа¬тит, туберкульоз легень, венеричні захворюван¬ня, невралгії, неврити. Практично уражені всі сис¬теми й органи людини.
Статист. Працездатність таких людей зменшу¬ється на 15—30% порівняно із тверезими людь¬ми. Економіка країни страждає від таких людей, оскільки їм треба часто оплачувати лікарняні лис¬ти, бо вони хворіють у 10—20 разів частіше, ніж звичайні люди. У п'яниць у 4,3 разу вищий рі¬вень травматизму, ніж у тверезих.
Литовські вчені констатують, що в стані сп'я¬ніння замерзають 82,2% осіб, серед повішаних — 58%, серед утоплених — 54,3%. За даними американської поліції, близько 55% порушників зако¬ну — люди, що перебували в стані сп'яніння.
У Франції нараховується 3 млн. розумово від¬сталих через те, що 60% батьків із цих сімей ужи¬вали алкоголь. Французькі вчені дослідили, що з 819 дітей, батьки яких уживали алкоголь, 16 — мертвонароджені, 37 — недоношені, 38 — недо¬розвинуті, 145 — душевнохворі, 121 — передчас¬но померлі.
Учитель. Як бачите, картина дуже сумна. Дуже важко лікувати алкоголізм. Краще запобігти при¬виканню організму до спиртних напоїв. Дітям ні в якому разі не можна вживати алкоголь. Склян¬ка пива може вбити немовля. Мама, яка годує ди¬тину грудьми й сама випиває, прирікає своє дитя на смерть. Тож будьте розумними, обачними, не забувайте про страшні наслідки.
Всезнайко. У народі з давніх-давен негативно ставились до пияцтва, кажучи:
— Коли вино в людині, то розум у пляшці.
— Хто вино любить, той сам себе губить.
— Пияцтво роботі не товариш.
— Річка починається з потічка, а пияцтво – з чарочки.
— Вино входить — розум виходить.
— І розумні часом від вина дуріють.
— Добрі діти — батькам вінець, а погані – кінець.
Учитель. Однією з найстрашніших загроз для нашої молоді та й для всього людства є наркоманія — чума XX століття, яка поширюється з космічною швидкістю на планеті. А все — від незнання, неусвідомлення наслідків цього потворного явища.
Всезнайко. Наркоманія (від грец. narke — заціпеніння і mania — безумство, захоплення) — хвороба, що характеризується непереборним потягом до наркотиків, які викликають у малих дозах ейфорію — стан піднесеного настрою, безтурботність, задоволення, а у великих дозах — заціпе¬ніння, наркотичний сон, а далі — смерть.
Учитель. А чи є різниця між наркоманією й ток¬сикоманією? Ні! Різниця лише в хімічних сполу¬ках, які застосовуються для одурманення.
Якщо людина зловживає препаратами, офіцій¬но віднесеними до груп наркотиків, то це нарко¬манія. В усіх інших випадках — це токсикоманія, яка, до речі, більше поширена. Цьому посприяв бурхливий розвиток побутової хімії. Нюхання бен¬зину, отруйних засобів проти комах, лакофарбо¬вих виробів, зловживання лікарськими препара¬тами — все це токсикоманія.
Історична довідка. Наркоманія відома ще з дав¬ніх часів. Наприклад, у поемі «Одіссея» Гомера головний герой змушений рятувати свою коман¬ду, одурманену запахом квітки лотоса, у давньо¬індійських книгах згадується таємниче Сома — це назва «божественного гриба» — мухомора. Ста¬родавні звичаї вживання наркотиків збереглися в Східній Азії й арабських країнах. У Європі нар¬команія поширилась після Другої світової війни. У 60-ті роки з появою руху хіпі почалося поши¬рення наркотичної сировини в США.
Довідка хіміка. Які ж препарати вживають нар¬комани?
1. Опій — сильнодіючий наркотик, який добу¬вають з особливих сортів маку. З нього виробля¬ють морфін, героїн та інші знеболювальні медичні препарати, на що полюють наркомани.
2. Марихуана, гашиш, анаша — препарати з ін¬дійських конопель, які використовуються для ку¬ріння впереміш із тютюном.
3. Месколін — алкалоїд, токсичний компонент, який добули з деяких кактусів.
4. Псилоцибін — алкалоїд певного виду грибів. Окрему групу наркотиків становлять психостимулятори центральної нервової системи: кокаїн, ефедрин, фенамін.
Читці.
1. Наркоманія — це біда.
А наркоман — її творіння,
Нанюхавшись отрути досхочу,
Перебуває в своєрідній ейфорії.
2. Він горя завдає собі і близьким,
Не думає про наслідки погані.
Сьогодні вперше кайф зловив,
А завтра став токсикоманом.
3. Він відчуває потяг хворобливий,
І потяг той такий магічний,
І зовсім він не розуміє,
Що кайф приносить наслідки трагічні.
4. Запам 'ятайте, діти, ці слова,
Щоб не змогли ніколи ви забути:
«Хай жоден з вас отрути не візьме
І кайф не побажає цей відчути!!!»
(Я. Зеліско)
Учитель. Наркотики не лікують — вони калічать організм людини, особливо молодої, роблять її інва¬лідом, призводять до злочинності, самогубства.
Наркоманам властиво шукати собі подібних. Вони можуть групуватися у своєрідні клуби зі свої¬ми лідерами та своїми статутами, швидко тягнуть у своє болото новачків, дають пробувати зловити кайф безкоштовно кілька разів, а потім примушу¬ють діставати зілля, а це штовхає молодь на зло¬чини, адже наркотики коштують дорого.
Лікар Айболить. Поступово захисні функції ор¬ганізму втрачаються, виникає щоденна, щогодин¬на потреба організму в отруті. Людина втрачає апетит, розвивається авітаміноз, зменшується опір організму різним хворобам, виникають зміни в психіці, відбувається деградація особистості. Лю¬дина втрачає людську подобу, стає фізично й ду¬ховно калікою, організм старіє, шкіра висихає, бе¬реться зморшками, людина худне, виснажується та помирає, не доживши часом і до 30 років.
Читці.
1. Ну що ж зробити нам такого,
Щоб світ від злоби вберегти
І від погибелі страшної
Нам грішний люд застерегти ?
Як біда, то волаєш до неба,
Звинувачуєш всіх і усе.
Усвідомити ж добре нам треба:
Кожен з нас гріхи роду несе.
Все, що предки і ми сотворили,
Наші діти і внуки пожнуть.
В чистоті і любові прожили —
Світла й добра їм стелиться путь.
Тож: стараймось в житті не смітити,
Очищаймо чорнобиль душі,
Щоб світельцем горіти, світити,
А гріхи не бувають чужі.
(Л. Микитюк)
2. У Бога попросимо прощення
За всі земні гріхи,
Просимо віри і натхнення...
Ти, Боже, нас охорони!
Прийди до всіх у цьому світі,
До серця кожного торкнись,
Щоб відпустить гріхи, провини.

Разом. Ми хочемо з Тобою жить!
(М. Зайцева)

Категорія: Розробки виховних годин | Добавил: poberezets (08.05.2009) | Автор: Гуржій Ольга Дмитрівна
Переглядів: 6544 | Рейтинг: 5.0/2 |
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Логін:
Пароль:
Пошук
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Copyright Стеценко Н.М. © 2018
Сайт управляється системою uCoz